Zaktualizuj ustawienia Cookies
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Strona przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów (osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi).
Jeśli nie należysz do tej grupy lub nieakceptujesz plików cookie, opuść stronę i zamknij przeglądarkę klikając -> NIE AKCEPTUJE.

Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    AKCEPTUJE
AKCEPTUJE
Logo Adverti

 
 Twój koszyk0
SPRZĘT MEDYCZNY
SPRZĘT REHABILITACYJNY
SPRZĘT RATOWNICZY
SPRZĘT LABORATORYJNY
MEBLE
 

Profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny

Czym jest sprzęt rehabilitacyjny?

Powodów niepełnosprawności jest naprawdę wiele. Z jednej strony utrata sprawności może być spowodowana poważnym urazem w obrębie układu ruchu na skutek wypadku lub innych losowych zdarzeń. Drugi powód niepełnosprawności może wynikać z chorób, szczególnie neurologicznych typu stwardnienie rozsiane, a także może być wynikiem przebytych udarów. Niepełnosprawność może być także wrodzona, gdy osoba urodziła się już z pewnymi ograniczeniami ruchowymi. Problemy z poruszaniem się są także naturalną konsekwencją utraty płynności ruchu na skutek podeszłego wieku.

W każdym z tych wypadków pomocą będzie służył sprzęt rehabilitacyjny, którego celem jest albo pomoc w odzyskaniu pełnej sprawności lub po prostu pomoc w codziennym funkcjonowaniu, gdy niepełnosprawności nie da się całkowicie cofnąć.

Za sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, "uważa się taki typ sprzętu, który jest niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej". Dlatego przez sprzęt rehabilitacyjny rozumiemy zarówno sprzęt ortopedyczny, wyroby medyczne, jak i inne środki poprawiające jakość życia, bądź ułatwiające powrót do pełni zdrowia.

Sprzętem rehabilitacyjnym będzie także ten typ sprzętu, który stanowi pomoc w codziennym życiu pacjenta oraz wspomaga jego ćwiczenia polepszające jego sprawność ruchową. W szerszym rozumieniu do tej grupy zaliczyć można również m.in. protezy, aparaty słuchowe, gorsety, kule, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, peruki, cewniki, pieluchomajtki.

Rodzaje rehabilitacji ze względu na cel jej podejmowania

W myśl definicji rehabilitacja "to szereg działań leczniczych, psychologicznych, społecznych, organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych, podejmowanych na rzecz konkretnej osoby i mających na celu przywrócenie całkowitej lub przynajmniej częściowej sprawności fizycznej, lub psychicznej". Cele rehabilitacji uzależnione są od tego, z jakim typem niepełnosprawności mamy do czynienia.

W przypadku, gdy ograniczenia są wynikiem przebytego wypadku lub kontuzji, a przywrócenie do pełnej sprawności nie jest możliwe, rehabilitacja ma umożliwić takim osobom powrót do normalności, mimo fizycznych ograniczeń. Ma przygotować taką osobę do powrotu do pracy lub podjęcia innego zawodu oraz ma nauczyć tego, jak radzić sobie w nowej rzeczywistości.

Wyróżnia się kilka rodzajów rehabilitacji w zależności od przyczyny niepełnosprawności i celu jaki chce się osiągnąć przez jej zastosowanie.

REHABILITACJA MEDYCZNA

Ten typ rehabilitacji dotyczy osób, które częściowo lub całkowicie utraciły sprawność ruchową w wyniku choroby, wypadku lub urazu. Jej celem głównie jest podejmowanie przez zespół rehabilitantów działań, które mają zniwelować deficyty w narządzie ruchu i poprawić sprawność fizyczną pacjenta, by polepszyć jego codzienne funkcjonowanie.

Gdy niepełnosprawność jest wynikiem przebytego udaru mózgu lub jest wynikiem przebytej operacji, wtedy celem rehabilitacji jest pomoc w odzyskaniu sprawności sprzed wydarzenia, w stopniu o ile jest to tylko możliwe. Czasami jednak rehabilitacja nie przywróci pełnej sprawności chorego, ale może znacznie poprawić komfort jego codziennego życia.

REHABILITACJA SPECJALISTYCZNA

Celem tego typu rehabilitacji jest przywrócenie całkowitej lub przynajmniej częściowej sprawności i umożliwienie funkcjonowanie w codziennym życiu. Stosuje się ja w przypadkach:

 1. po przebytych chorobach układu sercowo-naczyniowego
 2. po przebytych chorobach neurologicznych
 3. po przebytych urazach narządów ruchu (rehabilitacja ortopedyczna)
 4. w przypadku osób w leczeniu chora zagrażających niewydolnością oddechowa

Rehabilitację specjalistyczną stosuje się m.in. wtedy, gdy niepełnosprawność jest wynikiem postępującej choroby typu stwardnienie rozsiane, gdzie celem rehabilitacji jest pomoc w zachowaniu przez chorego jak najdłużej stanu względnej sprawności. W przypadku tej choroby nie ma szans na całkowicie cofnięcie jej objawów. Trwale uszkodzenia neuronów, czynią w organizmie nieodwracalne zmiany, czego efektem jest pogłębiający się stan niepełnosprawności.

W przypadku tej choroby szczególnie istotne będzie podjęcie stosownej rehabilitacji zaraz po rzucie choroby, gdy zostaje zaatakowany konkretny narząd ruchu. Szybka rehabilitacja wraz z odpowiednim leczeniem farmakologicznym nie przywróci choremu pełnej sprawności, ale pozwoli zatrzymać postęp choroby i zachować narząd ruchu we względne dobrym stanie. W przypadku stwardnienia rozsianego rehabilitacja ma więc na celu przedłużenie sprawności chorego.

REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dotyczy głównie osób z niepełnosprawnością wrodzoną, która jest trwała. Zadaniem tego typu rehabilitacji jest umożliwienie choremu funkcjonowanie w społeczeństwie, pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym. Celem także jest przywrócenie osoby niepełnosprawnej do życia społecznego w przypadku, gdy osoba dotąd w pełni sprawna w wyniku przebytego wypadku całkowicie i trwale utraciła sprawność ruchową. Ten rodzaj rehabilitacji pozywa tej osobie odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nie pozwala jej zamknąć się na świat w czterech ścianach.

REHABILITACJA ZAWODOWA

Pozwala osobie trwale dotkniętej niepełnosprawnością powrócić na rynek pracy i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Czasami taka pomoc wymagać będzie od chorego przekwalifikowania swoich zawodowych umiejętności i dostosowania ich do nowej sytuacji życiowej.

Rodzaje rehabilitacji uwzględniające podnoszenie sprawności konkretnych narządów ruchu

Rehabilitacja jest pojęciem bardzo szerokim. Polega na przywracaniu pacjentowi sprawności, ale ma pomoc mu w powrocie do społeczeństwa. Rehabilitacja nie uwzględnia jedynie źródła, które zrodziło konkretne problemy w poruszaniu lub ograniczyło sprawność danego narządu ruch, tzn. czy ograniczenia są przyczyna wypadku, choroby, czy są wrodzone. Przy wyborze konkretnych metod rehabilitacyjnych bierze się także pod uwagę rodzaj konkretnej grupy narządów człowieka, których sprawność została ograniczona. W tym ujęciu rehabilitacje dzieli się na:

 1. Rehabilitację kardiologiczną — jej celem jest przywrócenie pacjentowi sprawności, którą ten utracił po przebytych chorobach w obrębie sercowo-naczyniowym tj. zawał serca, albo jest skutkiem nadciśnienia tętniczego lub po przebytych operacjach w rejonie tego narządu: po transplantacji serca itp.
 2. Rehabilitację ortopedyczną — stosowana wobec pacjentów po urazach, wypadkach i po długotrwałym unieruchomienie, gdzie celem jest przywrócenie sprawności konkretnych narządów ruchu.
 3. Rehabilitację neurologiczną. Jej celem jest przywracanie sprawności u pacjenta po przebytych chorobach neurologicznych tj. udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroby parkinsona itp.
 4. Rehabilitację onkologiczną. Dotyczy osób po przebytej chorobie nowotworowej. Jej celem jest głównie zapobieganie powikłaniom, przywracanie sprawności albo łagodzenie objawów.
 5. Rehabilitację ginekologiczną — przywraca sprawność w przewlekłych stanach zapalnych przydatków, wspomaga leczenie problemu nietrzymania moczu i wzmacniania mięśni miednicy, po operacjach ginekologicznych. Stosowana jest także w czasie ciąży.
 6. Rehabilitację pulmonoliczną (oddechową). Jej celem jest przywracanie sprawności w obrębie układu oddechowego utraconej po przebytych chorobach tj. astma czy odma.

Rodzaje zabiegów rehabilitacyjnych oraz przegląd odpowiedniego sprzętu dostępnego w naszym sklepie rehabilitacyjnym

Podczas zabiegów rehabilitacyjnych wykorzystuje się odpowiedni sprzęt. Jego wybór jest ściele uzależniony od typu przeprowadzanych czynności. Terapia, której celem jest poprawa sprawności ruchowej pacjenta, wykorzystuje jedna z trzech metod rehabilitacyjnych:

 1. Fizykoterapia. To rodzaj terapii, która wykorzystującej różnorodne zjawiska fizyczne w celu poprawy sprawności ruchowej pacjenta. A należą do nich leczenie za pomocą.: ultradźwięków, impulsów elektrycznych, pola magnetycznego, niskiej i wysokiej temperatury, promieniowania, wykorzystującego światło podczerwone, jak i spektrum światła widzialnego. Fizykoterapia oddziałuje na miejsca zmienione chorobą. Dostępne w naszym sklepie medycznym urządzenia do fizykoterapii to: aparat do krioterapii, aparat do laseroterapii, aparat do magnetoterapii, aparat do ultradźwięków, ciepłolecznictwo, drenaż limfatyczny, elektrostymulatory, oraz przyrządy do hydroterapii.
 2. Masaż leczniczy. Polega na wykonywaniu przez osobę przeszkoloną systematycznych ruchów typu: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie w celu wywołania u pacjenta uczucia odprężenia, uśmierzenia bólu, poprawy ukrwienia tkanek i redukcje stresu. Zabieg wykonywany jest przez wyspecjalizowanego terapeutę, którego dotyk wywołuje pożądane efekty. Wśród urządzeń dostępnych w naszym sklepie medycznym, które wspomagają masaż, znajdą Państwo: urządzenia do hydroterapii, kamienie do masażu, krzesło do masażu, masażery, trakcje kręgosłupa.
 3. Kinezyterapia. To inaczej leczenie ruchem. W tym celu wykorzystanie się gimnastykę leczniczą. Celem kinezyterapii jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności lub takiego stanu, który zwiększa jego komfort życia. Ten typ rehabilitacji oddziałuje na układ ruchu, krążenia, układ oddechowy, nerwowy i moczowo-płciowy w zależności od tego, którego organu dotyczy niepełnosprawność. W naszym medycznym sklepie znajdą Państwo całą gamę produktów wykorzystywanych w kinezyterapii, a należy do nich: bieżnia, drabinka gimnastyczna, ergometr, kabina UGUL, mata do ćwiczeń, materac gimnastyczny, piłki rehabilitacyjne, poręcze do nauki chodzenia, rotor rehabilitacyjny, schody do nauki chodzenia, stół rehabilitacyjny, tablicę do ćwiczeń manualnych, tor do nauki chodzenia, trenery dłoni, trenery równowag i wiele innych.

Na co zwracać uwagę przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego w naszym sklepie?

Sprzęt rehabilitacyjny to specyficzne urządzenia posiadające określone funkcje. Wykorzystywane są w gabinetach fizjoterapeutycznych, w medycynie sportowej, w ośrodkach rehabilitacyjnych, w szpitalach, ale i również służą do użytku prywatnego. Przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

 1. Czy dany sprzęt rehabilitacyjny posiada odpowiedni certyfikat potwierdzający to, że jest on bezpieczny w użyciu.
 2. Należy wziąć pod uwagę wskazania lekarza prowadzącego i rehabilitanta.
 3. Wybrać sprzęt odpowiedni do swoich potrzeb.

Jak wybrać sprzęt odpowiednio do swoich potrzeb?

 1. OSOBY STARSZE. W przypadku osób starszych od sprzętu rehabilitacyjnego oczekuje się głównie tego, by ułatwiał codzienne poruszanie. Wraz z wiekiem pogarsza się sprawność ruchowa, a z czasem poruszanie możliwe jest jedynie przy pomocy odpowiednich wspomagaczy. Dla osób starszych polecamy: chodziki, balkoniki, wózki inwalidzkie, gdy poruszanie o własnych siłach staje się niemożliwe, a także trener dłoni w przypadku, gdy doskwiera artretyzm.
 2. OSOBY OBŁOŻNIE CHORE, to takie, które przez swoje unieruchomieniu większość swojego życia spędzają w pozycji leżącej. Tym osobom polecamy: materace przeciwodleżynowe, inne materace rehabilitacyjne, pionizatory, podnośnik niepełnosprawnych, cewniki urologiczne, pomoce toaletowe itp.
 3. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO. Jeżeli osoby posiadają jedynie ograniczenia konkretnego narządu ruchu, ale poruszają się o własnych siłach, a potrzebują jedynie wsparcia, polecamy: balkoniki, chodziki, kule, trójnogi. Dla osób trwale unieruchomionych polecamy natomiast: wózki inwalidzkie tradycyjne oraz elektryczne wózki inwalidzkie. W obu wypadkach polecamy także sprzęt do ćwiczeń, który wspomaga i polepsza sprawność określonych części ciała, a są to: bieżnia, drabinka gimnastyczna, poręcze do nauki chodzenia, tor do nauki chodzenia, materac gimnastyczny, rotor rehabilitacyjny (do stawów kończyn dolnych i górnych), ergometry i wiele innych.

Pełna oferta naszego sklepu rehabilitacyjnego

W naszym internetowym sklepie rehabilitacyjnym znajdą Państwo całą gamę produktów wspierających rehabilitację i fizykoterapię. Oferujemy także sprzęt, który jest niezbędny w codziennym życiu osoby niepełnosprawnej. Dostępny asortyment przeznaczony jest nie tylko do użytku profesjonalnego, czyli do ośrodków rehabilitacyjnych, fizykoterapeutycznych, czy szpitali, jak i również do użytku domowego przez osoby prywatne.

SPRZĘT REHABILITACYJNY I FIZYKOTERAPEUTYCZNY WSPOMAGAJĄCY I PRZYNOSZĄCY ULGĘ.

Wśród dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego oferujemy przyrządy rehabilitacyjne oraz fizykoterapeutyczne, których zadaniem jest wspomaganie terapii, przynoszenie ulgi w codziennym życiu i które są uzupełnieniem tradycyjnych ćwiczeń rehabilitacyjnych. W tej grupie znajdą Państwo również sprzęt do fizykoterapii, która stanowi wstęp do właściwej terapii rehabilitacyjnej i której celem jest wspomaganie tychże ćwiczeń. A do tej grupy zaliczyć można:

 1. Aparaty do krioterapii. Krioterapia wykorzystuje niskie temperatury. Jest więc terapią, która leczy zimnem. Zabiegi krioterapeutyczne mogą być stosowane miejscowo na wybranych partiach organizmu lub ogólnie na całym ciele. Terapię tę wykorzystuje się w głównej mierze jako środek zmniejszający bóle, redukujący obrzęki i eliminujący stany zapalne w organizmie, a także w leczeniu reumatyzmu i innych chorób układu ruchu, w leczeniu bólów pourazowych oraz przy leczeniu oparzeń. Leczenie zimnem przynosi także uczucie odmładzające, a dzieje się tak za sprawą zimna, które czterokrotnie zwiększa krążenie krwi. Do zabiegów krioterapeutycznych wykorzystuje się specjalne urządzenia, które wyglądem przypominają zwykły odkurzacz, ponieważ zakończenie w postaci dyszy do złudzenia przypomina rurę tego domowego urządzenia. Dysza ta służy do miejscowego schładzania wybranych fragmentów ciała tj. stawy, fragmenty skóry lub wybrane mięśnie. Z niej właśnie wydobywa się strumień pary azotu, który na końcu elastycznego węża osiąga temperaturę -160 oC. Zaletą tego typu urządzeń jest też to, że tak niską temperaturę uzyskują w niespełna minutę od włączenia przyrządu. W naszym sklepie dostępnych kilka modeli aparatów służących do krioterapii. Ich ceny wahają się od niecałych 2000 złotych do około 3000 złotych. Krioterapia może także obejmować całe ciało. W tym jednak celu stosuje się już specjalne komory krioterapeutyczne.
 2. Aparaty do laseroterapii. Laseroterapia jest jednym z zabiegów fizykoterapii. Zabiegi tego typu są możliwe dzięki specjalnym urządzeniom, które emitują jednobarwną wiązkę światła. Laseroterapia działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwobrzękowo, a także wspomagająco przy gojeniu trudnych ran. Stymuluje także mikrokrążenie. Wykorzystywana jest w chirurgii, medycynie estetycznej, stomatologii, kosmetologii, a także przy zabiegach fizykoterapeutycznych. Biostymulacja laserowa pozwala doprowadzić emitowane światło głęboko do wnętrza tkanek. Terapię laserową z powodzeniem stosuje się zarówno przy leczeniu stanów ostrych, jak i przewlekłych. Zabiegi z wykorzystanie aparatów do laseroterapii wykonuje się albo w sposób kontaktowy bezpośrednio stykając urządzenie z chorym miejscem lub w sposób bezkontaktowy tzw. punktowy. Aparaty wykorzystywane w kosmetologii i medycynie estetycznej wykorzystują laser niskoenergetyczny. Natomiast przy zabiegach fizykoterapeutycznych wykorzystuje się już laser wysokoenergetyczny, który umożliwia głębszą penetrację tkanek. W ofercie naszego sklepu dostępnych jest kilka modeli tego typu aparatów. A ich ceny wahają się od około 3000 tysięcy do 9000 złotych.
 3. Aparaty do magnetoterapii. Magnetoterapia jest typem zabiegów, które wykorzystują pole magnetyczne. Metoda ta stosowana jest w fizykoterapii, ponieważ przyspiesza proces regeneracji tkanek. Polega ona na wykorzystywaniu odpowiednich urządzeń, które wytwarzają pole magnetyczne. Wytworzone pole przenika przez ludzki organizm, co dobrze wpływa na strukturę błon komórkowych. Głównym celem magnetoterapii jest regeneracja zmienionych chorobowo tkanek, łagodzenie bólu oraz działanie przeciwzapalne. Trzeba jednak pamiętać, że w trakcie zabiegu należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty, tj. kolczyki, spinki, a nawet sprzączką w pasku czy zapięcie biustonosza. Metalowe przedmioty mogą bowiem skutecznie zaburzać prace tego typu urządzeń. W naszej ofercie znajdą Państwo aplikator szpulowy o rozmiarze 200 mm, który służy do zabiegów na kończynach dolnych. Dostępny jest również szeroki wybór zestawów do magnetoterapii, w skład których wchodzi aparat do magnetoterapii, aplikator i leżanka. Aparaty te można zakupić także oddzielnie. Ceny urządzeń wahają się już od ponad 3000 złotych do 16.000 złotych.
 4. Aparaty do leczenia ultradźwiękami. Zabiegi wykorzystujące ultradźwięki wykorzystują fale magnetyczne podłużne. Ultradźwięki to fale akustyczne, które ze względu na swoją wysoką częstotliwość drgań, nie są słyszalne dla ludzkiego ucha. Drganie przechodzi z cząsteczki na cząsteczkę, co powoduje powstanie podłużnej fali magnetycznej. Skutkiem tego jest mikro masaż tkanek. Przy zabiegach ultradźwiękami pojawia się także efekt cieplny, co wspomaga procesy utleniania i poprawia ukrwienie. Zabiegi ultradźwiękami wykorzystywane są głównie przy leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, stanów pourazowych (złamania, zwichnięcia, skręcenia), w przebiegu chorób reumatycznych, przy leczeniu obrzęków, przy leczeniu przykurczów, blizn i krwiaków. W ofercie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdują się nie tylko oddzielne głowice, które współpracują z urządzeniami do ultradźwięków, ale także aparaty do zabiegów ultradźwiękami. Aparaty do leczenia ultradźwiękami dostępne są już od niespełna 4000 złotych do prawie 9000 złotych.
 5. Ciepłolecznictwo — mieszalniki do masy parafinowej. To typ zabiegów, które są odwrotnością zabiegów krioterapeutycznych, ponieważ w tym wypadku leczy się ciepłem. Zabiegi ciepłolecznicze wykorzystywane są w fizykoterapii, ponieważ przynoszą ulgę w przypadku wielu chorób, m.in. w chorobach układu krążenia, chorobach narządów ruchu czy w chorobach reumatycznych. Zabiegi te polegają na poddawaniu zmienionych chorobowo miejsc działaniu wysokiej temperatury. Źródło dostarczanego ciepła może być różne. Zabiegi mogą wykorzystywać kąpiele wodne, okłady, masaże lub przepływ powietrza o podwyższonej temperaturze. Najczęściej stosowane są zabiegi parafinowe w postaci gorących okładów, dzięki którym ciepło przenika głęboko do tkanek. Okład parafinowy poprawia krążenie krwi, ogrzewa i rozluźnia mięśnie. Przynosi także ulgę bolącym stawom. Przygotowanie takich parafinowych okładów wymaga jednak specjalistycznego urządzenia. W asortymencie naszego rehabilitacyjnego sklepu znajdą Państwo specjalne mieszalniki, dzięki którym można przygotować takie właśnie parafinowe okłady. Urządzenia składają się z mieszalnika o pojemności od 40 do 100 litrów w zależności od modelu. To w nich parafina jest podgrzewana i mieszana za pomocą mieszadła umieszczonego wewnątrz urządzenia. W skład tych urządzeń wchodzi także specjalna szafa termiczna na przechowywanie gotowych okładów.
 6. aparat do drenażu limfatycznego - Jest to rodzaj masażu, którego celem jest pobudzenie krążenia krwi i limfy. Zabieg ten stosowany jest nie tylko w bagnetach fizykoterapeutycznych, ale swoją popularność zyskał również w salonach kosmetycznych, gabinetach medycyny estetycznej i odnowy biologicznej. Wykorzystywany jest w celu likwidacji bólu zatok, przy likwidowaniu obrzęków, ale także w celach ujędrnienia skóry i redukcji cellulitu. Masaż limfatyczny pobudza przepływ chłonki w układzie limfatycznym. Obecnie jest najskuteczniejszą metodą walki z obrzękami. Zabieg taki polega na użyciu technik rozcierania, głaskania i ugniatania w celu przesunięcia zalegającej chłonki w kierunku węzłów chłonnych. Zabiegi limfatyczne sprzyjają także regulacji krążenia krwi, co ma wpływ na funkcjonowanie organów wewnętrznych. Zapobiega również niewydolności krążenia obwodowego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych, które objawia się jako efekt zimnych stop. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo aparaty służące do masażu uciskowego. Ceny wahają się w przedziale od ponad 2000 złotych do 15.000 złotych.
 7. Elektrostymulatory. To niewielkich rozmiarów urządzenia, które wykorzystują impulsy TENS i EMS, które stymulują mięśnie i nerwy. Elektrostymulacja jest skutecznym narzędziem do walki z wszelkiego rodzaju bólami, zarówno z bólami pooperacyjnymi, po złamaniach, przy bólach pourazowych powstałych w wyniku wypadku, ale także w bólach przewlekłych takich jak bóle reumatyczne, migrenowe, urologiczne, choroby zwyrodnieniowe stawów czy kręgosłupa. Elektrostymulatory stanowią więc nieodłączny element fizykoterapii i uzupełnienie rehabilitacji. Oprócz stosowania tych przyrządów do walki z bólami elektrostymulatory wykorzystywane są przez sportowców w celu uzupełnienia treningów i nadbudowy masy mięśniowej, jaki i również w kosmetologi jak świetny zabieg ujędrniający skórę, redukujący cellulit i zbędną tkankę tłuszczową. W ofercie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo model 2-kanałowego elektrostymulatora wykorzystującego 4 elektrody oraz 4-kanałowy model wykorzystujący w terapii 8 elektrod. Ceny tych urządzeń wahają się od około 200 złotych do ponad 400 złotych w zależności od ilości posiadanych kanałów.
 8. Hydroterapia. To rodzaj fizykoterapii wykorzystujący działanie wody w celu leczenia różnego rodzaju schorzeń. Dlatego też hydroterapia nazywana jest inaczej wodolecznictwem lub awkaterapią. Stosowana szczególnie często w sanatoriach nadmorskich. Ale także w ośrodkach fizykoterapeutycznych, co jest możliwe dzięki specjalnym urządzeniom. Do najczęstszych rodzajów hydroterapii należy: hydromasaże, masaże wirowe kończyn dolnych i górach, kąpiele perełkowe, kąpiele solankowe, kąpiele borowinowe, kąpiele zmiennocieplne. Hydroterapia wykorzystywana jest przy leczeniu takich dolegliwość jak: schorzenia układu krążenia, schorzenia układu nerwowego, schorzenia układu oddechowego, schorzenia układu ruchu, choroby reumatyczne. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo niezwykle szeroką gamę produktów wspomagających rehabilitację wykorzystującą zabiegi hydroterapeutyczne. A wśród sprzętu w naszym sklepie zjadą Państwo m.in. wannę medyczną do kąpieli kwasowęglowych, różne modele wanien do masażu wirowego zarówno kończyn dolnych, jak i również górnych, wannę do masażu wirowego kręgosłupa (także model z elektrozaworami), agregat do masażu podwodnego, wannę Hubbarda z systemem napełniania, wannę medyczną do kąpieli solankowych i siarkowodorowych, wannę do masażu podwodnego, wannę medyczną do kąpieli borowinowych, wannę wielofunkcyjną do hydroterapii, wannę medyczną do kąpieli i zabiegów w wodzie, a także katedrę biczy wodnych.
 9. Kamienie do masażu. To zestaw kamieni bazaltowych. Te typ skały pochodzenia wulkanicznego posiada doskonały współczynnik magazynowania ciepła. Dzięki temu rozgrzane bazaltowe kamienie wykorzystywane są do masażu. Korzystając z różnych technik masażu, uzyskuje się doskonały efekt relaksujący. Kamienie podgrzewane są w specjalnym urządzeniu — podgrzewaczu. Zestaw dostępny w naszej ofercie składa się z kamieni o różnych rozmiarach. Większe z nich wykorzystywane są do masażu tułowia, mniejsze natomiast wkłada się pomiędzy palce u rąk lub stóp. Masaże tego typu stosuje się w celach relaksacyjnych, dla głębokiego rozluźnienia mięśni, zmniejszenia bólu, poprawy jędrności skóry, poprawy cyrkulacji krwi i limfy, wyciszenia psychiki, oraz w celu wypłukiwania toksyn z organizmu. W ofercie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo zestaw 45 kamieni bazaltowych. Ich zastosowanie łączy w sobie elementy masażu klasycznego, aromaterapii, akupresury i termoterapii. W zestawie znajdują się również dwa kamienie do masażu zimnego. Zestaw dostępny jest w eleganckim drewnianym pudełku, a jego koszt wynosi niecałe 400 złotych.
 10. Krzesło do masażu. To rodzaj mebla, które wykorzystywane jest do masażu pleców, barków obraz szyi. Krzesło można idealnie dostosować do wymogów pacjenta, jego budowy i problemów, z którymi się zmaga. Krzesła do masażu wykonane są z materiału skóropodobnego, co pozwala w niezwykle prosty sposób zadać o higienę tego przyrządu. W ofercie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą je Państwo w wielu wariantach kolorystycznych, co pozwoli Państwu idealni dopasować krzesło do standardów kolorystycznych w Waszym gabinecie rehabilitacyjnym.
 11. Masażer. To rodzaj urządzenia przeznaczonego do użytku domowego przez osoby prywatne. W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo masażer w formie elektrycznego buta ogrzewającego. Przyrząd ten wykorzystuje nie tylko wibracje, ale również ogrzewa zimne kończyny. Wibracje relaksują stopy, a efekt cieplny pomaga poprawić krążenie krwi oraz pomaga pozbyć się uczucia zmęczenia. Z obu funkcji można także korzystać oddzielnie. To idealny domowy sposób na pobudzenie krążenia krwi i zmniejszenie skutków stresu. To również kojący i relaksujący masaż stóp. Cena takiego masażera to koszt około 150 złotych.

PRZYRZĄDY WSPOMAGAJĄCE ĆWICZENIA REHABILITACYJNE

Rehabilitacja polega na podejmowaniu przez wykwalifikowanych specjalistów odpowiednich działań, po to, by przywrócić choremu sprawność fizyczną, psychiczną i społeczną. Ćwiczenia rehabilitacyjne pomagają tym osobom, które cierpią na skutek wypadku, choroby, kontuzji lub powikłań po leczeniu. Odpowiednio wykwalifikowana osoba poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń rehabilitacyjnych, pomaga pacjentowi w osiągnięciu sprawności na tyle, by mógł wykonywać codzienne czynności. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo ogromny wybór przyrządów do ćwiczeń, które wspomagają rehabilitację chorego. Wśród tego typu przyrządów, polecamy m.in.

 1. Bieżnie. To przyrządy używane zarówno na salach rehabilitacyjnych, jak i na siłowniach przez osoby dbające o zdrowy tryb życia i o sylwetkę. Bieżnie wyposażone są w komputer, który analizuje dane pacjenta podczas wykonywanych ćwiczeń. Na siłowniach przyrządy te wykorzystuje się do biegania. Natomiast na salach rehabilitacyjnych służą do nauki chodzenia, w przypadku, gdy pacjent przez dłuższy czas przebywał unieruchomiony. Panel posiada odpowiednie przyciski, za pomocą których można ustawiać prędkość przesuwania się bieżni, by dostosować ją do możliwości ruchowych pacjenta. W przypadku rehabilitacji polecamy modele z silnikiem do 2 KM, który przeznaczony jest do truchtu i marszu.
 2. Drabinki gimnastyczne. Świetnie nadają się zarówno do rehabilitacji, jak i również jako jeden z elementów sali gimnastycznej. Drabinki mocowane są do ściany lub do konstrukcji stalowych. Można montować je pojedynczo lub w szeregu w zależności od potrzeb danego ośrodka rehabilitacyjnego. Drabinki dostępne w naszym sklepie rehabilitacyjnym spełniają wymagane normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910, co jest gwarancją tego, że wykorzystywanie ich podczas ćwiczeń jest całkowicie bezpieczne. Nasze drabinki wykonane są z drewna sosnowego i są 3-krotnie lakierowane. Ważne jest także to, że przyrządy dostępne w naszej ofercie są skręcane, a nie klejone, co dodatkowo zwiększa ich stabilność.
 3. Ergometry. To nic innego jak rowerki treningowe, które mogą być wykorzystywane zarówno na salach rehabilitacyjnych, jak i również w domu chorego. To rodzaj urządzenia, które świetnie nadaje się zarówno jako wspomaganie rehabilitacji, jak i również w warunkach domowych w celu poprawy swojej kondycji zdrowotnej. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo ergometry zarówno do ćwiczeń kończyn dolnych, jak i te do ćwiczeń kończyn górnych. Wśród dostępnych modeli oferujemy Państwu: ergometry treningowe i ergometry Cardio (wspomagające ćwiczenia związane z układem sercowo-naczyniowym). Wszystkie dostępne urządzenia treningowe posiadają liczniki, które na bieżąco wskazują parametry, m.in.: liczbę obrotów pedałów, tętno, prędkość w km i przejechaną odległość.
 4. Kabina UGUL oraz osprzęt. Kabina UGUL przeznaczona jest do kinezyterapii. Pomaga w przeprowadzeniu rehabilitacji i leczeniu schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych. Jest to kabina zbudowana z trzech osiatkowanych ścianek oraz osiatkowanego sufitu. Jest to jedynie baza, która umożliwia wykorzystanie specjalistycznych systemów podwieszek i ciężarków do ćwiczeń. Sama kabina UGUL oraz odpowiednie systemy podwieszek dostępne są w asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego. Znajdą Państwo tutaj również dodatkowe elementy kabiny tj. drabinki, podwieszki, tablice do ćwiczeń manualnych, tablice do ćwiczeń manualnych dłoni, zestaw osprzętu podstawowego, osprzęt standardowy, osprzęt pełny itp. Wszystkie te elementy umożliwiają tworzenie wielu konfiguracji w zależności od potrzeb rehabilitacyjnych. W tej kategorii znajdą Państwo także przy łóżkowe urządzenie rehabilitacyjne, które umożliwia przeprowadzenie kinezyterapii i ćwiczeń rehabilitacyjnych bezpośrednio przy łóżku chorego. Jest to świetne rozwiązanie dla pacjentów unieruchomionych, którzy wymagają rehabilitacji kończyn górnych. Pozwala to na przeprowadzenie koniecznych ćwiczeń bez konieczności przewożenia chorego na salę rehabilitacyjną.
 5. Maty do ćwiczeń. Oferujemy Państwu także całą gamę mat do ćwiczeń Thera-Band, które dzięki swojej elastyczności posiadają również zdolność do amortyzowania upadków. Dodatkowo są lekkie i łatwe w przenoszeniu, a specjalne tworzywo, z którego są wykonane, umożliwia utrzymanie ich w czystości. Nie wchłaniają też wilgoci.
 6. Materace gimnastyczne. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo także materace gimnastyczne przeznaczone do zabiegów fizykoterapeutycznych i rehabilitacyjnych. Wśród dostępnych modeli polecamy zarówno te jednoczęściowe, jak i również trzyczęściowe z możliwością składania. Materace dostępne są w całej palecie barw, mogą więc Państwo wybrać je odpowiednio do własnych upodobań, czy kolorystyki Państwa ośrodka rehabilitacyjnego. Wykonane są z twardej pianki poliuretanowej i pokryte materiałem skóropodobnym, który łatwo utrzymać w czystości.
 7. Piłki rehabilitacyjne. Polecamy Państwu także duży wybór piłek rehabilitacyjnych o różnej średnicy i wielkości. Te większe o średnicy od 45 do nawet 120 cm idealnie nadają się do ćwiczeń koordynacyjnych i do stabilizacji kręgosłupa. Polecamy także zestawy piłek lekarskich o wadze od 0,5 do 3 kg. Każda z piłek o określonej wadze posiada inny kolor, dzięki czemu łatwo je odróżnić. Używane są do ćwiczeń wzmacniających poszczególne części ciała. Polecamy także sensoryczne piłki z wypustkami, które poprawiają reakcję przewodnictwa impulsów nerwowych i zwiększają koordynację ruchową. Znajdą je Państwo w wielu rozmiarach i kolorach.
 8. Rotory rehabilitacyjne. Do doskonałe urządzenia przeznaczone do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych. Wykorzystywane są zarówno na salach rehabilitacyjnych, jak i w warunkach domowych. Dedykowane są osobom, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną oraz wzmocnić mięśnie rąk lub nóg. Wybrane modele dostępne w naszym sklepie dają możliwość pracy zarówno bez oporu, jak i z wykorzystaniem lekkiego oporu. Idealnie nadają się do rehabilitacji osób po udarach, które wymagają usprawnienia koordynacji ruchowej kończyn górnych i dolnych. Tempo można dostosować indywidualnie. Urządzenia te ponadto są łatwe w przenoszeniu.
 9. Schody i tor do nauki chodzenia. To rodzaj sprzętu, który jest wykorzystywany do ćwiczeń i rehabilitacji kończyn dolnych, u pacjentów, którzy utracili zdolność chodzenia. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego dostępne są nie tylko poręcze, które wykorzystują płaską powierzchnię. Oferujemy także pojedyncze i podwójne schody oraz schody z pochylnią. W naszym sklepie znajdą Państwo także tory przeszkód do nauki chodzenia. Wszystkie z dostępnych przyrządów posiadają stabilną, metalową poręcz, z możliwością jej regulacji do wysokości osoby ćwiczącej.
 10. Przyrządy wspomagające ćwiczenia sprawności ruchowej dłoni. Wśród tego typu przyrządów w naszym sklepie rehabilitacyjnym dostępne są tablice do ćwiczeń manualnych. To rodzaj drewnianego blatu, na którym zamontowany jest zestaw przyrządów wspomagających ćwiczenia stawów oraz wzmacniające siłę mięśni dłoni i palców. Doskonałymi przyrządami do treningu dłoni są także tzw. trenery dłoni w postaci piłek różnej wielkości i o różnym stopniu twardości. Jak również piłeczki z bolcami, które służą zarówno do ćwiczeń, jak i do jednoczesnego masażu.
 11. Trakcje kręgosłupa. Za pośrednictwem naszego sklepu rehabilitacyjnego oferujemy Państwu również kilka rodzajów trakcji kręgosłupa. Są to przyrządy wspomagające rehabilitację kręgosłupa lędźwiowego bądź szyjnego. Wśród asortymentu z tej grupy znajdą Państwo stół inwersyjny, który służy przede wszystkim temu, by przynosić choremu ulgę w bólach kręgosłupa. Dostępne jest także urządzenie do trakcji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz przyrząd do trakcji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym z zastosowaniem na podudzia. Ten drugi typ służy do rozciągania kręgosłupa poprzez unoszenie dolnej części ciała.
PRZYRZĄDY UŁATWIAJĄCE CODZIENNE FUNKCJONOWANIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Rehabilitacja ma na celu przywrócenie sprawności ruchowej pacjenta. Istnieją jednak przypadki, gdy przywrócenie pełnej sprawności jest po prostu niemożliwe. Dzieje się tak, gdy mamy do czynienia z niepełnosprawnością wrodzoną, jak i powstałą na skutek trwałych uszkodzeń np. kręgosłupa lub trwałe kalectwo, które jest konsekwencją poważnych chorób neurologicznych. W takich wypadkach rehabilitacja pomaga jedynie utrzymać ogólną sprawność fizyczną tych części ciała, które posiadają sprawność ruchową. Tacy pacjenci potrzebują na co dzień odpowiednich przyrządów, które ułatwiają mi codzienne funkcjonowanie i poruszanie się. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo:

 1. Balkoniki rehabilitacyjne, kule łokciowe i trójnogi. To przyrządy dedykowane osobom, które posiadają pewną dysfunkcję kończyn dolnych, ale mimo utrudnień są w stanie poruszać się na własnych nogach. Te proste urządzenia stają się wsparciem w ich codziennym życiu, ponieważ mimo tego, że posiadają sprawność w nogach, jednak trudno im się na nich utrzymać bez pomocy. Dotyczy to pacjentów po operacjach i osób osłabionych, które łatwo tracą równowagę.
 2. Wózki inwalidzkie i elektryczne wózki inwalidzkie. Ten typ urządzeń przeznaczony jest dla tych pacjentów, którzy całkowicie stracili panowanie w nogach i nie potrafią poruszać się o własnych siłach. W asortymencie naszego sklepu oferujemy standardowe wózki inwalidzkie, które wprawiane są w ruch dzięki sile ramion. Wózki tego typu posiadają aluminiową konstrukcję, przez co ich waga jest stosunkowo niska. Różnią się także konstrukcją i budową, by łatwo było je dostosować do potrzeb pacjenta. Wśród nich wyróżniamy: tradycyjne wózki, wózki dziecięce, wózki dla osób aktywnych i uprawiających sport, a także wózki pielęgnacyjne oraz wózki multipozycyjne. Ale to nie wszystko, ponieważ w naszym sklepie dostępne są również elektryczne wózki inwalidzkie, które umożliwiają korzystanie z nich i poruszanie się bez użycia ludzki siły. Napędzane są elektrycznie. Ten typ wózków inwalidzkich dedykowany jest pacjentom ze znacznym niedowładem ciała, który obejmuje także górną jego część
 3. Pionizatory. Wykorzystywane są w ośrodkach rehabilitacyjnych, jak i również w warunkach domowych. Urządzenia te pozwalają postawić pacjenta do pozycji pionowej i umożliwiają mu podjęcie próby chodzenia. Przyrządy te stosuje się wobec tych pacjentów, którzy przez dłuższy czas byli unieruchomieni i przebywali w pozycji leżącej. Pionizatory pozwalają na powolne przystosowywanie takiej osoby, do przyjmowania pozycji stojącej z wykorzystaniem własnej siły mięśni.
 4. Podnośnik niepełnosprawnych. Przyrządy tego typu ułatwiają podnoszenie osoby niepełnosprawnej. Obok wózka inwalidzkiego są drugim ważnym elementem wyposażenia dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Dzięki podnośnikom opiekun osoby niepełnosprawnej może podnieść pacjenta do pozycji siedzącej, czy przenosić go na wózek inwalidzki. Stanowią także nieodłączną pomoc podczas wykonywania codziennej toalety osoby chorej. Przyrządy te posiadają różne typy siedzisk w zależności od celu, w jakim są one stosowane. Wyróżniamy siedziska: do transportu lub te ułatwiające toaletę. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego dostępne są również podnośniki elektryczne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki.
 5. Łóżka rehabilitacyjne. Przeznaczone są dla osób obłożnie chorych. W tej grupie przyrządów dostępnych w naszym sklepie rehabilitacyjnym znajdą Państwo zarówno materace piankowe do łóżek szpitalnych, jak i również ramy łóżek szpitalnych, łóżka elektryczne i rehabilitacyjne. Łóżka rehabilitacyjne posiadają stelaże dwu- lub trzysegmentowe, umożliwiające ustawienie odpowiedniej pozycji leżącej dla pacjenta. W łóżkach rehabilitacyjnych trzysegmentowych stelaż sterowany jest za pomocą pilota, natomiast odchylenie łóżka ustawiane jest ręcznie. W naszej ofercie znajdą Państwo także łóżka czterosegmentowe, w których regulacja odpowiednich segmentów odbywa się przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem. Łóżka rehabilitacyjne posiadają także uchwyty na rękę umożliwiające pacjentowi przybieranie pozycji siedzącej lub podnoszenie się. W zestawie posiadają także staw na kroplówkę.
URZĄDZENIA UŁATWIAJĄCE DIAGNOSTYKĘ POSTĘPÓW W REHABILITACJI

W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego dostępne są także odpowiednie przyrządy, które pozwalają na postawienie diagnozy oraz ocenę postępu ćwiczeń rehabilitacyjnych. A należy do nich:

 1. Goniometry do pomiaru zakresu ruchu różnych części ciała mierzone w stopniach
 2. Skoliometry, pozwalające określić stopień skoliozy
 3. Cyrkiel kabłąkowy Martina, który umożliwia pomiar szerokości klatki piersiowej, obręczy biodrowej, barkowej itp. Cyrkiel kabłąkowy ma dokładną skalę pomiaru oznaczoną w calach i centymetrach.
 4. Dynamometry dla dorosłych i dla dzieci
 5. Inklinometr do pomiaru krzywizn ciała i zakresu ruchu
 6. Inklinometr cyfrowy — pochyłomierz do pomiaru zakresu ruchu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej oraz stawów obwodowych.
 7. Przenośne testery badające unerwienie dłoni i stóp
 8. Przyrządy do badania czucia
 9. Ręczny tester siły mięśni
 10. Różne typy młotków neurologicznych
 11. Latarki diagnostyczne
 12. Depresory języka z oświetleniem

Sprzęt rehabilitacyjny dla seniorów dostępny w naszym sklepie

W ofercie naszego sklepu rehabilitacyjnego z urządzeniami i przyrządami wspomagającymi rehabilitację i ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym nie pominęliśmy również seniorów.

Osobom starszym z wiekiem doskwierają różne dolegliwości, które z roku na rok coraz bardziej ograniczają codzienne funkcjonowanie i poruszanie się. W naturalny sposób mięśnie ulegają osłabieniu, co z czasem jest przyczyną problemów z narządami ruchu. Ruchy stają się mniej precyzyjne, a mięśnie mniej wytrzymałe.

Czasami poruszanie się o własnych siłach staje się po prostu niemożliwe. Osoby takie potrzebują wsparcia innych osób, pomocy w codziennych czynnościach i przy poruszaniu się. Czasami nakładają się na to choroby neurologiczne typu parkinson. Aby wspomóc seniorów i poprawić komfort ich życia, oferujemy im takie przyrządy, które ułatwią im normalne funkcjonowanie, wzmocnią mięśnie lub będą wsparciem, gdy zabraknie im sił.

Aby utrzymać sprawność, wzmocnić mięśnie i poprawić ogólną sprawność fizyczna polecamy:

 1. Trenery dłoni w postaci piłeczek do ćwiczeń. Dedykowane są przede wszystkim osobom zmagającym się z artretyzmem.
 2. Masażery w postaci podwójnego buta z funkcją masażu stóp oraz z możliwością oddziaływania cieplnego. Taki masażer u starszych osób sprawdzi się znakomicie, ponieważ zwolnione krążenie krwi często objawia się zimnymi stopami.
 3. Ergometry, czyli rowerki do treningów. Intensywność pedałowania można dostosować indywidualnie do swoich możliwości ruchowych i do sprawności fizycznej. Rowerki te posiadaj także wyświetlacz, który pozwala na monitorowanie na bieżąco: tętna, szybkości pedałowania oraz ilość przejechanych kilometrów.

Natomiast seniorom, którzy na co dzień zmagają się z niedowładem lub mają problemy z chodzeniem, polecamy: balkoniki wspomagające poruszanie się, kulę łokciową lub trójnóg.

A tym seniorom, którzy nie potrafią już poruszać o własnych siłach, polecamy całą gamę łóżek rehabilitacyjnych z dwu-, trzy- lub czterosegmentową regulacją. Regulowane segmenty umożliwiają dopasowanie i zmianę pozycji leżenia, co znacznie zwiększa komfort osoby obłożnie chorej. Zmiana pozycji zapobiega też powstawaniu odleżyn.

Jak ubiegać się o świadczenia na sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny prawie zawsze jest rzeczą niezbędną, bez której chory nie ma szans na sprawne poruszanie się w życiu codziennym. Brak specjalistycznych przyrządów niezwykle utrudnia funkcjonowanie w życiu społecznym, a tym samym znacznie pogarsza komfort życia pacjenta. Sprzęt rehabilitacyjny jest więc dla chorych po prostu koniecznością. Myśląc o sprzęcie rehabilitacyjnym dla niepełnosprawnych, większość osób kojarzy go jedynie z wózkami inwalidzkimi.

Tak naprawdę istnieje jednak cała gama produktów niezbędnych w codziennym życiu osoby dotkniętej kalectwem. Jednak posiadanie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego wiąże się również z dużymi kosztami. Poniżej znajdą Państwo dwie możliwości ubiegania się o dofinansowanie tego typu sprzętu. Warto nadmienić, że dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego zazwyczaj objęte jest limitami na konkretne urządzenia. Jeżeli cena wybranego produktu jest wyższa niż wyznaczona kwota limitu, wtedy pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto konkretnego urządzenia a kwotą jego refundacji.

 1. Dofinansowanie z NFZ. Zasady dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 w sprawie wyrobów medycznych. Rozporządzenie to zostało znowelizowane w marcu 2018 roku i określane m.in. jak często można otrzymać dofinansowanie nowego sprzętu i jakiej wysokości dofinansowania można oczekiwać. Po zmianach w owym rozporządzeniu od 2018 został także skrócony okres użytkowania wózków inwalidzkich, co dla osób niepełnosprawnych oznacza tyle, że mogą wcześniej starać się o dopłatę do nowego wózka. Dodatkowo został rozszerzony wykaz sprzętu rehabilitacyjnego o wózki o napędzie elektrycznym, które także dostępne są w naszym sklepie medycznym, o wózki stabilizujące plecy i głowę oraz wózek z funkcją do pionizowania chorego. Rozporządzenie uwzględniono także wyroby medyczne dla osób z cukrzycą.
 2. Dofinansowanie z PFRON. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się także o dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych (PFRON). O takie świadczenie ubiegać się może jedynie osoba niepełnosprawną na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności. Dofinansowanie takie przyznawane jest po spełnieniu kilku warunków, opisanych poniżej:
 3. Miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym liczony kwartalnie, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 4. Zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu, którego dotyczy dofinansowanie.
 5. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie przysługuje raz w roku.
 6. Wysokość dopłaty do sprzętu rehabilitacyjnego wynosi 60% jego kosztów, ale nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego miesięcznego wynagrodzenia.

Aby otrzymać dopłatę do sprzętu, należy wypełnić stosowny wniosek. Dopiero na podstawie złożonego pisma zostanie rozpatrzone to, czy finansowe wsparcie zostanie przyznane. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dopłaty na sprzęt rehabilitacyjny.

Profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny

Czym jest sprzęt rehabilitacyjny?

Powodów niepełnosprawności jest naprawdę wiele. Z jednej strony utrata sprawności może być spowodowana poważnym urazem w obrębie układu ruchu na skutek wypadku lub innych losowych zdarzeń. Drugi powód niepełnosprawności może wynikać z chorób, szczególnie neurologicznych typu stwardnienie rozsiane, a także może być wynikiem przebytych udarów. Niepełnosprawność może być także wrodzona, gdy osoba urodziła się już z pewnymi ograniczeniami ruchowymi. Problemy z poruszaniem się są także naturalną konsekwencją utraty płynności ruchu na skutek podeszłego wieku.

W każdym z tych wypadków pomocą będzie służył sprzęt rehabilitacyjny, którego celem jest albo pomoc w odzyskaniu pełnej sprawności lub po prostu pomoc w codziennym funkcjonowaniu, gdy niepełnosprawności nie da się całkowicie cofnąć.

Za sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, "uważa się taki typ sprzętu, który jest niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej". Dlatego przez sprzęt rehabilitacyjny rozumiemy zarówno sprzęt ortopedyczny, wyroby medyczne, jak i inne środki poprawiające jakość życia, bądź ułatwiające powrót do pełni zdrowia.

Sprzętem rehabilitacyjnym będzie także ten typ sprzętu, który stanowi pomoc w codziennym życiu pacjenta oraz wspomaga jego ćwiczenia polepszające jego sprawność ruchową. W szerszym rozumieniu do tej grupy zaliczyć można również m.in. protezy, aparaty słuchowe, gorsety, kule, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, peruki, cewniki, pieluchomajtki.

Rodzaje rehabilitacji ze względu na cel jej podejmowania

W myśl definicji rehabilitacja "to szereg działań leczniczych, psychologicznych, społecznych, organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych, podejmowanych na rzecz konkretnej osoby i mających na celu przywrócenie całkowitej lub przynajmniej częściowej sprawności fizycznej, lub psychicznej". Cele rehabilitacji uzależnione są od tego, z jakim typem niepełnosprawności mamy do czynienia.

W przypadku, gdy ograniczenia są wynikiem przebytego wypadku lub kontuzji, a przywrócenie do pełnej sprawności nie jest możliwe, rehabilitacja ma umożliwić takim osobom powrót do normalności, mimo fizycznych ograniczeń. Ma przygotować taką osobę do powrotu do pracy lub podjęcia innego zawodu oraz ma nauczyć tego, jak radzić sobie w nowej rzeczywistości.

Wyróżnia się kilka rodzajów rehabilitacji w zależności od przyczyny niepełnosprawności i celu jaki chce się osiągnąć przez jej zastosowanie.

REHABILITACJA MEDYCZNA

Ten typ rehabilitacji dotyczy osób, które częściowo lub całkowicie utraciły sprawność ruchową w wyniku choroby, wypadku lub urazu. Jej celem głównie jest podejmowanie przez zespół rehabilitantów działań, które mają zniwelować deficyty w narządzie ruchu i poprawić sprawność fizyczną pacjenta, by polepszyć jego codzienne funkcjonowanie.

Gdy niepełnosprawność jest wynikiem przebytego udaru mózgu lub jest wynikiem przebytej operacji, wtedy celem rehabilitacji jest pomoc w odzyskaniu sprawności sprzed wydarzenia, w stopniu o ile jest to tylko możliwe. Czasami jednak rehabilitacja nie przywróci pełnej sprawności chorego, ale może znacznie poprawić komfort jego codziennego życia.

REHABILITACJA SPECJALISTYCZNA

Celem tego typu rehabilitacji jest przywrócenie całkowitej lub przynajmniej częściowej sprawności i umożliwienie funkcjonowanie w codziennym życiu. Stosuje się ja w przypadkach:

 1. po przebytych chorobach układu sercowo-naczyniowego
 2. po przebytych chorobach neurologicznych
 3. po przebytych urazach narządów ruchu (rehabilitacja ortopedyczna)
 4. w przypadku osób w leczeniu chora zagrażających niewydolnością oddechowa

Rehabilitację specjalistyczną stosuje się m.in. wtedy, gdy niepełnosprawność jest wynikiem postępującej choroby typu stwardnienie rozsiane, gdzie celem rehabilitacji jest pomoc w zachowaniu przez chorego jak najdłużej stanu względnej sprawności. W przypadku tej choroby nie ma szans na całkowicie cofnięcie jej objawów. Trwale uszkodzenia neuronów, czynią w organizmie nieodwracalne zmiany, czego efektem jest pogłębiający się stan niepełnosprawności.

W przypadku tej choroby szczególnie istotne będzie podjęcie stosownej rehabilitacji zaraz po rzucie choroby, gdy zostaje zaatakowany konkretny narząd ruchu. Szybka rehabilitacja wraz z odpowiednim leczeniem farmakologicznym nie przywróci choremu pełnej sprawności, ale pozwoli zatrzymać postęp choroby i zachować narząd ruchu we względne dobrym stanie. W przypadku stwardnienia rozsianego rehabilitacja ma więc na celu przedłużenie sprawności chorego.

REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dotyczy głównie osób z niepełnosprawnością wrodzoną, która jest trwała. Zadaniem tego typu rehabilitacji jest umożliwienie choremu funkcjonowanie w społeczeństwie, pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym. Celem także jest przywrócenie osoby niepełnosprawnej do życia społecznego w przypadku, gdy osoba dotąd w pełni sprawna w wyniku przebytego wypadku całkowicie i trwale utraciła sprawność ruchową. Ten rodzaj rehabilitacji pozywa tej osobie odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nie pozwala jej zamknąć się na świat w czterech ścianach.

REHABILITACJA ZAWODOWA

Pozwala osobie trwale dotkniętej niepełnosprawnością powrócić na rynek pracy i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Czasami taka pomoc wymagać będzie od chorego przekwalifikowania swoich zawodowych umiejętności i dostosowania ich do nowej sytuacji życiowej.

Rodzaje rehabilitacji uwzględniające podnoszenie sprawności konkretnych narządów ruchu

Rehabilitacja jest pojęciem bardzo szerokim. Polega na przywracaniu pacjentowi sprawności, ale ma pomoc mu w powrocie do społeczeństwa. Rehabilitacja nie uwzględnia jedynie źródła, które zrodziło konkretne problemy w poruszaniu lub ograniczyło sprawność danego narządu ruch, tzn. czy ograniczenia są przyczyna wypadku, choroby, czy są wrodzone. Przy wyborze konkretnych metod rehabilitacyjnych bierze się także pod uwagę rodzaj konkretnej grupy narządów człowieka, których sprawność została ograniczona. W tym ujęciu rehabilitacje dzieli się na:

 1. Rehabilitację kardiologiczną — jej celem jest przywrócenie pacjentowi sprawności, którą ten utracił po przebytych chorobach w obrębie sercowo-naczyniowym tj. zawał serca, albo jest skutkiem nadciśnienia tętniczego lub po przebytych operacjach w rejonie tego narządu: po transplantacji serca itp.
 2. Rehabilitację ortopedyczną — stosowana wobec pacjentów po urazach, wypadkach i po długotrwałym unieruchomienie, gdzie celem jest przywrócenie sprawności konkretnych narządów ruchu.
 3. Rehabilitację neurologiczną. Jej celem jest przywracanie sprawności u pacjenta po przebytych chorobach neurologicznych tj. udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroby parkinsona itp.
 4. Rehabilitację onkologiczną. Dotyczy osób po przebytej chorobie nowotworowej. Jej celem jest głównie zapobieganie powikłaniom, przywracanie sprawności albo łagodzenie objawów.
 5. Rehabilitację ginekologiczną — przywraca sprawność w przewlekłych stanach zapalnych przydatków, wspomaga leczenie problemu nietrzymania moczu i wzmacniania mięśni miednicy, po operacjach ginekologicznych. Stosowana jest także w czasie ciąży.
 6. Rehabilitację pulmonoliczną (oddechową). Jej celem jest przywracanie sprawności w obrębie układu oddechowego utraconej po przebytych chorobach tj. astma czy odma.

Rodzaje zabiegów rehabilitacyjnych oraz przegląd odpowiedniego sprzętu dostępnego w naszym sklepie rehabilitacyjnym

Podczas zabiegów rehabilitacyjnych wykorzystuje się odpowiedni sprzęt. Jego wybór jest ściele uzależniony od typu przeprowadzanych czynności. Terapia, której celem jest poprawa sprawności ruchowej pacjenta, wykorzystuje jedna z trzech metod rehabilitacyjnych:

 1. Fizykoterapia. To rodzaj terapii, która wykorzystującej różnorodne zjawiska fizyczne w celu poprawy sprawności ruchowej pacjenta. A należą do nich leczenie za pomocą.: ultradźwięków, impulsów elektrycznych, pola magnetycznego, niskiej i wysokiej temperatury, promieniowania, wykorzystującego światło podczerwone, jak i spektrum światła widzialnego. Fizykoterapia oddziałuje na miejsca zmienione chorobą. Dostępne w naszym sklepie medycznym urządzenia do fizykoterapii to: aparat do krioterapii, aparat do laseroterapii, aparat do magnetoterapii, aparat do ultradźwięków, ciepłolecznictwo, drenaż limfatyczny, elektrostymulatory, oraz przyrządy do hydroterapii.
 2. Masaż leczniczy. Polega na wykonywaniu przez osobę przeszkoloną systematycznych ruchów typu: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie w celu wywołania u pacjenta uczucia odprężenia, uśmierzenia bólu, poprawy ukrwienia tkanek i redukcje stresu. Zabieg wykonywany jest przez wyspecjalizowanego terapeutę, którego dotyk wywołuje pożądane efekty. Wśród urządzeń dostępnych w naszym sklepie medycznym, które wspomagają masaż, znajdą Państwo: urządzenia do hydroterapii, kamienie do masażu, krzesło do masażu, masażery, trakcje kręgosłupa.
 3. Kinezyterapia. To inaczej leczenie ruchem. W tym celu wykorzystanie się gimnastykę leczniczą. Celem kinezyterapii jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności lub takiego stanu, który zwiększa jego komfort życia. Ten typ rehabilitacji oddziałuje na układ ruchu, krążenia, układ oddechowy, nerwowy i moczowo-płciowy w zależności od tego, którego organu dotyczy niepełnosprawność. W naszym medycznym sklepie znajdą Państwo całą gamę produktów wykorzystywanych w kinezyterapii, a należy do nich: bieżnia, drabinka gimnastyczna, ergometr, kabina UGUL, mata do ćwiczeń, materac gimnastyczny, piłki rehabilitacyjne, poręcze do nauki chodzenia, rotor rehabilitacyjny, schody do nauki chodzenia, stół rehabilitacyjny, tablicę do ćwiczeń manualnych, tor do nauki chodzenia, trenery dłoni, trenery równowag i wiele innych.

Na co zwracać uwagę przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego w naszym sklepie?

Sprzęt rehabilitacyjny to specyficzne urządzenia posiadające określone funkcje. Wykorzystywane są w gabinetach fizjoterapeutycznych, w medycynie sportowej, w ośrodkach rehabilitacyjnych, w szpitalach, ale i również służą do użytku prywatnego. Przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

 1. Czy dany sprzęt rehabilitacyjny posiada odpowiedni certyfikat potwierdzający to, że jest on bezpieczny w użyciu.
 2. Należy wziąć pod uwagę wskazania lekarza prowadzącego i rehabilitanta.
 3. Wybrać sprzęt odpowiedni do swoich potrzeb.

Jak wybrać sprzęt odpowiednio do swoich potrzeb?

 1. OSOBY STARSZE. W przypadku osób starszych od sprzętu rehabilitacyjnego oczekuje się głównie tego, by ułatwiał codzienne poruszanie. Wraz z wiekiem pogarsza się sprawność ruchowa, a z czasem poruszanie możliwe jest jedynie przy pomocy odpowiednich wspomagaczy. Dla osób starszych polecamy: chodziki, balkoniki, wózki inwalidzkie, gdy poruszanie o własnych siłach staje się niemożliwe, a także trener dłoni w przypadku, gdy doskwiera artretyzm.
 2. OSOBY OBŁOŻNIE CHORE, to takie, które przez swoje unieruchomieniu większość swojego życia spędzają w pozycji leżącej. Tym osobom polecamy: materace przeciwodleżynowe, inne materace rehabilitacyjne, pionizatory, podnośnik niepełnosprawnych, cewniki urologiczne, pomoce toaletowe itp.
 3. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO. Jeżeli osoby posiadają jedynie ograniczenia konkretnego narządu ruchu, ale poruszają się o własnych siłach, a potrzebują jedynie wsparcia, polecamy: balkoniki, chodziki, kule, trójnogi. Dla osób trwale unieruchomionych polecamy natomiast: wózki inwalidzkie tradycyjne oraz elektryczne wózki inwalidzkie. W obu wypadkach polecamy także sprzęt do ćwiczeń, który wspomaga i polepsza sprawność określonych części ciała, a są to: bieżnia, drabinka gimnastyczna, poręcze do nauki chodzenia, tor do nauki chodzenia, materac gimnastyczny, rotor rehabilitacyjny (do stawów kończyn dolnych i górnych), ergometry i wiele innych.

Pełna oferta naszego sklepu rehabilitacyjnego

W naszym internetowym sklepie rehabilitacyjnym znajdą Państwo całą gamę produktów wspierających rehabilitację i fizykoterapię. Oferujemy także sprzęt, który jest niezbędny w codziennym życiu osoby niepełnosprawnej. Dostępny asortyment przeznaczony jest nie tylko do użytku profesjonalnego, czyli do ośrodków rehabilitacyjnych, fizykoterapeutycznych, czy szpitali, jak i również do użytku domowego przez osoby prywatne.

SPRZĘT REHABILITACYJNY I FIZYKOTERAPEUTYCZNY WSPOMAGAJĄCY I PRZYNOSZĄCY ULGĘ.

Wśród dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego oferujemy przyrządy rehabilitacyjne oraz fizykoterapeutyczne, których zadaniem jest wspomaganie terapii, przynoszenie ulgi w codziennym życiu i które są uzupełnieniem tradycyjnych ćwiczeń rehabilitacyjnych. W tej grupie znajdą Państwo również sprzęt do fizykoterapii, która stanowi wstęp do właściwej terapii rehabilitacyjnej i której celem jest wspomaganie tychże ćwiczeń. A do tej grupy zaliczyć można:

 1. Aparaty do krioterapii. Krioterapia wykorzystuje niskie temperatury. Jest więc terapią, która leczy zimnem. Zabiegi krioterapeutyczne mogą być stosowane miejscowo na wybranych partiach organizmu lub ogólnie na całym ciele. Terapię tę wykorzystuje się w głównej mierze jako środek zmniejszający bóle, redukujący obrzęki i eliminujący stany zapalne w organizmie, a także w leczeniu reumatyzmu i innych chorób układu ruchu, w leczeniu bólów pourazowych oraz przy leczeniu oparzeń. Leczenie zimnem przynosi także uczucie odmładzające, a dzieje się tak za sprawą zimna, które czterokrotnie zwiększa krążenie krwi. Do zabiegów krioterapeutycznych wykorzystuje się specjalne urządzenia, które wyglądem przypominają zwykły odkurzacz, ponieważ zakończenie w postaci dyszy do złudzenia przypomina rurę tego domowego urządzenia. Dysza ta służy do miejscowego schładzania wybranych fragmentów ciała tj. stawy, fragmenty skóry lub wybrane mięśnie. Z niej właśnie wydobywa się strumień pary azotu, który na końcu elastycznego węża osiąga temperaturę -160 oC. Zaletą tego typu urządzeń jest też to, że tak niską temperaturę uzyskują w niespełna minutę od włączenia przyrządu. W naszym sklepie dostępnych kilka modeli aparatów służących do krioterapii. Ich ceny wahają się od niecałych 2000 złotych do około 3000 złotych. Krioterapia może także obejmować całe ciało. W tym jednak celu stosuje się już specjalne komory krioterapeutyczne.
 2. Aparaty do laseroterapii. Laseroterapia jest jednym z zabiegów fizykoterapii. Zabiegi tego typu są możliwe dzięki specjalnym urządzeniom, które emitują jednobarwną wiązkę światła. Laseroterapia działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwobrzękowo, a także wspomagająco przy gojeniu trudnych ran. Stymuluje także mikrokrążenie. Wykorzystywana jest w chirurgii, medycynie estetycznej, stomatologii, kosmetologii, a także przy zabiegach fizykoterapeutycznych. Biostymulacja laserowa pozwala doprowadzić emitowane światło głęboko do wnętrza tkanek. Terapię laserową z powodzeniem stosuje się zarówno przy leczeniu stanów ostrych, jak i przewlekłych. Zabiegi z wykorzystanie aparatów do laseroterapii wykonuje się albo w sposób kontaktowy bezpośrednio stykając urządzenie z chorym miejscem lub w sposób bezkontaktowy tzw. punktowy. Aparaty wykorzystywane w kosmetologii i medycynie estetycznej wykorzystują laser niskoenergetyczny. Natomiast przy zabiegach fizykoterapeutycznych wykorzystuje się już laser wysokoenergetyczny, który umożliwia głębszą penetrację tkanek. W ofercie naszego sklepu dostępnych jest kilka modeli tego typu aparatów. A ich ceny wahają się od około 3000 tysięcy do 9000 złotych.
 3. Aparaty do magnetoterapii. Magnetoterapia jest typem zabiegów, które wykorzystują pole magnetyczne. Metoda ta stosowana jest w fizykoterapii, ponieważ przyspiesza proces regeneracji tkanek. Polega ona na wykorzystywaniu odpowiednich urządzeń, które wytwarzają pole magnetyczne. Wytworzone pole przenika przez ludzki organizm, co dobrze wpływa na strukturę błon komórkowych. Głównym celem magnetoterapii jest regeneracja zmienionych chorobowo tkanek, łagodzenie bólu oraz działanie przeciwzapalne. Trzeba jednak pamiętać, że w trakcie zabiegu należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty, tj. kolczyki, spinki, a nawet sprzączką w pasku czy zapięcie biustonosza. Metalowe przedmioty mogą bowiem skutecznie zaburzać prace tego typu urządzeń. W naszej ofercie znajdą Państwo aplikator szpulowy o rozmiarze 200 mm, który służy do zabiegów na kończynach dolnych. Dostępny jest również szeroki wybór zestawów do magnetoterapii, w skład których wchodzi aparat do magnetoterapii, aplikator i leżanka. Aparaty te można zakupić także oddzielnie. Ceny urządzeń wahają się już od ponad 3000 złotych do 16.000 złotych.
 4. Aparaty do leczenia ultradźwiękami. Zabiegi wykorzystujące ultradźwięki wykorzystują fale magnetyczne podłużne. Ultradźwięki to fale akustyczne, które ze względu na swoją wysoką częstotliwość drgań, nie są słyszalne dla ludzkiego ucha. Drganie przechodzi z cząsteczki na cząsteczkę, co powoduje powstanie podłużnej fali magnetycznej. Skutkiem tego jest mikro masaż tkanek. Przy zabiegach ultradźwiękami pojawia się także efekt cieplny, co wspomaga procesy utleniania i poprawia ukrwienie. Zabiegi ultradźwiękami wykorzystywane są głównie przy leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, stanów pourazowych (złamania, zwichnięcia, skręcenia), w przebiegu chorób reumatycznych, przy leczeniu obrzęków, przy leczeniu przykurczów, blizn i krwiaków. W ofercie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdują się nie tylko oddzielne głowice, które współpracują z urządzeniami do ultradźwięków, ale także aparaty do zabiegów ultradźwiękami. Aparaty do leczenia ultradźwiękami dostępne są już od niespełna 4000 złotych do prawie 9000 złotych.
 5. Ciepłolecznictwo — mieszalniki do masy parafinowej. To typ zabiegów, które są odwrotnością zabiegów krioterapeutycznych, ponieważ w tym wypadku leczy się ciepłem. Zabiegi ciepłolecznicze wykorzystywane są w fizykoterapii, ponieważ przynoszą ulgę w przypadku wielu chorób, m.in. w chorobach układu krążenia, chorobach narządów ruchu czy w chorobach reumatycznych. Zabiegi te polegają na poddawaniu zmienionych chorobowo miejsc działaniu wysokiej temperatury. Źródło dostarczanego ciepła może być różne. Zabiegi mogą wykorzystywać kąpiele wodne, okłady, masaże lub przepływ powietrza o podwyższonej temperaturze. Najczęściej stosowane są zabiegi parafinowe w postaci gorących okładów, dzięki którym ciepło przenika głęboko do tkanek. Okład parafinowy poprawia krążenie krwi, ogrzewa i rozluźnia mięśnie. Przynosi także ulgę bolącym stawom. Przygotowanie takich parafinowych okładów wymaga jednak specjalistycznego urządzenia. W asortymencie naszego rehabilitacyjnego sklepu znajdą Państwo specjalne mieszalniki, dzięki którym można przygotować takie właśnie parafinowe okłady. Urządzenia składają się z mieszalnika o pojemności od 40 do 100 litrów w zależności od modelu. To w nich parafina jest podgrzewana i mieszana za pomocą mieszadła umieszczonego wewnątrz urządzenia. W skład tych urządzeń wchodzi także specjalna szafa termiczna na przechowywanie gotowych okładów.
 6. aparat do drenażu limfatycznego - Jest to rodzaj masażu, którego celem jest pobudzenie krążenia krwi i limfy. Zabieg ten stosowany jest nie tylko w bagnetach fizykoterapeutycznych, ale swoją popularność zyskał również w salonach kosmetycznych, gabinetach medycyny estetycznej i odnowy biologicznej. Wykorzystywany jest w celu likwidacji bólu zatok, przy likwidowaniu obrzęków, ale także w celach ujędrnienia skóry i redukcji cellulitu. Masaż limfatyczny pobudza przepływ chłonki w układzie limfatycznym. Obecnie jest najskuteczniejszą metodą walki z obrzękami. Zabieg taki polega na użyciu technik rozcierania, głaskania i ugniatania w celu przesunięcia zalegającej chłonki w kierunku węzłów chłonnych. Zabiegi limfatyczne sprzyjają także regulacji krążenia krwi, co ma wpływ na funkcjonowanie organów wewnętrznych. Zapobiega również niewydolności krążenia obwodowego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych, które objawia się jako efekt zimnych stop. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo aparaty służące do masażu uciskowego. Ceny wahają się w przedziale od ponad 2000 złotych do 15.000 złotych.
 7. Elektrostymulatory. To niewielkich rozmiarów urządzenia, które wykorzystują impulsy TENS i EMS, które stymulują mięśnie i nerwy. Elektrostymulacja jest skutecznym narzędziem do walki z wszelkiego rodzaju bólami, zarówno z bólami pooperacyjnymi, po złamaniach, przy bólach pourazowych powstałych w wyniku wypadku, ale także w bólach przewlekłych takich jak bóle reumatyczne, migrenowe, urologiczne, choroby zwyrodnieniowe stawów czy kręgosłupa. Elektrostymulatory stanowią więc nieodłączny element fizykoterapii i uzupełnienie rehabilitacji. Oprócz stosowania tych przyrządów do walki z bólami elektrostymulatory wykorzystywane są przez sportowców w celu uzupełnienia treningów i nadbudowy masy mięśniowej, jaki i również w kosmetologi jak świetny zabieg ujędrniający skórę, redukujący cellulit i zbędną tkankę tłuszczową. W ofercie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo model 2-kanałowego elektrostymulatora wykorzystującego 4 elektrody oraz 4-kanałowy model wykorzystujący w terapii 8 elektrod. Ceny tych urządzeń wahają się od około 200 złotych do ponad 400 złotych w zależności od ilości posiadanych kanałów.
 8. Hydroterapia. To rodzaj fizykoterapii wykorzystujący działanie wody w celu leczenia różnego rodzaju schorzeń. Dlatego też hydroterapia nazywana jest inaczej wodolecznictwem lub awkaterapią. Stosowana szczególnie często w sanatoriach nadmorskich. Ale także w ośrodkach fizykoterapeutycznych, co jest możliwe dzięki specjalnym urządzeniom. Do najczęstszych rodzajów hydroterapii należy: hydromasaże, masaże wirowe kończyn dolnych i górach, kąpiele perełkowe, kąpiele solankowe, kąpiele borowinowe, kąpiele zmiennocieplne. Hydroterapia wykorzystywana jest przy leczeniu takich dolegliwość jak: schorzenia układu krążenia, schorzenia układu nerwowego, schorzenia układu oddechowego, schorzenia układu ruchu, choroby reumatyczne. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo niezwykle szeroką gamę produktów wspomagających rehabilitację wykorzystującą zabiegi hydroterapeutyczne. A wśród sprzętu w naszym sklepie zjadą Państwo m.in. wannę medyczną do kąpieli kwasowęglowych, różne modele wanien do masażu wirowego zarówno kończyn dolnych, jak i również górnych, wannę do masażu wirowego kręgosłupa (także model z elektrozaworami), agregat do masażu podwodnego, wannę Hubbarda z systemem napełniania, wannę medyczną do kąpieli solankowych i siarkowodorowych, wannę do masażu podwodnego, wannę medyczną do kąpieli borowinowych, wannę wielofunkcyjną do hydroterapii, wannę medyczną do kąpieli i zabiegów w wodzie, a także katedrę biczy wodnych.
 9. Kamienie do masażu. To zestaw kamieni bazaltowych. Te typ skały pochodzenia wulkanicznego posiada doskonały współczynnik magazynowania ciepła. Dzięki temu rozgrzane bazaltowe kamienie wykorzystywane są do masażu. Korzystając z różnych technik masażu, uzyskuje się doskonały efekt relaksujący. Kamienie podgrzewane są w specjalnym urządzeniu — podgrzewaczu. Zestaw dostępny w naszej ofercie składa się z kamieni o różnych rozmiarach. Większe z nich wykorzystywane są do masażu tułowia, mniejsze natomiast wkłada się pomiędzy palce u rąk lub stóp. Masaże tego typu stosuje się w celach relaksacyjnych, dla głębokiego rozluźnienia mięśni, zmniejszenia bólu, poprawy jędrności skóry, poprawy cyrkulacji krwi i limfy, wyciszenia psychiki, oraz w celu wypłukiwania toksyn z organizmu. W ofercie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo zestaw 45 kamieni bazaltowych. Ich zastosowanie łączy w sobie elementy masażu klasycznego, aromaterapii, akupresury i termoterapii. W zestawie znajdują się również dwa kamienie do masażu zimnego. Zestaw dostępny jest w eleganckim drewnianym pudełku, a jego koszt wynosi niecałe 400 złotych.
 10. Krzesło do masażu. To rodzaj mebla, które wykorzystywane jest do masażu pleców, barków obraz szyi. Krzesło można idealnie dostosować do wymogów pacjenta, jego budowy i problemów, z którymi się zmaga. Krzesła do masażu wykonane są z materiału skóropodobnego, co pozwala w niezwykle prosty sposób zadać o higienę tego przyrządu. W ofercie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą je Państwo w wielu wariantach kolorystycznych, co pozwoli Państwu idealni dopasować krzesło do standardów kolorystycznych w Waszym gabinecie rehabilitacyjnym.
 11. Masażer. To rodzaj urządzenia przeznaczonego do użytku domowego przez osoby prywatne. W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo masażer w formie elektrycznego buta ogrzewającego. Przyrząd ten wykorzystuje nie tylko wibracje, ale również ogrzewa zimne kończyny. Wibracje relaksują stopy, a efekt cieplny pomaga poprawić krążenie krwi oraz pomaga pozbyć się uczucia zmęczenia. Z obu funkcji można także korzystać oddzielnie. To idealny domowy sposób na pobudzenie krążenia krwi i zmniejszenie skutków stresu. To również kojący i relaksujący masaż stóp. Cena takiego masażera to koszt około 150 złotych.

PRZYRZĄDY WSPOMAGAJĄCE ĆWICZENIA REHABILITACYJNE

Rehabilitacja polega na podejmowaniu przez wykwalifikowanych specjalistów odpowiednich działań, po to, by przywrócić choremu sprawność fizyczną, psychiczną i społeczną. Ćwiczenia rehabilitacyjne pomagają tym osobom, które cierpią na skutek wypadku, choroby, kontuzji lub powikłań po leczeniu. Odpowiednio wykwalifikowana osoba poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń rehabilitacyjnych, pomaga pacjentowi w osiągnięciu sprawności na tyle, by mógł wykonywać codzienne czynności. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo ogromny wybór przyrządów do ćwiczeń, które wspomagają rehabilitację chorego. Wśród tego typu przyrządów, polecamy m.in.

 1. Bieżnie. To przyrządy używane zarówno na salach rehabilitacyjnych, jak i na siłowniach przez osoby dbające o zdrowy tryb życia i o sylwetkę. Bieżnie wyposażone są w komputer, który analizuje dane pacjenta podczas wykonywanych ćwiczeń. Na siłowniach przyrządy te wykorzystuje się do biegania. Natomiast na salach rehabilitacyjnych służą do nauki chodzenia, w przypadku, gdy pacjent przez dłuższy czas przebywał unieruchomiony. Panel posiada odpowiednie przyciski, za pomocą których można ustawiać prędkość przesuwania się bieżni, by dostosować ją do możliwości ruchowych pacjenta. W przypadku rehabilitacji polecamy modele z silnikiem do 2 KM, który przeznaczony jest do truchtu i marszu.
 2. Drabinki gimnastyczne. Świetnie nadają się zarówno do rehabilitacji, jak i również jako jeden z elementów sali gimnastycznej. Drabinki mocowane są do ściany lub do konstrukcji stalowych. Można montować je pojedynczo lub w szeregu w zależności od potrzeb danego ośrodka rehabilitacyjnego. Drabinki dostępne w naszym sklepie rehabilitacyjnym spełniają wymagane normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910, co jest gwarancją tego, że wykorzystywanie ich podczas ćwiczeń jest całkowicie bezpieczne. Nasze drabinki wykonane są z drewna sosnowego i są 3-krotnie lakierowane. Ważne jest także to, że przyrządy dostępne w naszej ofercie są skręcane, a nie klejone, co dodatkowo zwiększa ich stabilność.
 3. Ergometry. To nic innego jak rowerki treningowe, które mogą być wykorzystywane zarówno na salach rehabilitacyjnych, jak i również w domu chorego. To rodzaj urządzenia, które świetnie nadaje się zarówno jako wspomaganie rehabilitacji, jak i również w warunkach domowych w celu poprawy swojej kondycji zdrowotnej. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego znajdą Państwo ergometry zarówno do ćwiczeń kończyn dolnych, jak i te do ćwiczeń kończyn górnych. Wśród dostępnych modeli oferujemy Państwu: ergometry treningowe i ergometry Cardio (wspomagające ćwiczenia związane z układem sercowo-naczyniowym). Wszystkie dostępne urządzenia treningowe posiadają liczniki, które na bieżąco wskazują parametry, m.in.: liczbę obrotów pedałów, tętno, prędkość w km i przejechaną odległość.
 4. Kabina UGUL oraz osprzęt. Kabina UGUL przeznaczona jest do kinezyterapii. Pomaga w przeprowadzeniu rehabilitacji i leczeniu schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych. Jest to kabina zbudowana z trzech osiatkowanych ścianek oraz osiatkowanego sufitu. Jest to jedynie baza, która umożliwia wykorzystanie specjalistycznych systemów podwieszek i ciężarków do ćwiczeń. Sama kabina UGUL oraz odpowiednie systemy podwieszek dostępne są w asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego. Znajdą Państwo tutaj również dodatkowe elementy kabiny tj. drabinki, podwieszki, tablice do ćwiczeń manualnych, tablice do ćwiczeń manualnych dłoni, zestaw osprzętu podstawowego, osprzęt standardowy, osprzęt pełny itp. Wszystkie te elementy umożliwiają tworzenie wielu konfiguracji w zależności od potrzeb rehabilitacyjnych. W tej kategorii znajdą Państwo także przy łóżkowe urządzenie rehabilitacyjne, które umożliwia przeprowadzenie kinezyterapii i ćwiczeń rehabilitacyjnych bezpośrednio przy łóżku chorego. Jest to świetne rozwiązanie dla pacjentów unieruchomionych, którzy wymagają rehabilitacji kończyn górnych. Pozwala to na przeprowadzenie koniecznych ćwiczeń bez konieczności przewożenia chorego na salę rehabilitacyjną.
 5. Maty do ćwiczeń. Oferujemy Państwu także całą gamę mat do ćwiczeń Thera-Band, które dzięki swojej elastyczności posiadają również zdolność do amortyzowania upadków. Dodatkowo są lekkie i łatwe w przenoszeniu, a specjalne tworzywo, z którego są wykonane, umożliwia utrzymanie ich w czystości. Nie wchłaniają też wilgoci.
 6. Materace gimnastyczne. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo także materace gimnastyczne przeznaczone do zabiegów fizykoterapeutycznych i rehabilitacyjnych. Wśród dostępnych modeli polecamy zarówno te jednoczęściowe, jak i również trzyczęściowe z możliwością składania. Materace dostępne są w całej palecie barw, mogą więc Państwo wybrać je odpowiednio do własnych upodobań, czy kolorystyki Państwa ośrodka rehabilitacyjnego. Wykonane są z twardej pianki poliuretanowej i pokryte materiałem skóropodobnym, który łatwo utrzymać w czystości.
 7. Piłki rehabilitacyjne. Polecamy Państwu także duży wybór piłek rehabilitacyjnych o różnej średnicy i wielkości. Te większe o średnicy od 45 do nawet 120 cm idealnie nadają się do ćwiczeń koordynacyjnych i do stabilizacji kręgosłupa. Polecamy także zestawy piłek lekarskich o wadze od 0,5 do 3 kg. Każda z piłek o określonej wadze posiada inny kolor, dzięki czemu łatwo je odróżnić. Używane są do ćwiczeń wzmacniających poszczególne części ciała. Polecamy także sensoryczne piłki z wypustkami, które poprawiają reakcję przewodnictwa impulsów nerwowych i zwiększają koordynację ruchową. Znajdą je Państwo w wielu rozmiarach i kolorach.
 8. Rotory rehabilitacyjne. Do doskonałe urządzenia przeznaczone do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych. Wykorzystywane są zarówno na salach rehabilitacyjnych, jak i w warunkach domowych. Dedykowane są osobom, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną oraz wzmocnić mięśnie rąk lub nóg. Wybrane modele dostępne w naszym sklepie dają możliwość pracy zarówno bez oporu, jak i z wykorzystaniem lekkiego oporu. Idealnie nadają się do rehabilitacji osób po udarach, które wymagają usprawnienia koordynacji ruchowej kończyn górnych i dolnych. Tempo można dostosować indywidualnie. Urządzenia te ponadto są łatwe w przenoszeniu.
 9. Schody i tor do nauki chodzenia. To rodzaj sprzętu, który jest wykorzystywany do ćwiczeń i rehabilitacji kończyn dolnych, u pacjentów, którzy utracili zdolność chodzenia. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego dostępne są nie tylko poręcze, które wykorzystują płaską powierzchnię. Oferujemy także pojedyncze i podwójne schody oraz schody z pochylnią. W naszym sklepie znajdą Państwo także tory przeszkód do nauki chodzenia. Wszystkie z dostępnych przyrządów posiadają stabilną, metalową poręcz, z możliwością jej regulacji do wysokości osoby ćwiczącej.
 10. Przyrządy wspomagające ćwiczenia sprawności ruchowej dłoni. Wśród tego typu przyrządów w naszym sklepie rehabilitacyjnym dostępne są tablice do ćwiczeń manualnych. To rodzaj drewnianego blatu, na którym zamontowany jest zestaw przyrządów wspomagających ćwiczenia stawów oraz wzmacniające siłę mięśni dłoni i palców. Doskonałymi przyrządami do treningu dłoni są także tzw. trenery dłoni w postaci piłek różnej wielkości i o różnym stopniu twardości. Jak również piłeczki z bolcami, które służą zarówno do ćwiczeń, jak i do jednoczesnego masażu.
 11. Trakcje kręgosłupa. Za pośrednictwem naszego sklepu rehabilitacyjnego oferujemy Państwu również kilka rodzajów trakcji kręgosłupa. Są to przyrządy wspomagające rehabilitację kręgosłupa lędźwiowego bądź szyjnego. Wśród asortymentu z tej grupy znajdą Państwo stół inwersyjny, który służy przede wszystkim temu, by przynosić choremu ulgę w bólach kręgosłupa. Dostępne jest także urządzenie do trakcji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz przyrząd do trakcji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym z zastosowaniem na podudzia. Ten drugi typ służy do rozciągania kręgosłupa poprzez unoszenie dolnej części ciała.
PRZYRZĄDY UŁATWIAJĄCE CODZIENNE FUNKCJONOWANIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Rehabilitacja ma na celu przywrócenie sprawności ruchowej pacjenta. Istnieją jednak przypadki, gdy przywrócenie pełnej sprawności jest po prostu niemożliwe. Dzieje się tak, gdy mamy do czynienia z niepełnosprawnością wrodzoną, jak i powstałą na skutek trwałych uszkodzeń np. kręgosłupa lub trwałe kalectwo, które jest konsekwencją poważnych chorób neurologicznych. W takich wypadkach rehabilitacja pomaga jedynie utrzymać ogólną sprawność fizyczną tych części ciała, które posiadają sprawność ruchową. Tacy pacjenci potrzebują na co dzień odpowiednich przyrządów, które ułatwiają mi codzienne funkcjonowanie i poruszanie się. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo:

 1. Balkoniki rehabilitacyjne, kule łokciowe i trójnogi. To przyrządy dedykowane osobom, które posiadają pewną dysfunkcję kończyn dolnych, ale mimo utrudnień są w stanie poruszać się na własnych nogach. Te proste urządzenia stają się wsparciem w ich codziennym życiu, ponieważ mimo tego, że posiadają sprawność w nogach, jednak trudno im się na nich utrzymać bez pomocy. Dotyczy to pacjentów po operacjach i osób osłabionych, które łatwo tracą równowagę.
 2. Wózki inwalidzkie i elektryczne wózki inwalidzkie. Ten typ urządzeń przeznaczony jest dla tych pacjentów, którzy całkowicie stracili panowanie w nogach i nie potrafią poruszać się o własnych siłach. W asortymencie naszego sklepu oferujemy standardowe wózki inwalidzkie, które wprawiane są w ruch dzięki sile ramion. Wózki tego typu posiadają aluminiową konstrukcję, przez co ich waga jest stosunkowo niska. Różnią się także konstrukcją i budową, by łatwo było je dostosować do potrzeb pacjenta. Wśród nich wyróżniamy: tradycyjne wózki, wózki dziecięce, wózki dla osób aktywnych i uprawiających sport, a także wózki pielęgnacyjne oraz wózki multipozycyjne. Ale to nie wszystko, ponieważ w naszym sklepie dostępne są również elektryczne wózki inwalidzkie, które umożliwiają korzystanie z nich i poruszanie się bez użycia ludzki siły. Napędzane są elektrycznie. Ten typ wózków inwalidzkich dedykowany jest pacjentom ze znacznym niedowładem ciała, który obejmuje także górną jego część
 3. Pionizatory. Wykorzystywane są w ośrodkach rehabilitacyjnych, jak i również w warunkach domowych. Urządzenia te pozwalają postawić pacjenta do pozycji pionowej i umożliwiają mu podjęcie próby chodzenia. Przyrządy te stosuje się wobec tych pacjentów, którzy przez dłuższy czas byli unieruchomieni i przebywali w pozycji leżącej. Pionizatory pozwalają na powolne przystosowywanie takiej osoby, do przyjmowania pozycji stojącej z wykorzystaniem własnej siły mięśni.
 4. Podnośnik niepełnosprawnych. Przyrządy tego typu ułatwiają podnoszenie osoby niepełnosprawnej. Obok wózka inwalidzkiego są drugim ważnym elementem wyposażenia dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Dzięki podnośnikom opiekun osoby niepełnosprawnej może podnieść pacjenta do pozycji siedzącej, czy przenosić go na wózek inwalidzki. Stanowią także nieodłączną pomoc podczas wykonywania codziennej toalety osoby chorej. Przyrządy te posiadają różne typy siedzisk w zależności od celu, w jakim są one stosowane. Wyróżniamy siedziska: do transportu lub te ułatwiające toaletę. W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego dostępne są również podnośniki elektryczne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki.
 5. Łóżka rehabilitacyjne. Przeznaczone są dla osób obłożnie chorych. W tej grupie przyrządów dostępnych w naszym sklepie rehabilitacyjnym znajdą Państwo zarówno materace piankowe do łóżek szpitalnych, jak i również ramy łóżek szpitalnych, łóżka elektryczne i rehabilitacyjne. Łóżka rehabilitacyjne posiadają stelaże dwu- lub trzysegmentowe, umożliwiające ustawienie odpowiedniej pozycji leżącej dla pacjenta. W łóżkach rehabilitacyjnych trzysegmentowych stelaż sterowany jest za pomocą pilota, natomiast odchylenie łóżka ustawiane jest ręcznie. W naszej ofercie znajdą Państwo także łóżka czterosegmentowe, w których regulacja odpowiednich segmentów odbywa się przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem. Łóżka rehabilitacyjne posiadają także uchwyty na rękę umożliwiające pacjentowi przybieranie pozycji siedzącej lub podnoszenie się. W zestawie posiadają także staw na kroplówkę.
URZĄDZENIA UŁATWIAJĄCE DIAGNOSTYKĘ POSTĘPÓW W REHABILITACJI

W asortymencie naszego sklepu rehabilitacyjnego dostępne są także odpowiednie przyrządy, które pozwalają na postawienie diagnozy oraz ocenę postępu ćwiczeń rehabilitacyjnych. A należy do nich:

 1. Goniometry do pomiaru zakresu ruchu różnych części ciała mierzone w stopniach
 2. Skoliometry, pozwalające określić stopień skoliozy
 3. Cyrkiel kabłąkowy Martina, który umożliwia pomiar szerokości klatki piersiowej, obręczy biodrowej, barkowej itp. Cyrkiel kabłąkowy ma dokładną skalę pomiaru oznaczoną w calach i centymetrach.
 4. Dynamometry dla dorosłych i dla dzieci
 5. Inklinometr do pomiaru krzywizn ciała i zakresu ruchu
 6. Inklinometr cyfrowy — pochyłomierz do pomiaru zakresu ruchu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej oraz stawów obwodowych.
 7. Przenośne testery badające unerwienie dłoni i stóp
 8. Przyrządy do badania czucia
 9. Ręczny tester siły mięśni
 10. Różne typy młotków neurologicznych
 11. Latarki diagnostyczne
 12. Depresory języka z oświetleniem

Sprzęt rehabilitacyjny dla seniorów dostępny w naszym sklepie

W ofercie naszego sklepu rehabilitacyjnego z urządzeniami i przyrządami wspomagającymi rehabilitację i ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym nie pominęliśmy również seniorów.

Osobom starszym z wiekiem doskwierają różne dolegliwości, które z roku na rok coraz bardziej ograniczają codzienne funkcjonowanie i poruszanie się. W naturalny sposób mięśnie ulegają osłabieniu, co z czasem jest przyczyną problemów z narządami ruchu. Ruchy stają się mniej precyzyjne, a mięśnie mniej wytrzymałe.

Czasami poruszanie się o własnych siłach staje się po prostu niemożliwe. Osoby takie potrzebują wsparcia innych osób, pomocy w codziennych czynnościach i przy poruszaniu się. Czasami nakładają się na to choroby neurologiczne typu parkinson. Aby wspomóc seniorów i poprawić komfort ich życia, oferujemy im takie przyrządy, które ułatwią im normalne funkcjonowanie, wzmocnią mięśnie lub będą wsparciem, gdy zabraknie im sił.

Aby utrzymać sprawność, wzmocnić mięśnie i poprawić ogólną sprawność fizyczna polecamy:

 1. Trenery dłoni w postaci piłeczek do ćwiczeń. Dedykowane są przede wszystkim osobom zmagającym się z artretyzmem.
 2. Masażery w postaci podwójnego buta z funkcją masażu stóp oraz z możliwością oddziaływania cieplnego. Taki masażer u starszych osób sprawdzi się znakomicie, ponieważ zwolnione krążenie krwi często objawia się zimnymi stopami.
 3. Ergometry, czyli rowerki do treningów. Intensywność pedałowania można dostosować indywidualnie do swoich możliwości ruchowych i do sprawności fizycznej. Rowerki te posiadaj także wyświetlacz, który pozwala na monitorowanie na bieżąco: tętna, szybkości pedałowania oraz ilość przejechanych kilometrów.

Natomiast seniorom, którzy na co dzień zmagają się z niedowładem lub mają problemy z chodzeniem, polecamy: balkoniki wspomagające poruszanie się, kulę łokciową lub trójnóg.

A tym seniorom, którzy nie potrafią już poruszać o własnych siłach, polecamy całą gamę łóżek rehabilitacyjnych z dwu-, trzy- lub czterosegmentową regulacją. Regulowane segmenty umożliwiają dopasowanie i zmianę pozycji leżenia, co znacznie zwiększa komfort osoby obłożnie chorej. Zmiana pozycji zapobiega też powstawaniu odleżyn.

Jak ubiegać się o świadczenia na sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny prawie zawsze jest rzeczą niezbędną, bez której chory nie ma szans na sprawne poruszanie się w życiu codziennym. Brak specjalistycznych przyrządów niezwykle utrudnia funkcjonowanie w życiu społecznym, a tym samym znacznie pogarsza komfort życia pacjenta. Sprzęt rehabilitacyjny jest więc dla chorych po prostu koniecznością. Myśląc o sprzęcie rehabilitacyjnym dla niepełnosprawnych, większość osób kojarzy go jedynie z wózkami inwalidzkimi.

Tak naprawdę istnieje jednak cała gama produktów niezbędnych w codziennym życiu osoby dotkniętej kalectwem. Jednak posiadanie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego wiąże się również z dużymi kosztami. Poniżej znajdą Państwo dwie możliwości ubiegania się o dofinansowanie tego typu sprzętu. Warto nadmienić, że dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego zazwyczaj objęte jest limitami na konkretne urządzenia. Jeżeli cena wybranego produktu jest wyższa niż wyznaczona kwota limitu, wtedy pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto konkretnego urządzenia a kwotą jego refundacji.

 1. Dofinansowanie z NFZ. Zasady dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 w sprawie wyrobów medycznych. Rozporządzenie to zostało znowelizowane w marcu 2018 roku i określane m.in. jak często można otrzymać dofinansowanie nowego sprzętu i jakiej wysokości dofinansowania można oczekiwać. Po zmianach w owym rozporządzeniu od 2018 został także skrócony okres użytkowania wózków inwalidzkich, co dla osób niepełnosprawnych oznacza tyle, że mogą wcześniej starać się o dopłatę do nowego wózka. Dodatkowo został rozszerzony wykaz sprzętu rehabilitacyjnego o wózki o napędzie elektrycznym, które także dostępne są w naszym sklepie medycznym, o wózki stabilizujące plecy i głowę oraz wózek z funkcją do pionizowania chorego. Rozporządzenie uwzględniono także wyroby medyczne dla osób z cukrzycą.
 2. Dofinansowanie z PFRON. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się także o dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych (PFRON). O takie świadczenie ubiegać się może jedynie osoba niepełnosprawną na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności. Dofinansowanie takie przyznawane jest po spełnieniu kilku warunków, opisanych poniżej:
 3. Miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym liczony kwartalnie, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 4. Zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu, którego dotyczy dofinansowanie.
 5. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie przysługuje raz w roku.
 6. Wysokość dopłaty do sprzętu rehabilitacyjnego wynosi 60% jego kosztów, ale nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego miesięcznego wynagrodzenia.

Aby otrzymać dopłatę do sprzętu, należy wypełnić stosowny wniosek. Dopiero na podstawie złożonego pisma zostanie rozpatrzone to, czy finansowe wsparcie zostanie przyznane. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dopłaty na sprzęt rehabilitacyjny.

 
 
       
POLECAMY
     
Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego LX7 MAX (Zestaw 2N)
Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego LX7 MAX (Zestaw 2N)
(id: UCKTRP-DSM-001)
 
1860.01 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
POLECAMY
     
Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego 4MAX (Zestaw 2N)
Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego 4MAX (Zestaw 2N)
(id: UCKTRP-DSM-011)
 
1860.01 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
POLECAMY
     
Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego MK400L (ZESTAW Z MANKIETAMI)
Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego MK400L (ZESTAW Z MANKIETAMI)
(id: UCKTRP-DSM-003)
 
5275.00 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego MK300Lmax (ZESTAW Z MANKIETAMI !!!
Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego MK300Lmax (ZESTAW Z MANKIETAMI !!!
(id: UCKTRP-DSM-002)
 
6990.00 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           

 

 

 

     

jak zamawiać

adverti wiarygodność

troska o klienta

 
   

 
 

NAGRODY I CERTYFIKATY

 

Gepard Biznesu

Mocna Firma Godna Zaufania

Efektywna Firma

Ponad 17 lat na rynku

Gepard Biznesu 2015

Mocna Firma Godna Zaufania 2015

Efektywna Firma 2015

Ponad 17 lat Razem

 
 

Informacja zawarta na stronie www nie jest ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego i kodeksu cywilnego. Przedstawione zdjęcia są poglądowe i mogą zawierać opcje dostępne za dodatkową dopłatą. Szczegółowy cennik dostępny na zapytanie ofertowe.
Copyright © 2022 Adverti.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel serwisu: Adverti Sp. z o.o. Sp.K. al 1 Maja 87, 90-755 Łódź