Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Strona przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów (osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi).
Jeśli nie należysz do tej grupy lub nieakceptujesz plików cookie, opuść stronę i zamknij przeglądarkę klikając -> NIE AKCEPTUJE.

Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    AKCEPTUJE
AKCEPTUJE
Logo Adverti

 
 Twój koszyk0
SPRZĘT MEDYCZNY
SPRZĘT REHABILITACYJNY
SPRZĘT RATOWNICZY
SPRZĘT LABORATORYJNY
MEBLE
 

Regulamin serwisu ADVERTI.COM.PL ORAZ ADVERTI.PL
obowiązuje od 01.01.2023


 

I. DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE
 1. Internetowy Serwis "Adverti.com.pl" oraz "Adverti.pl", działający pod adresem:
  www.adverti.com.pl, www.adverti.pl
  prowadzony jest przez Sprzedawcę:

  ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi 90-755, al. 1 Maja 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000408684, NIP: 727-278-60-01, Regon: 101366243, numer rejestrowy BDO 000005840

 2. Nasz numer konta bankowego:
  70 1140 2004 0000 3702 7697 3724 (mBank S.A.)


  z którym kontaktować można się pod poniższymi danymi kontaktowymi:

  tel.(42) 633-81-61
  tel.(42) 633-81-62
  fax (42) 633-81-63
  tel.kom. 604-09-59-34
  e-mail:adverti@adverti.pl

 3. Korzystanie z serwisu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  - Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies
  - Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies
  - Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies - Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies
  - Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli
  - w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader)

 4. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Za Przedsiębiorca indywidulanego (zakupy niezawodowe) uważa się osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

 7. Informacje zawarte na stronach serwisu nie są ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego.

 8. Po złożeniu zamówienia kwoty, koszty transportu oraz dostępność towaru zostanie zweryfikowana. Zostaną Państwo poinformowani o całkowitych kosztach zamówienia i możliwości realizacji. Po otrzymaniu pełnych informacji będą mogli Państwo podjąć decyzję czy decydują się Państwo na realizacje zamówienia.

 9. Ceny podane przy każdym produkcie są obowiązujące do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 10. Ceny wszystkich widocznych na stronach serwisu internetowego towarów są cenami brutto (zawierą podatek VAT, opłaty celne)

 11. Wszystkie produkty dostępne w naszej ofercie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

 12. Składać zamówienie mogą tylko i wyłączenie osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

 13. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

 14. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 15. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary przedstawiane na stronie internetowej zgadzały się z aktualną ofertą asortymentową. Część towarów jest dostępna w magazynie Sprzedawcy (informacja dostępna u Sprzedawcy po kontakcie z działem handlowym), natomiast inne wymagają sprowadzenia od dostawców. Na wypadek niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, sprzedawca szybko powiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta oraz braku zgody na przedłużony termin realizacji, zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną. Część towarów z uwagi na fakt, iż są wykonywane na zamówienie pod konkretne wymogi klienta lub wymagają sprowadzenie od dostawców, nie są dostępne na magazynie.

 16. Czas dostawy produktów jest zależny od zamówionego asortymentu. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas wyprodukowania (jeśli wyrób jest wykonywany pod zamówienie klienta) plus czas skompletowania powiększony o czas dostawy (w przypadku realizacje przez firmę kurierską na ogół 1-2 dni robocze). Informacje o orientacyjnym czasie realizacji zamówienia można uzyskać u naszych konsultantów. Z uwagi na fakt, iż cześć produktów jest wykonywanych na zamówienie lub sprowadzanych z zagranicy pod konkretne zamówienie klienta, termin realizacji może ulec wydłużeniu. Maksymalny czas realizacji nie powinien przekroczyć 90 dni.

 17. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu podmiotu wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia.

 18. W przypadku realizacji wniosków NFZ klient jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa w siedzibie Sprzedającego(zgodnie z wymogami NFZ). Nie przyjmujemy zamówień na odległość. Zamówienia refundowane przez NFZ można złożyć wyłącznie w siedzibie Sprzedawcy.

 19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie internetowym, Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany od Sprzedawcy towar. Klient może zwrócić zużyty produkt w ilości nie większej niż nabywany od Sprzedawcy nowy sprzęt.

 20. Kupujący, który chce dokonać zakupów towarów lub usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zobowiązany jest do podania numeru NIP. Kupującemu w takim przypadku zostanie wystawiona faktura VAT jako dokument potwierdzający sprzedaż. Informujemy, iż godnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy zakup dokonany będzie przez Kupującego bez wskazania przez niego powyższych numeru NIP, to po wystawieniu dokumentu sprzedaży nie będzie możliwości uzupełnienia dokumentu o dane związane z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.

 21. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2023

 22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia są przyjmowane przez sklep internetowy, emailem, listownie bądź faxem pod numerem (42) 633-81-63.

 2. Po złożeniu zamówienia proponujemy aby Klient telefonicznie potwierdził czy zamówienie dotarło do Sprzedawcy.

 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
  - przesłanie poprawnego zamówienia
  - przedpłata w wysokości 100% całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami transportu (tylko w przypadku zamówień realizowanych po przedpłacie)
  - dostępność zamawianych towarów

 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

III. RELIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku.

 2. Dostawa towaru odbywa się między innymi za pośrednictwem firm kurierskich.

 3. Koszty przesyłki ponosi Klient zgodnie z zaprezentowanymi przez Sprzedawcę kosztami transportu.

 4. W MOMENCIE ODBIERANIA SPRZĘTU OD KURIERA ZALECA SIĘ UWAŻNIE SPRAWDZIĆ CZY NIE ZOSTAŁ ON USZKODZONY W TRAKCIE TRANSPORTU, A JESLI TAK SIĘ STAŁO PROSIMY O SPISANIE ODPOWIEDNIEGO PROTOKOŁU Z KURIEREM (W MOMENCIE ODBIERANIA PRZESYŁKI).

IV. KONSUMENCI (OSOBY FIZYCZNE) ORAZ PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI (ZAKUPY NIEZAWODOWE)
 1. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Za Przedsiębiorca indywidulanego (zakupy niezawodowe) uważa się osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z pózn. zm.)jak również ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym (zakup niezawodowy) ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny - informacja nie dotyczy:
  - towarów wykonywanych na zamówienie w których klient specyfikuje pewne cechy produktu(wybór kolorów produktu, wymiarów produktu, opcji dodatkowych montowanych na specjalne życzenie klienta itp.)
  - towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb
  - towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia
  - towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądz nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu całkowitych kosztów zamówienia.

 4. Towary wykonywane na zamówienie to między innymi wszystkie towary z naszej oferty w których klient wybiera kolorystyke elementów lub wymiary produktu.

 5. Wszelkie transakcje z konsumentami (osobami fizycznymi) są realizowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny: kliknij aby zobaczyć treść ustawy

 6. Przed odesłaniem towaru prosimy o wcześniejsze zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy oraz ustalenia miejsca odsyłki towaru. Dane do kontaktu znajdują się w dziale I DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE pkt.1 Regulaminu.

 7. Konsument oraz Przedsiębiorca indywidulany (zakupy niezawodowe) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 8. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsumnet wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoznik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi 90-755, al. 1 Maja 87, tel.(42) 633-81-61, tel.(42) 633-81-62, fax (42) 633-81-63, tel.kom. 604-09-59-34,e-mail:reklamacje@adverti.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru Formularza Odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe:

  - Formularz odstąpienia w formacie PDF
  - Formularz odstąpienia w formacie DOC - WORD
  - Formularz odstąpienia w formacie SXW - OPEN OFFICE

  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). W przypadku problemów z pobraniem lub otwarciem formularza prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

 10. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

V. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraznie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą koszt zwrotu może wynieść maksymalnie do 1000 PLN za jeden produkt. Dokładny koszt zwrotu można otrzymać po uprzednim przesłaniu zapytania na adres reklamacje@adverti.pl podając produkty które chcą Państwo zwrócić.

 4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. REKLAMACJE PRZEDSIĘBIORCY
 1. Jeżeli po odbiorze towaru Kupujący stwierdzi, że produkt posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
  - skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją)
  - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi

 2. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi można złożyć m.in. w formie elektronicznej na adres reklamacje@adverti.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w dziale DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE pkt.1 Regulaminu. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po otrzymaniu zgłoszenia.

 4. Czas rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę wynosi do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 5. Jeśli chodzi o reklamacje gwarancyjne i pogwarancyjne to naprawy realizowane są przez punkty serwisowe Gwaranta.

 6. Przed odesłaniem produktu do naprawy, polecamy kontakt z naszą firmą celem potwierdzenia adresu punktu serwisowego oraz procedury reklamacyjnej.

 7. W celu usprawnienia realizacji naprawy do przesyłki można dołączyć pismo z dokładnym opisem usterki oraz Państwa dane kontaktowe.

 8. W celu usprawnienia realizacji naprawy do przesyłki można dołączyć pismo z dokładnym opisem usterki oraz Państwa dane kontaktowe.

 9. Jeżeli Towar jest wadliwy, Kupujący może: - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Sprzedawcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Sprzedawcę inny sposób zaspokojenia.
  - żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady.

VIa. REKLAMACJE KONSUMENCI I ORAZ PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI (ZAKUPY NIEZAWODOWE)
 1. Jeżeli po odbiorze towaru Kupujący stwierdzi, że produkt posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
  - skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją)
  - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową

 2. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Reklamacje z tytułu gwarancji, niezgodności z rzeczy sprzedanej umową lub rękojmi można złożyć m.in. w formie elektronicznej na adres reklamacje@adverti.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w dziale DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE pkt.1 Regulaminu. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po otrzymaniu zgłoszenia.

 4. Czas rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę wynosi do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 5. Jeśli chodzi o reklamacje gwarancyjne i pogwarancyjne to naprawy realizowane są przez punkty serwisowe Gwaranta

 6. Przed odesłaniem produktu do naprawy, polecamy kontakt z naszą firmą celem potwierdzenia adresu punktu serwisowego oraz procedury reklamacyjnej.

 7. W celu usprawnienia realizacji naprawy do przesyłki można dołączyć pismo z dokładnym opisem usterki oraz Państwa dane kontaktowe.

 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 10. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 12. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 13. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.v
 14. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 15. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 16. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 17. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 18. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
  5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

VII. PŁATNOŚCI
 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedawcy.
 2. W sklepie ADVERTI.COM.PL istnieją następujące formy płatności:
- Przelew na konto bankowe Sprzedawcy – płatność dostępna w przypadku każdego zamówienia
- Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania widniejącym w koszyku podczas składania zamówienia. Ta forma płatności dostępna jest tylko dla produktów wysyłanych z magazynu głównego Sprzedawcy. Jeśli ta opcja jest dostępna, to pojawia się ona przy finalizacji zamówienia.
- Płatność gotówką - ta opcja jest dostępna dla towarów wydawanych i odbieranych bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.
- Płatność kartą w siedzibie - ta opcja jest dostępna dla towarów wydawanych i odbieranych bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) Informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi 90-755, al. 1 Maja 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy pod numerem KRS 0000408684, NIP: 727-278-60-01, Regon: 101366243, zwana dalej Spółką

 2. W zależności od udzielonych zgód Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być m.in. w celu sprzedaży produktów, usług, korespondencji elektronicznej, przesyłania wiadomości marketingowych oraz przeprowadzania analiz przez Spółkę

 3. Administrator może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, adres płatnika, adres dostawy, numer PESEL, numer NIP, adres IP, numery telefonów, adresy e-mail. Jeżeli wymagają tego przepisy prawne, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 4. dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę dostawcom, firmom kurierskim i transportowym tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień. Dane mogą być również przekazywane do NFZ, PCPR, MOPS i innych instytucji/firmy realizujących dofinansowanie do danego zamówienia (tylko w przypadku jeśli takie dofinansowanie jest realizowane), firmom współpracujących przy realizacji kampanii marketingowych, firmom zapewniającym badania analityczne/statystyczne, firmom zapewniającym więzi społeczne, firmom zapewniającym usługi płatnicze, instytucjom publicznym w przypadku kontroli.

 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 6. podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień produktów i usług w Spółce, umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów internetowych Spółki, obsługi reklamacji, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, obsługi zgłoszeń oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowania się z Państwem, obsługa Twoich wiadomości skierowanych w szczególności do biura obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy i email, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jesteśmy również zobligowani do przechowywania Państwa danych w myśl przepisów podatkowych i rachunkowych.

 7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).

 8. Państwa dane otrzymaliśmy w związku ze złożeniem zamówienia w Spółce lub wysłaniem zapytania lub korzystaniem z naszych serwisów internetowych

 9. Państwa dane mogą być przetwarzane do 10 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody, z wyłączeniem sytuacji kiedy muszą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawne

 10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 11. Mają Państwo prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres pocztowy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 12. podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

 13. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: ado@adverti.pl lub adres pocztowy ADVERTI Sp. z o.o. Sp.K. (z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”), al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

 14. Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
  – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 15. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).

 16. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji złożonego zamówienia. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych ado@adverti.pl

 17. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu prowadzenia konta w sklepie firmy ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych ado@adverti.pl

 18. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany oraz całkowite usunięcie z bazy. Nie dotyczy to sytuacji opisanych w USTAWIE o rachunkowości z dnia 29 września 1994. wraz z późniejszymi zmianami. (Art.74) oraz innych przepisów obligujących do przechowywania danych.

 19. Zasady Polityki Prywatności dostępne w zakładce "Polityka Prywatności"

IX. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych zawartą umową sprzedaży jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

 2. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami Indywidualnymi(donującymi zakupów niezawodowych) wszelkie spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

X. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 108a mechanizm podzielonej płatności(split payment/MPP) obowiązkowo stosuje się do transakcji zakupu towarów, które łącznie spełniają następujące przesłanki:
  - sprzedawca oraz nabywca są podatnikami VAT
  - wartość brutto kwoty należności wskazanej na fakturze przekracza 15 tys. zł lub stanowi równowartość tej kwoty oraz
  - przynajmniej jedna pozycja z nabytych towarów/usług wymienionych na fakturze jest wskazana w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

 2. Szczegóły stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment/MPP) można znaleźć w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 108a.

 3. Następujące towary/usługi objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności:
  1. 05.10.10.0 Węgiel kamienny
  2. 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)
  3. ex 10.4 OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE – WYŁĄCZNIE OLEJ Z RZEPAKU
  4. 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
  5. 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
  6. 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
  7. ex 20.59.12.0 EMULSJE DO UCZULANIA POWIERZCHNI DO STOSOWANIA W FOTOGRAFICE; PREPARATY CHEMICZNE DO STOSOWANIA W FOTOGRAFICE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE – WYŁĄCZNIE TONERY BEZ GŁOWICY DRUKUJĄCEJ DO DRUKAREK DO MASZYN DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH
  8. ex 20.59.30.0 ATRAMENT DO PISANIA, TUSZ KREŚLARSKI I POZOSTAŁE ATRAMENTY I TUSZE – WYŁĄCZNIE KASETY Z TUSZEM BEZ GŁOWICY DO DRUKAREK DO MASZYN DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH
  9. ex 22.21.30.0 PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NIEWZMOCNIONYCH, NIELAMINOWANYCH ANI NIEPOŁĄCZONYCH Z INNYMI MATERIAŁAMI – WYŁĄCZNIE FOLIA TYPU STRETCH
  10. 24.10.12.0 Żelazostopy
  11. 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
  12. 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
  13. 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
  14. 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
  15. 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
  16. 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
  17. 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
  18. 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
  19. 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
  20. 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
  21. 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
  22. 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
  23. 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
  24. 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
  25. 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
  26. 24.20.11.0 RURY PRZEWODOWE W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, BEZ SZWU, ZE STALI
  27. 24.20.12.0 RURY OKŁADZINOWE, PRZEWODY RUROWE I RURY PŁUCZKOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO WIERCEŃ ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, BEZ SZWU, ZE STALI
  28. 24.20.13.0 POZOSTAŁE RURY I PRZEWODY RUROWE, O OKRĄGŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM, BEZ SZWU, ZE STALI
  29. 24.20.31.0 RURY PRZEWODOWE W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, SPAWANE, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ <= 406,4 MM, ZE STALI
  30. 24.20.33.0 POZOSTAŁE RURY I PRZEWODY RUROWE, O OKRĄGŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM, SPAWANE, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ <= 406,4 MM, ZE STALI
  31. 24.20.34.0 RURY I PRZEWODY RUROWE, O PRZEKROJU POPRZECZNYM INNYM NIŻ OKRĄGŁY, SPAWANE, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ <= 406,4 MM, ZE STALI
  32. 24.20.40.0 ŁĄCZNIKI RUR LUB PRZEWODÓW RUROWYCH INNE NIŻ ODLEWANE, ZE STALI
  33. 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
  34. 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
  35. 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
  36. 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
  37. 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
  38. 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
  39. 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
  40. 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
  41. ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
  42. 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
  43. bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
  44. ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
  45. ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
  46. 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
  47. 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
  48. 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
  49. 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
  50. 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
  51. 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
  52. 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
  53. 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
  54. 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
  55. 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
  56. ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
  57. ex 25.11.23.0 POZOSTAŁE KONSTRUKCJE I ICH CZĘŚCI; PŁYTY, PRĘTY, KĄTOWNIKI, KSZTAŁTOWNIKI ITP. Z ŻELIWA, STALI LUB ALUMINIUM – WYŁĄCZNIE ZE STALI
  58. ex 25.93.13.0 TKANINY, KRATY, SIATKI I OGRODZENIA Z DRUTU Z ŻELIWA, STALI LUB MIEDZI; SIATKA ROZCIĄGANA Z ŻELIWA, STALI LUB MIEDZI – WYŁĄCZNIE ZE STALI
  59. ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
  60. 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (W stanie prawnym obowiązującym do 31 października 2019 r. do towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych należą tylko komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy)
  61. ex 26.20.21.0 JEDNOSTKI PAMIĘCI – WYŁĄCZNIE DYSKI TWARDE (HDD)
  62. ex 26.20.22.0 PÓŁPRZEWODNIKOWE URZĄDZENIA PAMIĘCI TRWAŁEJ – WYŁĄCZNIE DYSKI SSD
  63. ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
  64. 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
  65. ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
  66. 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (W stanie prawnym obowiązującym do 31 października 2019 r. do towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT należą tylko cyfrowe aparaty fotograficzne)
  67. 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części
  68. 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
  69. ex 28.23.26.0 CZĘŚCI I AKCESORIA DO FOTOKOPIAREK – WYŁĄCZNIE KASETY Z TUSZEM I GŁOWICĄ DRUKUJĄCĄ DO DRUKAREK DO MASZYN DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH, TONERY Z GŁOWICĄ DRUKUJĄCĄ DO DRUKAREK DO MASZYN DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH
  70. ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
  71. 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
  72. 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
  73. 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach 74. 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
  75. 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
  76. 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
  77. 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
  78. ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
  79. 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
  80. 38.11.51.0 Odpady szklane
  81. 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
  82. 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
  83. 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
  84. 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
  85. 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
  86. 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
  87. 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
  88. 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
  89. 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
  90. 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
  91. 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy
  92. BENZYNY SILNIKOWE, OLEJE NAPĘDOWE, GAZY PRZEZNACZONE DO NAPĘDU SILNIKÓW SPALINOWYCH – W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O PODATKU AKCYZOWYM
  93. OLEJE OPAŁOWE ORAZ OLEJE SMAROWE – W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O PODATKU AKCYZOWYM
  94. ex 58.29.11.0 PAKIETY OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW OPERACYJNYCH – WYŁĄCZNIE DYSKI SSD
  95. ex 58.29.29.0 PAKIETY POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO – WYŁĄCZNIE DYSKI SSD
  96. ex 59.11.23.0 POZOSTAŁE FILMY I NAGRANIA WIDEO NA DYSKACH, TAŚMACH MAGNETYCZNYCH ITP. NOŚNIKACH – WYŁĄCZNIE DYSKI SSD
  97. bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm.)
  98. 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
  99. 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
  100. 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
  101. 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
  102. 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
  103. 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
  104. 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
  105. 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
  106. 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
  107. 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  108. 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  109. 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
  110. 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
  111. 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
  112. 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
  113. 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  114. 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
  115. 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
  116. 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
  117. 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  118. 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
  119. 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
  120. 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno kanalizacyjnych i odwadniających
  121. 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  122. 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
  123. 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
  124. 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
  125. 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
  126. 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
  127. 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
  128. 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
  129. 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
  130. 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
  131. 43.34.10.0 Roboty malarskie
  132. 43.34.20.0 Roboty szklarskie
  133. 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
  134. 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  135. 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
  136. 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
  137. 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
  138. 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
  139. 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
  140. 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
  141. 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
  142. 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
  143. 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
  144. 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  145. 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  146. 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  147. 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  148. ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
  149. ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
  150. ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykliZałącznik 1 - Formularz odstąpienia w formacie PDF

 

 

 

     

jak zamawiać

adverti wiarygodność

troska o klienta

 
   

 
 

NAGRODY I CERTYFIKATY

 

Gepard Biznesu

Mocna Firma Godna Zaufania

Efektywna Firma

Ponad 17 lat na rynku

Gepard Biznesu 2015

Mocna Firma Godna Zaufania 2015

Efektywna Firma 2015

Ponad 17 lat Razem

 
 

Informacja zawarta na stronie www nie jest ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego i kodeksu cywilnego. Przedstawione zdjęcia są poglądowe i mogą zawierać opcje dostępne za dodatkową dopłatą. Szczegółowy cennik dostępny na zapytanie ofertowe.
Copyright © 2022 Adverti.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel serwisu: Adverti Sp. z o.o. Sp.K. al 1 Maja 87, 90-755 Łódź