Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Strona przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów (osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi).
Jeśli nie należysz do tej grupy lub nieakceptujesz plików cookie, opuść stronę i zamknij przeglądarkę klikając -> NIE AKCEPTUJE.

Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    AKCEPTUJE
AKCEPTUJE
Logo Adverti

 
 Twój koszyk0
SPRZĘT MEDYCZNY
SPRZĘT REHABILITACYJNY
SPRZĘT RATOWNICZY
SPRZĘT LABORATORYJNY
MEBLE
 

Sprzęt laboratoryjny - sprzęt chemiczny

Laboratorium to „pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszczenie, lecz jako jednostka organizacyjna, jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu”.

Wśród laboratoriów wyróżniamy:

 1. Laboratorium fizyczne
 2. Laboratorium chemiczno-biologiczno-medyczne (tu wyróżniamy: syntetyczne, analityczne, pod specjalnym nadzorem, genetyczne)
 3. Laboratorium przemysłowe
 4. Laboratorium pomiarowe

Po co wykonuje się medyczne badania laboratoryjne przy użyciu sprzętu laboratoryjnego

Badania laboratoryjne są zazwyczaj pierwszym etapem diagnostyki przy wielu schorzeniach. Materiałem do badań jest w najczęściej krew i mocz, ale w niektórych wypadkach może nim być także wymaz (np.wymaz z gardła, wymaz z nosa, z szyjki macicy) lub inne wydzieliny. Ocena wyników pozwala na dokonanie oceny stanu zdrowia pacjenta. Jeżeli wyniki wskazują odchylenia od przyjętych norm, staje się to podstawą do poszerzenia diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Badanie laboratoryjne pozwalają także sprawdzić pracę poszczególnych narządów w organizmie człowieka. W tym celu ocenia się np. parametry pracy wątroby, parametry pracy nerek. Wyniki laboratoryjne pozwalają także ustalić wysokość hormonów tarczycy, a dzięki temu stwierdzić czy organ ten funkcjonuje prawidłowo. Jest to szczególnie istotne w określaniu nadczynności lub niedoczynności tarczycy.

Diagnostyka laboratoryjna jest jedną z dziedzin medycyny i jest podstawowym elementem diagnostycznym. Do przeprowadzenie odpowiednich analiz wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt, określany mianem sprzętu laboratoryjnego.

Specjalistyczny sprzęt i urządzenia laboratoryjne. Co wchodzi w skład wyposażenia laboratorium?

Badania diagnostyczne na podstawie pobranego materiału wykonuje się w odpowiednio przystosowanych laboratoriach i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Te specjalistyczny sprzęt umożliwia przeprowadzenie niezbędnych analiz.

Sprzętem laboratoryjnym są wszystkie narzędzia, urządzenia, a nawet meble, które wchodzą w skład wyposażenia laboratorium. Wszystko to, co wykorzystuje się podczas zbierania materiału do badań oraz wykonywania jego pomiarów.

Natomiast urządzeniami laboratoryjnymi określa się zaawansowaną aparaturę, która służy ściśle do wykonywania konkretnych pomiarów.

Do badań laboratoryjnych wykorzystuje się następujący sprzęt i urządzenia laboratoryjne:

 1. Naczynia szklane i ceramiczne. Do tej grupy należą m.in.: kolby szklane, ampułki laboratoryjne, cylindry czy wkraplacze, lejki, biurety, bagietki, pipety, kranik laboratoryjny, szkiełko zegarowe, tygle itp.
 2. Materiały ogóle — pojemniki od transportu, pojemniki do przechowywania, szufelki, pincety, szczypce, nożyce, palniki laboratoryjne, podnośniki laboratoryjne, różnego rodzaju statywy
 3. Sprzęt do filtracji: sączki filtracyjne, filtry membranowe, filtry strzykawkowe, sączki do specjalnych zastosowań, bibuły filtracyjne
 4. Sprzęt do dozowania: pipety automatyczne, dozowniki strzykawkowe, dozowniki butelkowe, biurety cyfrowe
 5. Przyrządy do poboru prób: próbniki do poboru cieczy, próbniki powietrza, próbniki do poboru substancji stałych, stacjonarne aparaty do poboru próbek itp.
 6. Urządzenia do chłodzenia i ogrzewania — chłodziarka laboratoryjna, zamrażarka laboratoryjna, cieplarka laboratoryjna, komora badań cieplnych, komora klimatyczna, płaszcz grzewczy itp.
 7. Sprzęt do czyszczenia i sterylizacji — autoklawy, myjka ultradźwiękowa, lampa bakteriobójcza
 8. Sprzęt do mieszania i wytrząsania: mieszadła mechaniczne, mieszadła magnetyczny, wirówki laboratoryjne, wstrząsarki laboratoryjne
 9. Przyrządy do przygotowywania próbek: destylator z parą wodną, ekstraktory, mineralizatory, koncentratory, młynki, przesiewacze laboratoryjne
 10. Przyrządy służące do pomiarów: wagi laboratoryjne, wagosuszarki, pH-metry, gęstościomierze, lepkościomierze, termometry, pirometry, stopery, rejestratory, liczniki kolonii bakterii, konduktometry, tlenomierze, sondy pomiarowe, czujniki tlenowe, liczniki komórek
 11. Sprzęt do kolorymetrii, spektroskopii i optyki: fotometry, mętnościomierze, refraktometry, polarymetry, mikroskopy, testy kolorymetryczne i miareczkowe, testy fotometryczne, testy reflektometryczne
 12. Sprzęt do chromatografii: filtry strzykawkowe, naczynka chromatograficzne, chromatografy gazowe i cieczowe, spektrometry masowe
 13. Odczynniki chemiczne
 14. Meble laboratoryjne — dygestorium, czyli przeszklona komora, która kształtem przypomina szafę, kratownica laboratoryjna, stołek laboratoryjny, stół laboratoryjny.

Czym są normy laboratoryjne?

Norma laboratoryjna określa konkretną wartość wyniku badania laboratoryjnego, którą uważa się za prawidłową dla poszczególnego parametru. Norma określana jest w pewnym przedziale wyznaczającym minimalną normę przyjętą za prawidłową oraz maksymalną wartość parametru, która jeszcze została uznana za akceptowalną.

Ważną informacją jest to, że nie istnieją wartości uniwersalne danych parametrów. Każde laboratorium bowiem posiada inne przyjęte normy, które umieszczone są na wydruku badania razem z wynikami przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Różnice w przyjętych normach uzależnione są od:

 1. użycia różnych odczynników do badania
 2. stosowania odmiennej metody analitycznej
 3. wykonywania badań na innym typie sprzętu
 4. sposobu pobierania materiału do badań

To dlatego każde laboratorium oprócz wyników badań na wydruku podaje także wartości, która stanowi przyjętą normę.

W przeprowadzonym badaniu laboratoryjnym ważne jest także to, by odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki. To zadanie, które należy wyłącznie do lekarza. Żaden pacjent nie powinien sam interpretować wyników badań laboratoryjnych, ponieważ nie zawsze odchylenie konkretnego parametru od razu świadczy o chorobie. Podobnie jak nie każdy parametr mieszczący się w normie świadczy o zdrowiu pacjenta.

Tylko lekarz jest w stanie przeanalizować wyniki badań laboratoryjnych w pełnym kontekście, umożliwiającym mu poznanie stanu zdrowia pacjenta i podjęcie właściwego leczenia.

Główne rodzaje badań laboratoryjnych przeprowadzanych w laboratorium medycznym

Sprzęt laboratoryjny pozwala na przeprowadzenie konkretnych badań laboratoryjnych niezbędnych do diagnostyki danego schorzenia u pacjenta. Badania te można podzielić na 4 główne grupy:

 1. Analityka ogólna. Głównie wykorzystywana jest w celach profilaktycznych. Nie oznacza to, że analityki ogólnej nie wykorzystuje się również w diagnozowaniu wielu chorób. Do jej głównych zadań należy określenie właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych konkretnego materiału badawczego. Do analityki ogólnej zalicza się: ogólne badanie moczu, dobową zbiórkę moczu, badanie ogólne kału, badanie kału na obecność pasożytów, badanie kału na obecność krwi utajonej, a także badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, czy badanie nasienia.
 2. Hematologia i hemostaza. Hematologia to dział medycyny klinicznej, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworowych, chorób krwi i układu krwionośnego. A także innych zaburzeń i nieprawidłowości krwi, które występują przy dysfunkcji innych narządów. A szerzej to dziedzina naukowa, która zajmuje się badaniem krwi i układu krwionośnego zarówno u osób chorych, jak i również i zdrowych. Hemostaza natomiast to całokształt wszystkich mechanizmów, dzięki którym krew nie wypływa z naczyń krwionośnych. To tej grupy należą badania: morfologia krwi, OB, oporność osmotyczna erytrocytów, badanie szpiku, rozmaz mikroskopowy.
 3. Biochemia kliniczna. Jak podaje definicja „biochemia leży u podstaw takich nauk biomedycznych jak biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia. […] umożliwia zrozumienie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania organizmu, jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia Kliniczna integruje wiedzę z zakresu biochemii oraz biologii molekularnej i nauk klinicznych. Daje możliwość wykorzystania wiedzy o zaburzeniach metabolizmu w przebiegu chorób w biochemicznej diagnostyce laboratoryjnej”. Do badań tego typu zaliczamy m.in.: oznaczenie fosforu, magnezu, potasu, sodu, wapnia, żelaza, litu, badanie glukozy we krwi, oznaczanie cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, oznaczanie mocznika, kwasu moczowego, białka całkowitego, badanie Albuminy, CRP, TIBC.
 4. Immunochemia. To jeden z gałęzi immunologi, gdzie w centrum zainteresowania stoi układ odpornościowy organizmu. Immunochemia zajmuje się więc głównie strukturą antygenów i przeciwciał od ich strony chemicznej, a także relacjami immunologicznymi od strony fizykochemicznej.

Sprzęt laboratoryjny dostępny w ofercie naszego sklepu

Na wyposażenie laboratorium składają się zarówno specjalistyczne urządzenia laboratoryjne, czyli zaawansowana aparatura, która służy ściśle do wykonywania konkretnych pomiarów, jak i również Sprzęt laboratoryjny - sprzęt chemiczny, do którego zalicza się w szerszym znaczeniu wszystkie narzędzia, sprzęty, a nawet meble, które znajdują się w tym pomieszczeniu. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo całą gamę sprzętu laboratoryjnego, który można skatalogować w następujące grupy:

URZĄDZENIA CHŁODNICZE DO LABORATORIUM

Służą do przechowywania w warunkach chłodniczych wszelkiego rodzaju odczynników, pożywek, białek i próbek pobranych do badań laboratoryjnych. W asortymencie naszego sklepu z wyposażeniem laboratorium znajdą Państwo:

 1. Chłodziarki farmaceutyczne. To typ urządzenia, które przeznaczone jest od przechowywania szczepionek i leków w placówkach medycznych. Ich główną zaletą jest to, że w ich wnętrzu utrzymywana jest stała temperatura. Te dostępne w naszej ofercie posiadają dodatkowo możliwość zamknięcia komory na klucz, co pozwala na zachowanie zasad bezpieczeństwa. Dzięki takiemu zamknięciu mogą być Państwo pewni, że określona grupa leków nie dostanie się w niepowołane ręce. Urządzenia te ponadto posiadają wyświetlacz, który pozwala na monitorowanie właściwej temperatury we wnętrzu urządzenia. Zakres temperatur w chłodziarkach farmaceutycznych waha się od 0 do 10 ° C. W naszym sklepie znajdą Państwo również dodatkowe akcesoria, które umożliwiają dostosowanie chłodziarki do indywidualnych potrzeb. Do akcesoriów dodatkowych należą: przeszklone drzwi, szuflady z możliwością segregowania, oddzielny rejestrator temperatury z funkcją powiadamiania o niewłaściwej temperaturze we wnętrzu urządzenia. Dostępne są chłodziarki o różnej pojemności — już od 55 litrów do 1355 litrów.
 2. Chłodziarki laboratoryjne. Przeznaczone są do przechowywania wrażliwych na temperaturę prób pobranych do badania laboratoryjnego, które wymagają przechowywania w temperaturze chłodniczej. Chłodziarki dostępne w naszym sklepie wyposażone są w intuicyjne i proste w obsłudze sterowniki z wyświetlaczem. Dostępne urządzenia posiadają również możliwość monitorowania za pomocą komputera wszystkich danych dotyczących przechowywania próbek. Jest to możliwe dzięki podłączeniu chłodziarki do komputera przy pomocy portów USB i WLAN. Sterowniki umożliwiają nie tylko ustawianie porządnej temperatury, ale także dają możliwość monitorowania pracy urządzenia, wprowadzenia alarmów informujących o zmianie porządnej temperatury, a także umożliwiają odczyt średnich temperatur. Urządzenia mają także opcję zapamiętywania wszystkich danych oraz przechowywania programów użytkownika. Chłodziarki działają w zakresie temperatur od 0 do 15 stopni C.
 3. Zamrażarki laboratoryjne. Ten typ urządzenia przeznaczony jest do przechowywania pobranych prób, które ze względu na niezwykłą czułość i długoterminowe przechowywanie, wymagają przechowywania ich w ujemnej temperaturze. Dotyczy to np. przechowywania osocza krwi. Urządzenia dostępne w naszej ofercie odznaczają się zakresem temperatur wahającym się od -25 do 0 ° C. Zamrażarki posiadają również kolorowy wyświetlacz graficzny, otwór w bocznej ścianie, a także możliwość zamknięcia urządzenia na klucz. Wchodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz podążając za najnowszymi trendami, posiadamy także zamrażarki niskotemperaturowe, które mają zdolność mrożenia próbek do temperatury nawet -86 ° C. Ten typ urządzeń dostępny jest w wersji skrzyniowej oraz w wersji szafowej. A ich pojemności wahają się w przedziale od 40 litrów do 482 litrów. Ten typ zamrażarek posiada także niezwykle przydatną funkcję, którą jest opcja awaryjnego podtrzymywania temperatury. Jest to możliwe dzięki dozowaniu dwutlenku węgla.
 4. URZĄDZENIA GRZEWCZE DO LABORATORIUM

  Urządzenia grzewcze w laboratorium przeznaczone są dla tego rodzaju prób, które wymagają odpowiednio wysokich temperatur podczas ich przechowywania. Urządzenia tego typu mają zdolność do stałego utrzymywania porządnej wysokiej temperatury. Jest to bardzo ważna cecha, ponieważ nawet niewielkie wahania temperatur mogą mieć negatywny wpływ na wyniki badanego materiału. W asortymencie naszego sklepu ze sprzętem laboratoryjnym znajdą Państwo następujące urządzenia grzewcze:

  1. Bloki grzewcze. W asortymencie naszego sklepu dostępne są modele: pojedynczego, podwójnego, potrójnego oraz poczwórnego bloku grzewczego. To urządzenia aluminiowe, które umożliwiają regulację temperatury w naczyniach laboratoryjnych o niewielkich rozmiarach. Każdy z bloków posiada ponadto czujnik temperatury, który ułatwia kontrolowanie odpowiedniej jej wysokości bezpośrednio w naczynku z próbką. Bloki cieplne nadają się do: oznaczania temperatury topnienia i wrzenia, przeprowadzania reakcji enzymatycznych, aktywacji kultur bakterii, badań immunologicznych, denaturacji DNA, do badań krzepliwości, oznaczania poziomów krwi, mocznika i azotu oraz hybrydyzacji.
  2. Cieplarki laboratoryjne. To inaczej tzw. inkubatory. Służą do inkubowania próbek w podwyższonej temperaturze od 5 do 100 ° C. Inkubatory mają szerokie zastosowanie w przypadku próbek mikrobiologicznych, umożliwiają przeprowadzanie testów na przeciwciałach i bakteriach. W przemyśle farmaceutycznym wykorzystywane są do badań nad stabilnością leków oraz ustalaniu ich trwałości. W asortymencie naszego sklepu ze sprzętem laboratoryjnym znajdą Państwo dwa podstawowe typy cieplarek. Pierwszy typ to cieplarki z naturalnym obiegiem powietrza. Wykorzystywane do próbek sypkich, ponieważ urządzenia te nie posiadają wentylatora. Wśród dostępnych tego typu modeli oferujemy cieplarki o różnej pojemności od 15 do 1000 litrów. Drugim typem cieplarek laboratoryjnych są urządzenia z wymuszonym obiegiem powietrza, dzięki czemu możliwe jest równomierny rozkład wilgoci i temperatury w całej komorze.
  3. Komory badań cieplnych. Urządzenia te przeznaczone są do suszenia i wygrzewania próbek. Umożliwiają również przeprowadzenie doświadczeń laboratoryjnych, które wymagają podwyższonej i ściele określonej temperatury. Urządzenia te dostępne są w dwóch wariantach. Pierwszy wariant dotyczy modelów z grawitacyjnym obiegiem powietrza, natomiast drugi typ komór do badań cieplnych wykorzystuje wymuszony obieg powietrza. Każde z tych urządzeń posiada odpowiednie układy zabezpieczające, które wykrywają niepożądane i niekontrolowane skoki temperatur i natychmiast alarmują o zaistniałej nieprawidłowości.
  4. Komory klimatyczne. To urządzenia inaczej zwane komorami do badań klimatycznych. Wykorzystywane są do testów stabilności badanych materiałów, a to dlatego, że w komorach tego typu można symulować różne warunki temperaturowe i wilgotność. Stosowane są zarówno w badaniach medycznych, jak i również w przemyśle. Dzięki tym urządzeniom przeprowadza się testy wytrzymałościowe na badanym materialne, testy starzenia się materiałów, jaki i również długoterminowe testy stabilności. Z ich pomocą ustala się także sposoby przechowywania danego produktu, co jest niezwykle istotne w przemyśle farmaceutycznym. W ofercie naszego sklepu dostępne są komory klimatyczne od 30 do 1485 litrów. Ich ceny wahają się już od 30.000 do 70.000 złotych.
  5. Komory laminarne. Wykorzystywane są do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych. Swoją nazwę zawdzięczają sposobowi, w jaki przepływa powietrze w komorze. Przepływ powietrza obywa się bowiem w sposób warstwowy i niezaburzony, czyli po prostu laminarny. Powietrze to jest wyjałowione, ponieważ wcześniej poddane jest odpowiedniej filtracji przy użyciu filtra HEPA. W urządzeniach tych dodatkowo umieszczona jest lampa ultrafioletowa, której funkcją jest dodatkowe wyjałowienie powietrza. Urządzenia te wykorzystywane są do badań nad szczepami bakterii i przy hodowli komórek.
  6. Płaszcze grzewcze. Urządzenia tego typu wykorzystywane są w laboratorium w celu podgrzewania różnych cieczy. Płyny te umieszczane są w kolbach kulistych. Wykorzystywane są w laboratoriach różnego typu, także w laboratoriach przemysłowych. Każde tego typu urządzenie posiada elektroniczną regulację mocy grzania. Do zalet tych urządzeń zaliczyć można przede wszystkim: szybkość rozgrzewania się, równomierny rozkład ciepła oraz bezpieczeństwo jego użytkowania. W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo modele płaszcza grzewczego z mieszadłem i bez niego, a także urządzenia z czujnikiem temperatury. Dostępne są nie tylko pojedyncze urządzenia, ale również płaszcze grzewcze, które posiadają 4 lub 6 stanowisk do przeprowadzania badań.
  7. Płyta grzewcza. W ofercie naszego sklepu znają Państwo różne modele płyt grzewczych. Są to urządzenia, które wykorzystywane są w pracy laboratoryjnej do podgrzewania próbek lub mieszanin. Pozwalają one na równomierne ogrzanie kuwety lub tygla z badaną zawartością. Urządzenia te osiągają temperaturę nawet do 350 ° C w przypadku tych wykonanych z aluminium, a w przypadku modeli z ceramiczną powłoką grzewczą nawet do 550 ° C.
  8. Piec muflowy. To urządzenia niewielkich rozmiarów stosowane w procesach obróbki cieplnej w tym: nagrzewania, spopielania, wyżarzania i hartowania. Osiągają temperaturę do 1200 ° C. Stosowane są nie tylko w różnego typu laboratoriach, ale także w małych zakładach obróbki cieplnej. Charakteryzują się niezwykle wysoką dokładnością procesu. Szybko się nagrzewają, ale równie szybko następuje także proces studzenia. Osiąganie wymaganej temperatury jest możliwe w kilkadziesiąt minut.
  9. Łaźnie laboratoryjne. To sprzęt laboratoryjny, który wykorzystywany jest do ogrzewania (rzadko do schładzania) prób do badań. Badany materiał znajduje się w specjalnych szklanych naczyniach laboratoryjnych tj. kolby. Łaźnię laboratoryjną wypełnia się odpowiednią substancją, która jest podgrzewana przez zewnętrzne źródło ciepła. Następnie w łaźni tej umieszcza się szklane naczynia z zawartością próbki, a ciepło przekazywane jest poprzez ścianki szklanego naczynia. Plusem tych urządzeń jest to, że pozwalają na równomierne doprowadzenie lub odprowadzenie ciepła, co wpływa na stabilność przeprowadzonego badania. W asortymencie naszego sklepu ze sprzętem laboratoryjnym dostępna jest cała gama łaźni laboratoryjnych. Zarówno takich, które mają jedno miejsce na próbkę, co świetnie sprawdzi się w małym laboratorium, jak i również łaźnie posiadające do 12 stanowisk pracy.
  10. PRZYRZĄDY DO PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK LABORATORYJNYCH

   Każda próbka pobrana do badań laboratoryjnych przechodzi przez odpowiednie etapy, nim zostanie poddana badaniu.

   1. I etap to pobranie próbki.
   2. II etap obejmuje transport próbek do laboratorium oraz odpowiednie ich przechowywanie.
   3. III etap polega na przygotowaniu próbek do analizy.
   4. IV etap polega na poddaniu próbki odpowiedniemu typowi badania.

   Przygotowanie próbek do badań jest więc jednym z etapów poprzedzającym ich analizę. Jest to niezwykle istotny punkt, który jednocześnie jest procesem złożonym. Od typu badanego materiału zależy sposób jego przygotowania. Przygotowanie obejmuje takie procesy jak np. suszenie, rozdrabnianie, przesiewanie, mineralizację, ekstrakcję itp. W asortymencie naszego sklepu dostępne są następujące urządzenia, których celem jest odpowiednie przygotowanie próbki do badań, a do grupy tej zaliczyć można:

   1. Mieszadła laboratoryjne. To rodzaj sprzętu laboratoryjnego, którego zadaniem jest mieszanie roztworów i próbek o różnej objętości i różnej gęstości. W asortymencie naszego sklepu ze sprzętem laboratoryjnym znajdą Państwo mieszadła różnego typu: mieszadła kołyskowe, mieszadła magnetyczne z grzaniem lub bez grzania oraz mieszadła mechaniczne. Mieszadła kołyskowe dostępne w naszym asortymencie to rodzaj urządzeń świetnie nadających się do każdego typu laboratorium, nie tylko medycznego, ale i przemysłowego czy analitycznego, w centrach naukowych, w biotechnologii i farmacji. Urządzenia tego typu pracują w systemie ciągłym. Posiadają także możliwość regulacji obrotów od 10 do 70 obrotów. Wśród mieszadeł magnetycznych w ofercie posiadamy urządzenia zarówno z opcją grzania, jak i bez niej. Wykorzystywane są do bezkontaktowego mieszania cieczy znajdującej się w kolbie, zlewce lub probówce. Urządzenia te wykorzystują pole magnetyczne. Do naczynia z badaną próbką wrzuca się dipol magnetyczny, który jest elementem mieszającym. Dipol to zazwyczaj żelazny lub stalowy pręcik, który jest zatopiony w polietylenie lub w teflonie. Pod kolbę z próbą umieszcza się mieszadło magnetyczne, które składa się z generatora zmiennego pola magnetycznego. Efektem reakcji na zmianę orientacji pola jest mieszanie cieczy zawartej w szklanym naczyniu. W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo mieszadła magnetyczne bez opcji ogrzewania, jaki i również z opcją grzania. Jeszcze innym typem są mieszadła mechaniczne. Ten typ urządzeń posiada silnik eklektyczny, który napędza szklany lub metalowy pręt. Na zakończeniu tego pręta znajdują się specjalne łopatki. W zależności od rodzaju mieszadła łopatki te posiadają różny kształt i ustawione są pod różnym kątem nachylenia. Posiadamy także specjalistyczne mieszadła mechaniczne firmy IKA o dużej mocy, przeznaczone do pracy z różnego typu substancjami, o różnych parametrach lepkości. Posiadają one kompaktową konstrukcję wraz z mieszadłem górnym. Mieszadła IKA są idealnym rozwiązaniem do specjalistycznych zastosowań. Urządzenia tego typu posiadają wyświetlacz, który umożliwia monitorowanie pracy urządzenia oraz gwarantuje szybki dostęp do niezbędnych informacji. Wyświetlacz umożliwia także odczyt temperatury.
   2. Młynki laboratoryjne — to urządzenia służące do mielenia i rozdrabniania próbek. Młynki rozdrabniają materiały twarde, kruche, miękkie i włókniste. Materiał rozkruszany jest bezpośrednio w komorze mielenia, co jest ułatwieniem w przypadku próbek mokrych lub oleistych. Ich przeznaczenie zależy od modelu i wielkości jego komory.
   3. Pompy próżniowe. To typ urządzenia, które wykorzystywane jest do wytwarzania warunków zbliżonych do próżni. Utworzenie próżni i usunięcie gazów z zamkniętego naczynia jest możliwe przez wytwarzanie podciśnienia. Najistotniejszymi parametrami w przypadku pomp próżniowych są trzy parametry: ciśnienie końcowe, czyli najniższa wartości, jaką urządzenie może osiągnąć; szybkość pompowania, czyli jak szybko uzyskuje się pożądany efekt oraz wydajność urządzenia. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo różne modele pomp próżniowych.
   4. Wirówki laboratoryjne. To typ urządzeń, które mają zdolność odwirowywania materiałów biologicznych i rozdzielania zawiesin z wykorzystaniem niewielkich prędkości pracy. Posiadają także zdolność mikrofiltracji. Polega to na rozdzielaniu zawiesin od emulsji przez wprowadzenie badanej substancji w ruch obrotowy. Wirówki wykorzystuje się do próbek o małej objętości w celu rozdzielenia danej substancji na składniki o różnych gęstościach. Spośród modeli dostępnych w naszym sklepie ze sprzętem laboratoryjnym znajdą Państwo proste i małe wirówki, które dzięki swojej niewielkim rozmiarom sprawdzą się w małym laboratorium, ale także są idealnym rozwiązaniem podczas pracy w terenie. Posiadamy także wirówki o większych rozmiarach, które przeznaczone są do specjalistycznych zastosowań. Większe modele tych urządzeń posiadają również funkcję chłodzenia i grzania, a także szerszy zakres dostępnych wirników. Dzięki wysokim parametrom wirowania i wysokiej precyzji wykorzystywane są w specjalistycznych laboratoriach do badań z dziedziny genetyki, biologii molekularnej czy oznaczeń toksykologicznych. Wirówki tego typu posiadają wyświetlacz LCD oraz prawie 100 gotowych programów wirowania. Posiadają także regulację prędkości i czasu wirowania. Zmiany parametrów można również dokonać podczas pracy tego urządzenia.
   5. Wyparka. To urządzenie laboratoryjne wykorzystywane jest do szybkiego zatężania roztworów, suszenia próbek stałych, odparowywania rozpuszczalników, szybkiego oddzielania lotnych produktów reakcji od osadów oraz regeneracji rozpuszczalników. Urządzenie to wykorzystywane jest nie tylko w laboratoriach medycznych, ale również na skalę przemysłową, np. w przemyśle cukrowniczym, mleczarskim, gorzelniczym, owocowo-warzywnym itp. Wyparka składna się głównie z łaźni grzejnej, która jest ogrzewana elektrycznie. W tej łaźni umieszczana jest kolba, którą łączy się z rurą wprawianą w ruch obrotowy. Ścianki kolby zwilżane są przez zawartą we wnętrzu ciecz. To powoduje jej szybsze odparowywanie. Drugi koniec rury wprowadzony jest do nieruchomej chłodnicy zwrotnej, w której zbiera się skraplająca się ciecz. W naszym sklepie dostępne są różne modele wyparki laboratoryjnej renomowanej firmy IKA.
   6. Wytrząsarki laboratoryjne. Są to urządzenia kompaktowe, które w głównej mierze służą do mieszania prób i wytrącania z nich substancji, a także do intensywnego mieszania substancji o różnych gęstościach, do ekstrakcji oraz do napowietrzania hodowli mikroorganizmów tlenowych. To kluczowe urządzenie, którego nie może zabraknąć w laboratoriach biotechnologicznych, farmaceutycznych czy biologicznych. Wykorzystywane są w hodowli drożdży, bakterii i innych drobnoustrojów. W naszym sklepie dostępne są wytrząsarki firmy IKA, które umożliwiają mieszanie materiału znajdującego się w probówkach, na płytach lub materiał znajdujący się w zlewkach i kolbach. Urządzenia te dają także możliwość wstrząsania materiału w kilku naczyniach jednocześnie.
   7. Kołyski laboratoryjne. To jedne z typów urządzeń, które wykorzystywane są do mieszania cieczy znajdujących się w specjalnych kuwetach lub pojemnikach. Swoją nazwę zawdzięczają temu, że mieszanie cieczy odbywa się z wykorzystaniem ruchu przypominającego ruch kołyski dziecięcej. Urządzenia dostępne w naszej ofercie dodatkowo pokryte są ryflowaną gumą, co zapobiega ślizganiu się próbek. W krwiolecznictwie kołyski laboratoryjne wykorzystywane są do mieszania worków z krwią i rozmrażania osocza, a dzieje się tak dlatego, że mieszanie odbywa się z przez łagodne ruchy. Urządzenia te dodatkowo mogą pracować w chłodniach i cieplarkach w zakresie temperatur od 4°C do 40°C.

   PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO POMIARÓW PRÓBEK

   W badaniach laboratoryjnych precyzyjne określanie parametrów i właściwości fizycznych badanych próbek jest niezwykle istotne. W asortymencie naszego sklepu ze sprzętem laboratoryjnym znajdą Państwo cały wachlarz przyrządów, które umożliwiają dokonanie pomiarów zebranego materiału, a są to między innymi:

   1. Różnego rodzaju wagi — w tym wagi analityczne, laboratoryjne, precyzyjne i techniczne
   2. Grubościomierze — to niewielkich rozmiarów przyrządy, które służą do dokładnego pomiaru grubości materiałów i ich powłok.
   3. Higrometry. To urządzenia mierzące wilgotność powietrza, czyli zawartość pary wodnej w powietrzu. Zawartość pary wodnej w powietrzu ma niezwykle istotne znaczenie dla pracy w laboratorium, ponieważ wpływa na warunki panujące w tym pomieszczeniu. Monitorowanie wilgotności i temperatury otoczenia w laboratorium odgrywa niezwykle istotną rolę, ponieważ ma znaczenie dla przeprowadzanych badań i może wpłynąć na jakość badanego materiału.
   4. Jonometry — to przyrządy, które pozwalają na pomiar stężenia określonego jonu w wodzie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu elektrody jonoselektywnej. Mierniki tego typu dokonują jednoczesnego pomiaru takich parametrów jak: pH, potencjału redox i temperatury. Jonometry dostępne w naszej ofercie mają także zdolność automatycznego przeliczania jednostek np. z mol/l na mg/l.
   5. Konduktometry, czyli przyrządy pomiarowe, które umożliwiają pomiar przewodności roztworów elektrolitów. Wykorzystywane zazwyczaj do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, zasolenia wody.
   6. Liczniki kolonii bakterii. Urządzenia te umożliwiają określenie ilości bakterii w badanym materiale. Urządzenia tego typu dostępne są w wariancie automatycznym lub manualnym. Każde z urządzeń posiada białe światło LED, które zapobiega przemęczaniu się oczu podczas liczenia kolonii. Liczniki bakterii posiadają w zestawie lupę z trzykrotnym powiększeniem, płytkę tła (jasną i ciemną) z możliwością jej wymiany, podziałkę oraz pisak (marker).
   7. Luksomierze — przyrządy pomiarowe, które umożliwią pomiar natężenia oświetlenia i innych parametrów światła.
   8. Mętnościomierze — ten typ przyrządów służy do mierzenia mętności wody, cieczy i badanych próbek. Dzięki tym przyrządom można określić to, czy badana wody nadaje się do picia lub jakie jest stężenie poziomu chloru w wodzie. W laboratoriach medycznych wykorzystywane do pomiaru mętności próbek moczu.
   9. Mikroskopy — to przyrządy optyczne, które umożliwiają obserwowanie w wielkim przybliżeniu małych obiektów niewidocznych gołym okiem. Mikroskopy optyczne składają się z okulara, rewolweru, obiektywu, śrub mikro- i makrometrycznej, stolika, źródła światła, kondensora i statywu. W ofercie naszego sklepu dostępne są zarówno najprostsze modele mikroskopu biologicznego, który idealnie nadaje się do zajęć edukacyjnych w szkole (model Biolight 100), jak i również mikroskopy, które wykorzystywane są do specjalistycznych badań w laboratorium. W naszym sklepie dostępne są także mikroskopy stereoskopowe, które charakteryzują się tym, że posiadają oddzielne okulary dla obojga oczu. Polecane szczególnie botanikom, biologom, entomologom, paleontologom, archeologom, numizmatykom, oraz przedstawicielom innych dziedzin nauki. Polecamy także mikroskopy jednookularowe, których zakres powiększenia wynosi w zależności od modelu: od 40 do 1000 razy.
   10. Pipeta automatyczna. Pipety to sprzęt laboratoryjny w postaci szklanej rurki lub wykonanej z tworzywa sztucznego. Służą do przenoszenia i odmierzania cieczy. W ofercie naszego sklepu dostępna jest pipeta automatyczna, która jest jednym z rodzajów pipety miarowej. Zaletą tego typu pipety automatycznej jest to, że zasysa określoną ilość cieczy. Dzieje się to przez tłoczek, który po zwolnieniu jest wypychany przez sprężynkę, co umożliwia dokładne odmierzenie próbki. Oferowane przez nas pipety automatyczne charakteryzują się więc wysoką dokładnością dozowania oraz ergonomiczną i solidną budową.
   11. Termometry laboratoryjne — służą do pomiaru temperatury w pomieszczeniu laboratoryjnym.
   12. Tlenomierze. To niezwykle dokładne przyrządy laboratoryjne. Wykorzystywane są do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie. Wartość określana jest w procentach lub w mg/litr.
   13. Wiskozymetry. To inaczej lepkościomierze. Typ przyrządu, który służy do pomiaru lepkości cieczy.
   14. pH-metry. To niewielkich rozmiarów przenośne przyrządy, które pozwalają na pomiar wartości pH wody w rzekach, basenach czy stawach. Przyrządy te mierzą wartość pH w wodach, których temperatura nie przekracza 55 ° C.

   OCZYSZCZANIE I STERYLIZACJA

   Zachowanie czystości w laboratorium oraz dbałość o sterylizację pomieszczenia to jedno z podstawowych czynników mających wpływ na wyniki badań. Równie ważnym jest sterylizacja przyrządów i naczyń wykorzystywanych do badań laboratoryjnych, czyli sprzętu laboratoryjnego. Do wyjaławiania pomieszczenia i przyrządów laboratoryjnych stosuje się odpowiednie urządzenia, które również dostępne są w naszej ofercie. A należą do nich:

   1. Lampy bakteriobójcze. Lampy tego typu doskonale dezynfekcją zarówno powietrze, jak i również wszystkie powierzchnie płaskie znajdujące się w laboratorium. Lampy bakteriobójcze skutecznie usuwają wirusy, grzyby i bakterie. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo zarówno lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania, które można używać jedynie pod nieobecność ludzi i zwierząt w sterylizowanym pomieszczeniu, jak i również lampy przepływowe, które można stosować w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie i zwierzęta. Przy wyborze lampy bakteriobójczej należy kierować się głównie wielkością pomieszczenia.
   2. Myjka ultradźwiękowa. Technologia ultradźwiękowa wykorzystuje zjawisko przemieszczania się fal ultradźwiękowych w preparacie przewodzącym. Efekt czyszczenia uzyskuje się dzięki przenoszeniu się fal dźwiękowych przez wodę, do której dodaje się specjalny środek czyszczący. Zastosowanie specjalnych środków czyszczących sprawia, że w wodzie rośnie natężenie dźwięku. To z kolei powoduje powstawanie ujemnego ciśnienia, które rozdziela płyn na mikro pęcherzyki. Fale dźwiękowe zaczynają drgać, a te wibracje wywołują silny prąd cieczy. To prowadzi zaś do implozji powstałych mikro pęcherzyków, co sprawia, że cząstki brudu i tłuszczu odrywają się od powierzchni przedmiotów. W naszym sklepie posiadamy naprawdę spory wybór tych urządzeń firmy Sonica.
   3. Autoklawy. To typ ogrzewanego zbiornika, który jest hermetycznie zamknięty. W zamkniętym urządzeniu w trakcie jego podgrzewania wzrasta ciśnienie, które jest wynikiem parowania wody. Autoklawy to jedne z najstarszych, ale i skutecznych sposobów sterylizacji instrumentów medycznych, chirurgicznych, laryngologicznych itp.
   4. Sterylizatory to urządzenia, za pomocą których poddaje się wyjałowieniu przyrządy laboratoryjne. Sterylizacja jest procesem technologicznym, którego zadaniem jest zniszczenie wszystkich form mikroorganizmów. Istnieje wiele metod sterylizacji. Wśród dostępnych w naszym sklepie urządzeń znajdą Państwo takie, które działają z wykorzystaniem suchego i gorącego powietrza. W naszej ofercie mamy również sterylizatory z naturalnym lub wymuszonym obiegiem powietrza. Urządzenia te różnią się także wielkością komory od 17 litrów do 424 litrów.
   5. Destylatory to typ urządzeń, które służą do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej związków soli i gazów. Dzieje się to przez odparowanie wody, a następnie jej skroplenie. Wodę poddaje się destylacji w celu pozbycia się z niej związków mineralnych i innych substancji. Woda poddana destylacji nie zawiera już metali ciężkich, ani bakterii, ani chloru i innych związków chemicznych. W procesie destylacji wykorzystuje się specjalne urządzenia zwane destylatorami. W naszym sklepie znajdą Państwo także ten typ urządzeń.

   WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

   Wyposażenie, czyli wszystkie meble w laboratorium również zaliczane są do sprzętu laboratoryjnego. Dzieje się tak, ponieważ wyposażenie tych pomieszczeń jest bardzo specyficzne. Niejednokrotnie elementy wyposażenia posiadają specjalne rozwiązania, muszą dodatkowo posiadać odpowiednią wytrzymałość i muszą być wykonane z konkretnych materiałów. Do mebli laboratoryjnych zaliczyć można: stoły laboratoryjne, blaty ceramiczne, szafki pod blat i nadstawki z panelem elektrycznym. Każdy ten element pozwala na stworzenie odpowiedniego stanowiska laboratoryjnego.

   Wśród elementów wyposażenia w naszym sklepie znajdą Państwo:

   1. Dygestoria. To forma wyciągu, który budową przypomina dużą szafę. W ich wnętrzu znajduje się wentylator, którego zadaniem jest wydmuchiwanie z nich powietrza poza teren pomieszczeń. Zadaniem dygestorium jest zapobieganie wydostawaniu się trujących substancji na obszar laboratorium. Do dygestorium przyłącza się wodę, gaz prąd i kanalizację. Z przodu znajduje się szyba, którą można dowolnie regulować. Wszystko po to, aby mieć możliwość włożenia do jej wnętrza rąk, przy jednoczesnym zakryciu twarzy. Pod jej blatem roboczym często znajduje się szafka, w której przetrzymuje się substancje używane w dygestorium.
   2. Szafa termostatyczna umożliwia przechowywanie próbek w temperaturze niezależnej od temperatury otoczenia. Zakres temperatur pracy waha się od 3 do 70 ° C. Dostępne w naszym sklepie szafy termostatyczne posiadają różne pojemności komory użytkowej od 55 litrów do 324 litrów. Dostępny w naszej ofercie ten typ wyposażenia charakteryzuje się wymuszonym obiegiem powietrza.
   3. Taborety. W naszej ofercie znajdą Państwo różnego typu taborety. Wśród dostępnych modeli znajdują się taborety obrotowe i taborety na kółkach, które umożliwiają swobodne poruszanie się pomiędzy stanowiskami laboratoryjnymi. Dostępne są również taborety z oparciami, dla zwiększenia Państwa wygody. Nie brakuje także modeli z wygodnym podnóżkiem. Każdy z tych siedzisk ma możliwość dopasowania odpowiedniej wysokości do wzrostu osoby użytkującej.
   4. Eksykatory szafkowe. To rodzaj gabloty o aluminiowej konstrukcji i przezroczystych ściankach wykonanych z akrylu odpornego na większość związków chemicznych. Ten rodzaj wyposażenia laboratorium służy do magazynowania próbek, które ze względu na swoją wrażliwość na wilgoć, muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Dzięki eksykatorom istnieje także możliwość przechowywania próbek pod próżnią. Urządzenia te posiadają wbudowany higrometr i termometr, co umożliwia monitorowanie wilgotności powietrza w ich wnętrzu. Temperatura przechowywania próbek waha się w przedziale od -20 ° C do 70 ° C

   Podstawowe badania laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego dostępnego w naszym sklepie

   Każdy lekarz rodzinny zaleca swoim pacjentom okresowe przeprowadzanie podstawowych badań laboratoryjnych w celach profilaktycznych. Badania takie powinno wykonywać się raz w roku. Oczywiście istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na zniekształcenie wyników tych badań, dlatego każdy powinien dobrze się do nich przygotować. W przypadku badania krwi ważne jest, aby badanie odbywało się rano na czczo. Najlepiej, jeżeli dzień wcześniej unikało się używek typu alkohol. Podobnie sytuacja wygląda z badaniem moczu. W tym wypadku również stosuje się zasadę, aby mocz był pobierany rano, po całonocnym odpoczynku, bo wtedy stężenie zawartych w nich substancji jest najbardziej wiarygodne.

   Do profilaktycznych badań laboratoryjnych zaliczamy:

   BADANIE KRWI:
   1. Morfologia krwi. To podstawowe przesiewowe badanie diagnostyczne krwi. Polega na badaniu jej jakości i składu. Pozwala ono na ocenę ilościową i jakościowa elementów morfotycznych krwi, czyli tych komórek, które zalicza się do głównych jej składników, a należą do nich: erytrocyty, czyli krwinki czerwone, leukocyty, czyli krwinki białe oraz trombocyty, czyli płytki krwi. Określa się również ich ilość w stosunku do objętości krwi pełnej. W morfologii krwi oznacza się także poziom hemoglobiny zawartej w krwinkach czerwonych. Erytrocyty tzw. krwinki czerwone wytwarzane są w szpiku kostnym, a po osiągnięciu dojrzałości uwalniane są do krążenia. Ich zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do tkanek i narządów w organizmie. Leukocyty tzw. krwinki białe stanowią dużą grupę komórek krwi, które różnią się od siebie wielkością, budową, ziarnistością wewnątrzkomórkową i rolą, jaką mają do spełnienia. Trombocyty, czyli płytki krwi to niewielkie elementy, które również powstają w szpiku kostnym. Są one odpowiedzialne za prawidłowe krzepnięcie krwi i gojenie się ran.
   2. Oznaczanie poziomu elektrolitów. To również ważne badanie laboratoryjne, którego zadaniem jest oznaczenie poziomu pierwiastków we krwi tj. sód, potas, wapń, magnez, żelazo, fosfor itp. w naszym organizmie. Badanie to polecane jest pacjentom z nadciśnieniem i osobom odwodnionym, ponieważ wynik tego badania pozwala zbadać gospodarkę wodno-elektrolitowa.
   3. Wskaźnik zapalny OB. Pomiar tego wskaźnika polega na zbadaniu szybkości opadania czerwonych krwinek. Badanie OB pozwala na zdiagnozowanie stanów zapalnych w organizmie.
   4. Poziom glukozy we krwi. Ten typ badania krwi pozwala na monitorowanie wysokości glukozy we krwi w przypadkach chorób cukrzycowych.
   5. lipidowa. Określa poziom cholesterolu we krwi. Nie tylko określa poziom cholesterolu całkowitego, ale również HDL i LDL oraz tri-glicerydów. Przy analizie tego parametru należy wziąć pod uwagę poziom wszystkich frakcji.
   6. Parametry pracy wątroby. To dzięki tym parametrom i ich odchyleniu od przyjętej normy, można zdiagnozować wszystkie nieprawidłowości w pracy tego organu, a należą do nich np. zaburzenie gospodarki tłuszczowej, cukrzycę czy wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.
   7. Parametry pracy nerek. Pozwalają ustalić prawidłowe działanie tego narządu.
   8. Hormony tarczycy. Na początku diagnostyki określa się poziom hormonu TSH. Dopiero znaczne odchylenie tego wskaźnika od przyjętych norm jest podstawą do wykonania diagnostyki poszerzonej z oznaczeniem FT3 i FT4.
   BADANIE MOCZU

   Ogóle badanie moczu pozwala na wstępne zdiagnozowanie chorób nerek i dróg moczowych oraz na określeniu patologii wewnątrzustrojowych przemian metabolicznych, które mają wpływ na skład moczu. W badaniu tym ocenia się również jego parametry fizyczne tj. barwę moczu, jego przejrzystość, ciężar właściwy, czy pH. Analizie podlega także skład jakościowy, która ma wskazać na ewentualną obecność: leukocytów, erytrocytów, bilirubinów, glukozy, ketonów czy białek i azotynów. Nieprawidłowe wyniki badań moczu wskazują na stany zapalne nerek, zakażenia bakteriologiczne dróg moczowych, stany zapalne i infekcje dróg moczowych, skazę krwiotoczną lub kamicę nerwową. Przy pomocy tych badań można także określić zaburzania metaboliczne i fizjologiczne organizmu w przebiegu cukrzycy, chorobach wątroby, niedokrwistości hemolitycznej oraz zaburzenia gospodarki lipidowej.

   TESTY ALERGICZNE Z KRWI

   Alergia jest reakcją organizmu na czynniki zwane alergenami. Alergeny wywołują dolegliwości ze strony układu pokarmowego, układu oddychania lub reakcje skórne. Alergię można wstępnie zdiagnozować na podsuwanie testów: skórnego, naskórkowego płatkowego, prowokacyjnego oraz na podstawie testu z krwi. Test z krwi wykonujecie się w laboratorium. Próbę pobiera się z żyły łokciowej, a krew badana jest pod kątem stężenia przeciwciał IgE dla konkretnych alergenów. W przypadku alergii wynik stężenia jest podwyższony.

Sprzęt laboratoryjny - sprzęt chemiczny

Laboratorium to „pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszczenie, lecz jako jednostka organizacyjna, jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu”.

Wśród laboratoriów wyróżniamy:

 1. Laboratorium fizyczne
 2. Laboratorium chemiczno-biologiczno-medyczne (tu wyróżniamy: syntetyczne, analityczne, pod specjalnym nadzorem, genetyczne)
 3. Laboratorium przemysłowe
 4. Laboratorium pomiarowe

Po co wykonuje się medyczne badania laboratoryjne przy użyciu sprzętu laboratoryjnego

Badania laboratoryjne są zazwyczaj pierwszym etapem diagnostyki przy wielu schorzeniach. Materiałem do badań jest w najczęściej krew i mocz, ale w niektórych wypadkach może nim być także wymaz (np.wymaz z gardła, wymaz z nosa, z szyjki macicy) lub inne wydzieliny. Ocena wyników pozwala na dokonanie oceny stanu zdrowia pacjenta. Jeżeli wyniki wskazują odchylenia od przyjętych norm, staje się to podstawą do poszerzenia diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Badanie laboratoryjne pozwalają także sprawdzić pracę poszczególnych narządów w organizmie człowieka. W tym celu ocenia się np. parametry pracy wątroby, parametry pracy nerek. Wyniki laboratoryjne pozwalają także ustalić wysokość hormonów tarczycy, a dzięki temu stwierdzić czy organ ten funkcjonuje prawidłowo. Jest to szczególnie istotne w określaniu nadczynności lub niedoczynności tarczycy.

Diagnostyka laboratoryjna jest jedną z dziedzin medycyny i jest podstawowym elementem diagnostycznym. Do przeprowadzenie odpowiednich analiz wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt, określany mianem sprzętu laboratoryjnego.

Specjalistyczny sprzęt i urządzenia laboratoryjne. Co wchodzi w skład wyposażenia laboratorium?

Badania diagnostyczne na podstawie pobranego materiału wykonuje się w odpowiednio przystosowanych laboratoriach i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Te specjalistyczny sprzęt umożliwia przeprowadzenie niezbędnych analiz.

Sprzętem laboratoryjnym są wszystkie narzędzia, urządzenia, a nawet meble, które wchodzą w skład wyposażenia laboratorium. Wszystko to, co wykorzystuje się podczas zbierania materiału do badań oraz wykonywania jego pomiarów.

Natomiast urządzeniami laboratoryjnymi określa się zaawansowaną aparaturę, która służy ściśle do wykonywania konkretnych pomiarów.

Do badań laboratoryjnych wykorzystuje się następujący sprzęt i urządzenia laboratoryjne:

 1. Naczynia szklane i ceramiczne. Do tej grupy należą m.in.: kolby szklane, ampułki laboratoryjne, cylindry czy wkraplacze, lejki, biurety, bagietki, pipety, kranik laboratoryjny, szkiełko zegarowe, tygle itp.
 2. Materiały ogóle — pojemniki od transportu, pojemniki do przechowywania, szufelki, pincety, szczypce, nożyce, palniki laboratoryjne, podnośniki laboratoryjne, różnego rodzaju statywy
 3. Sprzęt do filtracji: sączki filtracyjne, filtry membranowe, filtry strzykawkowe, sączki do specjalnych zastosowań, bibuły filtracyjne
 4. Sprzęt do dozowania: pipety automatyczne, dozowniki strzykawkowe, dozowniki butelkowe, biurety cyfrowe
 5. Przyrządy do poboru prób: próbniki do poboru cieczy, próbniki powietrza, próbniki do poboru substancji stałych, stacjonarne aparaty do poboru próbek itp.
 6. Urządzenia do chłodzenia i ogrzewania — chłodziarka laboratoryjna, zamrażarka laboratoryjna, cieplarka laboratoryjna, komora badań cieplnych, komora klimatyczna, płaszcz grzewczy itp.
 7. Sprzęt do czyszczenia i sterylizacji — autoklawy, myjka ultradźwiękowa, lampa bakteriobójcza
 8. Sprzęt do mieszania i wytrząsania: mieszadła mechaniczne, mieszadła magnetyczny, wirówki laboratoryjne, wstrząsarki laboratoryjne
 9. Przyrządy do przygotowywania próbek: destylator z parą wodną, ekstraktory, mineralizatory, koncentratory, młynki, przesiewacze laboratoryjne
 10. Przyrządy służące do pomiarów: wagi laboratoryjne, wagosuszarki, pH-metry, gęstościomierze, lepkościomierze, termometry, pirometry, stopery, rejestratory, liczniki kolonii bakterii, konduktometry, tlenomierze, sondy pomiarowe, czujniki tlenowe, liczniki komórek
 11. Sprzęt do kolorymetrii, spektroskopii i optyki: fotometry, mętnościomierze, refraktometry, polarymetry, mikroskopy, testy kolorymetryczne i miareczkowe, testy fotometryczne, testy reflektometryczne
 12. Sprzęt do chromatografii: filtry strzykawkowe, naczynka chromatograficzne, chromatografy gazowe i cieczowe, spektrometry masowe
 13. Odczynniki chemiczne
 14. Meble laboratoryjne — dygestorium, czyli przeszklona komora, która kształtem przypomina szafę, kratownica laboratoryjna, stołek laboratoryjny, stół laboratoryjny.

Czym są normy laboratoryjne?

Norma laboratoryjna określa konkretną wartość wyniku badania laboratoryjnego, którą uważa się za prawidłową dla poszczególnego parametru. Norma określana jest w pewnym przedziale wyznaczającym minimalną normę przyjętą za prawidłową oraz maksymalną wartość parametru, która jeszcze została uznana za akceptowalną.

Ważną informacją jest to, że nie istnieją wartości uniwersalne danych parametrów. Każde laboratorium bowiem posiada inne przyjęte normy, które umieszczone są na wydruku badania razem z wynikami przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Różnice w przyjętych normach uzależnione są od:

 1. użycia różnych odczynników do badania
 2. stosowania odmiennej metody analitycznej
 3. wykonywania badań na innym typie sprzętu
 4. sposobu pobierania materiału do badań

To dlatego każde laboratorium oprócz wyników badań na wydruku podaje także wartości, która stanowi przyjętą normę.

W przeprowadzonym badaniu laboratoryjnym ważne jest także to, by odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki. To zadanie, które należy wyłącznie do lekarza. Żaden pacjent nie powinien sam interpretować wyników badań laboratoryjnych, ponieważ nie zawsze odchylenie konkretnego parametru od razu świadczy o chorobie. Podobnie jak nie każdy parametr mieszczący się w normie świadczy o zdrowiu pacjenta.

Tylko lekarz jest w stanie przeanalizować wyniki badań laboratoryjnych w pełnym kontekście, umożliwiającym mu poznanie stanu zdrowia pacjenta i podjęcie właściwego leczenia.

Główne rodzaje badań laboratoryjnych przeprowadzanych w laboratorium medycznym

Sprzęt laboratoryjny pozwala na przeprowadzenie konkretnych badań laboratoryjnych niezbędnych do diagnostyki danego schorzenia u pacjenta. Badania te można podzielić na 4 główne grupy:

 1. Analityka ogólna. Głównie wykorzystywana jest w celach profilaktycznych. Nie oznacza to, że analityki ogólnej nie wykorzystuje się również w diagnozowaniu wielu chorób. Do jej głównych zadań należy określenie właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych konkretnego materiału badawczego. Do analityki ogólnej zalicza się: ogólne badanie moczu, dobową zbiórkę moczu, badanie ogólne kału, badanie kału na obecność pasożytów, badanie kału na obecność krwi utajonej, a także badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, czy badanie nasienia.
 2. Hematologia i hemostaza. Hematologia to dział medycyny klinicznej, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworowych, chorób krwi i układu krwionośnego. A także innych zaburzeń i nieprawidłowości krwi, które występują przy dysfunkcji innych narządów. A szerzej to dziedzina naukowa, która zajmuje się badaniem krwi i układu krwionośnego zarówno u osób chorych, jak i również i zdrowych. Hemostaza natomiast to całokształt wszystkich mechanizmów, dzięki którym krew nie wypływa z naczyń krwionośnych. To tej grupy należą badania: morfologia krwi, OB, oporność osmotyczna erytrocytów, badanie szpiku, rozmaz mikroskopowy.
 3. Biochemia kliniczna. Jak podaje definicja „biochemia leży u podstaw takich nauk biomedycznych jak biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia. […] umożliwia zrozumienie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania organizmu, jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia Kliniczna integruje wiedzę z zakresu biochemii oraz biologii molekularnej i nauk klinicznych. Daje możliwość wykorzystania wiedzy o zaburzeniach metabolizmu w przebiegu chorób w biochemicznej diagnostyce laboratoryjnej”. Do badań tego typu zaliczamy m.in.: oznaczenie fosforu, magnezu, potasu, sodu, wapnia, żelaza, litu, badanie glukozy we krwi, oznaczanie cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, oznaczanie mocznika, kwasu moczowego, białka całkowitego, badanie Albuminy, CRP, TIBC.
 4. Immunochemia. To jeden z gałęzi immunologi, gdzie w centrum zainteresowania stoi układ odpornościowy organizmu. Immunochemia zajmuje się więc głównie strukturą antygenów i przeciwciał od ich strony chemicznej, a także relacjami immunologicznymi od strony fizykochemicznej. Do badań z tego zakresu należą: badanie markerów nowotworowych, oznaczanie hormonów (FT3, FT4, Ferrytyna, TTE Testosteron, PRL prolaktyna, Progesteron), diagnostyka infekcji (anty-HIV, Anty-HBc, Anty-HBs, anty- HCV), a także serologia transfuzjologiczna (oznaczanie grupy krwi i Rh, odczyn Coombs´a, próba zgodności, krew karta, BTA — bezpośredni test antyglobulinowy).

Sprzęt laboratoryjny dostępny w ofercie naszego sklepu

Na wyposażenie laboratorium składają się zarówno specjalistyczne urządzenia laboratoryjne, czyli zaawansowana aparatura, która służy ściśle do wykonywania konkretnych pomiarów, jak i również Sprzęt laboratoryjny - sprzęt chemiczny, do którego zalicza się w szerszym znaczeniu wszystkie narzędzia, sprzęty, a nawet meble, które znajdują się w tym pomieszczeniu. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo całą gamę sprzętu laboratoryjnego, który można skatalogować w następujące grupy:

URZĄDZENIA CHŁODNICZE DO LABORATORIUM

Służą do przechowywania w warunkach chłodniczych wszelkiego rodzaju odczynników, pożywek, białek i próbek pobranych do badań laboratoryjnych. W asortymencie naszego sklepu z wyposażeniem laboratorium znajdą Państwo:

 1. Chłodziarki farmaceutyczne. To typ urządzenia, które przeznaczone jest od przechowywania szczepionek i leków w placówkach medycznych. Ich główną zaletą jest to, że w ich wnętrzu utrzymywana jest stała temperatura. Te dostępne w naszej ofercie posiadają dodatkowo możliwość zamknięcia komory na klucz, co pozwala na zachowanie zasad bezpieczeństwa. Dzięki takiemu zamknięciu mogą być Państwo pewni, że określona grupa leków nie dostanie się w niepowołane ręce. Urządzenia te ponadto posiadają wyświetlacz, który pozwala na monitorowanie właściwej temperatury we wnętrzu urządzenia. Zakres temperatur w chłodziarkach farmaceutycznych waha się od 0 do 10 ° C. W naszym sklepie znajdą Państwo również dodatkowe akcesoria, które umożliwiają dostosowanie chłodziarki do indywidualnych potrzeb. Do akcesoriów dodatkowych należą: przeszklone drzwi, szuflady z możliwością segregowania, oddzielny rejestrator temperatury z funkcją powiadamiania o niewłaściwej temperaturze we wnętrzu urządzenia. Dostępne są chłodziarki o różnej pojemności — już od 55 litrów do 1355 litrów.
 2. Chłodziarki laboratoryjne. Przeznaczone są do przechowywania wrażliwych na temperaturę prób pobranych do badania laboratoryjnego, które wymagają przechowywania w temperaturze chłodniczej. Chłodziarki dostępne w naszym sklepie wyposażone są w intuicyjne i proste w obsłudze sterowniki z wyświetlaczem. Dostępne urządzenia posiadają również możliwość monitorowania za pomocą komputera wszystkich danych dotyczących przechowywania próbek. Jest to możliwe dzięki podłączeniu chłodziarki do komputera przy pomocy portów USB i WLAN. Sterowniki umożliwiają nie tylko ustawianie porządnej temperatury, ale także dają możliwość monitorowania pracy urządzenia, wprowadzenia alarmów informujących o zmianie porządnej temperatury, a także umożliwiają odczyt średnich temperatur. Urządzenia mają także opcję zapamiętywania wszystkich danych oraz przechowywania programów użytkownika. Chłodziarki działają w zakresie temperatur od 0 do 15 stopni C.
 3. Zamrażarki laboratoryjne. Ten typ urządzenia przeznaczony jest do przechowywania pobranych prób, które ze względu na niezwykłą czułość i długoterminowe przechowywanie, wymagają przechowywania ich w ujemnej temperaturze. Dotyczy to np. przechowywania osocza krwi. Urządzenia dostępne w naszej ofercie odznaczają się zakresem temperatur wahającym się od -25 do 0 ° C. Zamrażarki posiadają również kolorowy wyświetlacz graficzny, otwór w bocznej ścianie, a także możliwość zamknięcia urządzenia na klucz. Wchodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz podążając za najnowszymi trendami, posiadamy także zamrażarki niskotemperaturowe, które mają zdolność mrożenia próbek do temperatury nawet -86 ° C. Ten typ urządzeń dostępny jest w wersji skrzyniowej oraz w wersji szafowej. A ich pojemności wahają się w przedziale od 40 litrów do 482 litrów. Ten typ zamrażarek posiada także niezwykle przydatną funkcję, którą jest opcja awaryjnego podtrzymywania temperatury. Jest to możliwe dzięki dozowaniu dwutlenku węgla.
 4. URZĄDZENIA GRZEWCZE DO LABORATORIUM

  Urządzenia grzewcze w laboratorium przeznaczone są dla tego rodzaju prób, które wymagają odpowiednio wysokich temperatur podczas ich przechowywania. Urządzenia tego typu mają zdolność do stałego utrzymywania porządnej wysokiej temperatury. Jest to bardzo ważna cecha, ponieważ nawet niewielkie wahania temperatur mogą mieć negatywny wpływ na wyniki badanego materiału. W asortymencie naszego sklepu ze sprzętem laboratoryjnym znajdą Państwo następujące urządzenia grzewcze:

  1. Bloki grzewcze. W asortymencie naszego sklepu dostępne są modele: pojedynczego, podwójnego, potrójnego oraz poczwórnego bloku grzewczego. To urządzenia aluminiowe, które umożliwiają regulację temperatury w naczyniach laboratoryjnych o niewielkich rozmiarach. Każdy z bloków posiada ponadto czujnik temperatury, który ułatwia kontrolowanie odpowiedniej jej wysokości bezpośrednio w naczynku z próbką. Bloki cieplne nadają się do: oznaczania temperatury topnienia i wrzenia, przeprowadzania reakcji enzymatycznych, aktywacji kultur bakterii, badań immunologicznych, denaturacji DNA, do badań krzepliwości, oznaczania poziomów krwi, mocznika i azotu oraz hybrydyzacji.
  2. Cieplarki laboratoryjne. To inaczej tzw. inkubatory. Służą do inkubowania próbek w podwyższonej temperaturze od 5 do 100 ° C. Inkubatory mają szerokie zastosowanie w przypadku próbek mikrobiologicznych, umożliwiają przeprowadzanie testów na przeciwciałach i bakteriach. W przemyśle farmaceutycznym wykorzystywane są do badań nad stabilnością leków oraz ustalaniu ich trwałości. W asortymencie naszego sklepu ze sprzętem laboratoryjnym znajdą Państwo dwa podstawowe typy cieplarek. Pierwszy typ to cieplarki z naturalnym obiegiem powietrza. Wykorzystywane do próbek sypkich, ponieważ urządzenia te nie posiadają wentylatora. Wśród dostępnych tego typu modeli oferujemy cieplarki o różnej pojemności od 15 do 1000 litrów. Drugim typem cieplarek laboratoryjnych są urządzenia z wymuszonym obiegiem powietrza, dzięki czemu możliwe jest równomierny rozkład wilgoci i temperatury w całej komorze.
  3. Komory badań cieplnych. Urządzenia te przeznaczone są do suszenia i wygrzewania próbek. Umożliwiają również przeprowadzenie doświadczeń laboratoryjnych, które wymagają podwyższonej i ściele określonej temperatury. Urządzenia te dostępne są w dwóch wariantach. Pierwszy wariant dotyczy modelów z grawitacyjnym obiegiem powietrza, natomiast drugi typ komór do badań cieplnych wykorzystuje wymuszony obieg powietrza. Każde z tych urządzeń posiada odpowiednie układy zabezpieczające, które wykrywają niepożądane i niekontrolowane skoki temperatur i natychmiast alarmują o zaistniałej nieprawidłowości.
  4. Komory klimatyczne. To urządzenia inaczej zwane komorami do badań klimatycznych. Wykorzystywane są do testów stabilności badanych materiałów, a to dlatego, że w komorach tego typu można symulować różne warunki temperaturowe i wilgotność. Stosowane są zarówno w badaniach medycznych, jak i również w przemyśle. Dzięki tym urządzeniom przeprowadza się testy wytrzymałościowe na badanym materialne, testy starzenia się materiałów, jaki i również długoterminowe testy stabilności. Z ich pomocą ustala się także sposoby przechowywania danego produktu, co jest niezwykle istotne w przemyśle farmaceutycznym. W ofercie naszego sklepu dostępne są komory klimatyczne od 30 do 1485 litrów. Ich ceny wahają się już od 30.000 do 70.000 złotych.
  5. Komory laminarne. Wykorzystywane są do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych. Swoją nazwę zawdzięczają sposobowi, w jaki przepływa powietrze w komorze. Przepływ powietrza obywa się bowiem w sposób warstwowy i niezaburzony, czyli po prostu laminarny. Powietrze to jest wyjałowione, ponieważ wcześniej poddane jest odpowiedniej filtracji przy użyciu filtra HEPA. W urządzeniach tych dodatkowo umieszczona jest lampa ultrafioletowa, której funkcją jest dodatkowe wyjałowienie powietrza. Urządzenia te wykorzystywane są do badań nad szczepami bakterii i przy hodowli komórek.
  6. Płaszcze grzewcze. Urządzenia tego typu wykorzystywane są w laboratorium w celu podgrzewania różnych cieczy. Płyny te umieszczane są w kolbach kulistych. Wykorzystywane są w laboratoriach różnego typu, także w laboratoriach przemysłowych. Każde tego typu urządzenie posiada elektroniczną regulację mocy grzania. Do zalet tych urządzeń zaliczyć można przede wszystkim: szybkość rozgrzewania się, równomierny rozkład ciepła oraz bezpieczeństwo jego użytkowania. W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo modele płaszcza grzewczego z mieszadłem i bez niego, a także urządzenia z czujnikiem temperatury. Dostępne są nie tylko pojedyncze urządzenia, ale również płaszcze grzewcze, które posiadają 4 lub 6 stanowisk do przeprowadzania badań.
  7. Płyta grzewcza. W ofercie naszego sklepu znają Państwo różne modele płyt grzewczych. Są to urządzenia, które wykorzystywane są w pracy laboratoryjnej do podgrzewania próbek lub mieszanin. Pozwalają one na równomierne ogrzanie kuwety lub tygla z badaną zawartością. Urządzenia te osiągają temperaturę nawet do 350 ° C w przypadku tych wykonanych z aluminium, a w przypadku modeli z ceramiczną powłoką grzewczą nawet do 550 ° C.
  8. Piec muflowy. To urządzenia niewielkich rozmiarów stosowane w procesach obróbki cieplnej w tym: nagrzewania, spopielania, wyżarzania i hartowania. Osiągają temperaturę do 1200 ° C. Stosowane są nie tylko w różnego typu laboratoriach, ale także w małych zakładach obróbki cieplnej. Charakteryzują się niezwykle wysoką dokładnością procesu. Szybko się nagrzewają, ale równie szybko następuje także proces studzenia. Osiąganie wymaganej temperatury jest możliwe w kilkadziesiąt minut.
  9. Łaźnie laboratoryjne. To sprzęt laboratoryjny, który wykorzystywany jest do ogrzewania (rzadko do schładzania) prób do badań. Badany materiał znajduje się w specjalnych szklanych naczyniach laboratoryjnych tj. kolby. Łaźnię laboratoryjną wypełnia się odpowiednią substancją, która jest podgrzewana przez zewnętrzne źródło ciepła. Następnie w łaźni tej umieszcza się szklane naczynia z zawartością próbki, a ciepło przekazywane jest poprzez ścianki szklanego naczynia. Plusem tych urządzeń jest to, że pozwalają na równomierne doprowadzenie lub odprowadzenie ciepła, co wpływa na stabilność przeprowadzonego badania. W asortymencie naszego sklepu ze sprzętem laboratoryjnym dostępna jest cała gama łaźni laboratoryjnych. Zarówno takich, które mają jedno miejsce na próbkę, co świetnie sprawdzi się w małym laboratorium, jak i również łaźnie posiadające do 12 stanowisk pracy.
  10. PRZYRZĄDY DO PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK LABORATORYJNYCH

   Każda próbka pobrana do badań laboratoryjnych przechodzi przez odpowiednie etapy, nim zostanie poddana badaniu.

   1. I etap to pobranie próbki.
   2. II etap obejmuje transport próbek do laboratorium oraz odpowiednie ich przechowywanie.
   3. III etap polega na przygotowaniu próbek do analizy.
   4. IV etap polega na poddaniu próbki odpowiedniemu typowi badania.

   Przygotowanie próbek do badań jest więc jednym z etapów poprzedzającym ich analizę. Jest to niezwykle istotny punkt, który jednocześnie jest procesem złożonym. Od typu badanego materiału zależy sposób jego przygotowania. Przygotowanie obejmuje takie procesy jak np. suszenie, rozdrabnianie, przesiewanie, mineralizację, ekstrakcję itp. W asortymencie naszego sklepu dostępne są następujące urządzenia, których celem jest odpowiednie przygotowanie próbki do badań, a do grupy tej zaliczyć można:

   1. Mieszadła laboratoryjne. To rodzaj sprzętu laboratoryjnego, którego zadaniem jest mieszanie roztworów i próbek o różnej objętości i różnej gęstości. W asortymencie naszego sklepu ze sprzętem laboratoryjnym znajdą Państwo mieszadła różnego typu: mieszadła kołyskowe, mieszadła magnetyczne z grzaniem lub bez grzania oraz mieszadła mechaniczne. Mieszadła kołyskowe dostępne w naszym asortymencie to rodzaj urządzeń świetnie nadających się do każdego typu laboratorium, nie tylko medycznego, ale i przemysłowego czy analitycznego, w centrach naukowych, w biotechnologii i farmacji. Urządzenia tego typu pracują w systemie ciągłym. Posiadają także możliwość regulacji obrotów od 10 do 70 obrotów. Wśród mieszadeł magnetycznych w ofercie posiadamy urządzenia zarówno z opcją grzania, jak i bez niej. Wykorzystywane są do bezkontaktowego mieszania cieczy znajdującej się w kolbie, zlewce lub probówce. Urządzenia te wykorzystują pole magnetyczne. Do naczynia z badaną próbką wrzuca się dipol magnetyczny, który jest elementem mieszającym. Dipol to zazwyczaj żelazny lub stalowy pręcik, który jest zatopiony w polietylenie lub w teflonie. Pod kolbę z próbą umieszcza się mieszadło magnetyczne, które składa się z generatora zmiennego pola magnetycznego. Efektem reakcji na zmianę orientacji pola jest mieszanie cieczy zawartej w szklanym naczyniu. W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo mieszadła magnetyczne bez opcji ogrzewania, jaki i również z opcją grzania. Jeszcze innym typem są mieszadła mechaniczne. Ten typ urządzeń posiada silnik eklektyczny, który napędza szklany lub metalowy pręt. Na zakończeniu tego pręta znajdują się specjalne łopatki. W zależności od rodzaju mieszadła łopatki te posiadają różny kształt i ustawione są pod różnym kątem nachylenia. Posiadamy także specjalistyczne mieszadła mechaniczne firmy IKA o dużej mocy, przeznaczone do pracy z różnego typu substancjami, o różnych parametrach lepkości. Posiadają one kompaktową konstrukcję wraz z mieszadłem górnym. Mieszadła IKA są idealnym rozwiązaniem do specjalistycznych zastosowań. Urządzenia tego typu posiadają wyświetlacz, który umożliwia monitorowanie pracy urządzenia oraz gwarantuje szybki dostęp do niezbędnych informacji. Wyświetlacz umożliwia także odczyt temperatury.
   2. Młynki laboratoryjne — to urządzenia służące do mielenia i rozdrabniania próbek. Młynki rozdrabniają materiały twarde, kruche, miękkie i włókniste. Materiał rozkruszany jest bezpośrednio w komorze mielenia, co jest ułatwieniem w przypadku próbek mokrych lub oleistych. Ich przeznaczenie zależy od modelu i wielkości jego komory.
   3. Pompy próżniowe. To typ urządzenia, które wykorzystywane jest do wytwarzania warunków zbliżonych do próżni. Utworzenie próżni i usunięcie gazów z zamkniętego naczynia jest możliwe przez wytwarzanie podciśnienia. Najistotniejszymi parametrami w przypadku pomp próżniowych są trzy parametry: ciśnienie końcowe, czyli najniższa wartości, jaką urządzenie może osiągnąć; szybkość pompowania, czyli jak szybko uzyskuje się pożądany efekt oraz wydajność urządzenia. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo różne modele pomp próżniowych.
   4. Wirówki laboratoryjne. To typ urządzeń, które mają zdolność odwirowywania materiałów biologicznych i rozdzielania zawiesin z wykorzystaniem niewielkich prędkości pracy. Posiadają także zdolność mikrofiltracji. Polega to na rozdzielaniu zawiesin od emulsji przez wprowadzenie badanej substancji w ruch obrotowy. Wirówki wykorzystuje się do próbek o małej objętości w celu rozdzielenia danej substancji na składniki o różnych gęstościach. Spośród modeli dostępnych w naszym sklepie ze sprzętem laboratoryjnym znajdą Państwo proste i małe wirówki, które dzięki swojej niewielkim rozmiarom sprawdzą się w małym laboratorium, ale także są idealnym rozwiązaniem podczas pracy w terenie. Posiadamy także wirówki o większych rozmiarach, które przeznaczone są do specjalistycznych zastosowań. Większe modele tych urządzeń posiadają również funkcję chłodzenia i grzania, a także szerszy zakres dostępnych wirników. Dzięki wysokim parametrom wirowania i wysokiej precyzji wykorzystywane są w specjalistycznych laboratoriach do badań z dziedziny genetyki, biologii molekularnej czy oznaczeń toksykologicznych. Wirówki tego typu posiadają wyświetlacz LCD oraz prawie 100 gotowych programów wirowania. Posiadają także regulację prędkości i czasu wirowania. Zmiany parametrów można również dokonać podczas pracy tego urządzenia.
   5. Wyparka. To urządzenie laboratoryjne wykorzystywane jest do szybkiego zatężania roztworów, suszenia próbek stałych, odparowywania rozpuszczalników, szybkiego oddzielania lotnych produktów reakcji od osadów oraz regeneracji rozpuszczalników. Urządzenie to wykorzystywane jest nie tylko w laboratoriach medycznych, ale również na skalę przemysłową, np. w przemyśle cukrowniczym, mleczarskim, gorzelniczym, owocowo-warzywnym itp. Wyparka składna się głównie z łaźni grzejnej, która jest ogrzewana elektrycznie. W tej łaźni umieszczana jest kolba, którą łączy się z rurą wprawianą w ruch obrotowy. Ścianki kolby zwilżane są przez zawartą we wnętrzu ciecz. To powoduje jej szybsze odparowywanie. Drugi koniec rury wprowadzony jest do nieruchomej chłodnicy zwrotnej, w której zbiera się skraplająca się ciecz. W naszym sklepie dostępne są różne modele wyparki laboratoryjnej renomowanej firmy IKA.
   6. Wytrząsarki laboratoryjne. Są to urządzenia kompaktowe, które w głównej mierze służą do mieszania prób i wytrącania z nich substancji, a także do intensywnego mieszania substancji o różnych gęstościach, do ekstrakcji oraz do napowietrzania hodowli mikroorganizmów tlenowych. To kluczowe urządzenie, którego nie może zabraknąć w laboratoriach biotechnologicznych, farmaceutycznych czy biologicznych. Wykorzystywane są w hodowli drożdży, bakterii i innych drobnoustrojów. W naszym sklepie dostępne są wytrząsarki firmy IKA, które umożliwiają mieszanie materiału znajdującego się w probówkach, na płytach lub materiał znajdujący się w zlewkach i kolbach. Urządzenia te dają także możliwość wstrząsania materiału w kilku naczyniach jednocześnie.
   7. Kołyski laboratoryjne. To jedne z typów urządzeń, które wykorzystywane są do mieszania cieczy znajdujących się w specjalnych kuwetach lub pojemnikach. Swoją nazwę zawdzięczają temu, że mieszanie cieczy odbywa się z wykorzystaniem ruchu przypominającego ruch kołyski dziecięcej. Urządzenia dostępne w naszej ofercie dodatkowo pokryte są ryflowaną gumą, co zapobiega ślizganiu się próbek. W krwiolecznictwie kołyski laboratoryjne wykorzystywane są do mieszania worków z krwią i rozmrażania osocza, a dzieje się tak dlatego, że mieszanie odbywa się z przez łagodne ruchy. Urządzenia te dodatkowo mogą pracować w chłodniach i cieplarkach w zakresie temperatur od 4°C do 40°C.

   PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO POMIARÓW PRÓBEK

   W badaniach laboratoryjnych precyzyjne określanie parametrów i właściwości fizycznych badanych próbek jest niezwykle istotne. W asortymencie naszego sklepu ze sprzętem laboratoryjnym znajdą Państwo cały wachlarz przyrządów, które umożliwiają dokonanie pomiarów zebranego materiału, a są to między innymi:

   1. Różnego rodzaju wagi — w tym wagi analityczne, laboratoryjne, precyzyjne i techniczne
   2. Grubościomierze — to niewielkich rozmiarów przyrządy, które służą do dokładnego pomiaru grubości materiałów i ich powłok.
   3. Higrometry. To urządzenia mierzące wilgotność powietrza, czyli zawartość pary wodnej w powietrzu. Zawartość pary wodnej w powietrzu ma niezwykle istotne znaczenie dla pracy w laboratorium, ponieważ wpływa na warunki panujące w tym pomieszczeniu. Monitorowanie wilgotności i temperatury otoczenia w laboratorium odgrywa niezwykle istotną rolę, ponieważ ma znaczenie dla przeprowadzanych badań i może wpłynąć na jakość badanego materiału.
   4. Jonometry — to przyrządy, które pozwalają na pomiar stężenia określonego jonu w wodzie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu elektrody jonoselektywnej. Mierniki tego typu dokonują jednoczesnego pomiaru takich parametrów jak: pH, potencjału redox i temperatury. Jonometry dostępne w naszej ofercie mają także zdolność automatycznego przeliczania jednostek np. z mol/l na mg/l.
   5. Konduktometry, czyli przyrządy pomiarowe, które umożliwiają pomiar przewodności roztworów elektrolitów. Wykorzystywane zazwyczaj do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, zasolenia wody.
   6. Liczniki kolonii bakterii. Urządzenia te umożliwiają określenie ilości bakterii w badanym materiale. Urządzenia tego typu dostępne są w wariancie automatycznym lub manualnym. Każde z urządzeń posiada białe światło LED, które zapobiega przemęczaniu się oczu podczas liczenia kolonii. Liczniki bakterii posiadają w zestawie lupę z trzykrotnym powiększeniem, płytkę tła (jasną i ciemną) z możliwością jej wymiany, podziałkę oraz pisak (marker).
   7. Luksomierze — przyrządy pomiarowe, które umożliwią pomiar natężenia oświetlenia i innych parametrów światła.
   8. Mętnościomierze — ten typ przyrządów służy do mierzenia mętności wody, cieczy i badanych próbek. Dzięki tym przyrządom można określić to, czy badana wody nadaje się do picia lub jakie jest stężenie poziomu chloru w wodzie. W laboratoriach medycznych wykorzystywane do pomiaru mętności próbek moczu.
   9. Mikroskopy — to przyrządy optyczne, które umożliwiają obserwowanie w wielkim przybliżeniu małych obiektów niewidocznych gołym okiem. Mikroskopy optyczne składają się z okulara, rewolweru, obiektywu, śrub mikro- i makrometrycznej, stolika, źródła światła, kondensora i statywu. W ofercie naszego sklepu dostępne są zarówno najprostsze modele mikroskopu biologicznego, który idealnie nadaje się do zajęć edukacyjnych w szkole (model Biolight 100), jak i również mikroskopy, które wykorzystywane są do specjalistycznych badań w laboratorium. W naszym sklepie dostępne są także mikroskopy stereoskopowe, które charakteryzują się tym, że posiadają oddzielne okulary dla obojga oczu. Polecane szczególnie botanikom, biologom, entomologom, paleontologom, archeologom, numizmatykom, oraz przedstawicielom innych dziedzin nauki. Polecamy także mikroskopy jednookularowe, których zakres powiększenia wynosi w zależności od modelu: od 40 do 1000 razy.
   10. Pipeta automatyczna. Pipety to sprzęt laboratoryjny w postaci szklanej rurki lub wykonanej z tworzywa sztucznego. Służą do przenoszenia i odmierzania cieczy. W ofercie naszego sklepu dostępna jest pipeta automatyczna, która jest jednym z rodzajów pipety miarowej. Zaletą tego typu pipety automatycznej jest to, że zasysa określoną ilość cieczy. Dzieje się to przez tłoczek, który po zwolnieniu jest wypychany przez sprężynkę, co umożliwia dokładne odmierzenie próbki. Oferowane przez nas pipety automatyczne charakteryzują się więc wysoką dokładnością dozowania oraz ergonomiczną i solidną budową.
   11. Termometry laboratoryjne — służą do pomiaru temperatury w pomieszczeniu laboratoryjnym.
   12. Tlenomierze. To niezwykle dokładne przyrządy laboratoryjne. Wykorzystywane są do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie. Wartość określana jest w procentach lub w mg/litr.
   13. Wiskozymetry. To inaczej lepkościomierze. Typ przyrządu, który służy do pomiaru lepkości cieczy.
   14. pH-metry. To niewielkich rozmiarów przenośne przyrządy, które pozwalają na pomiar wartości pH wody w rzekach, basenach czy stawach. Przyrządy te mierzą wartość pH w wodach, których temperatura nie przekracza 55 ° C.

   OCZYSZCZANIE I STERYLIZACJA

   Zachowanie czystości w laboratorium oraz dbałość o sterylizację pomieszczenia to jedno z podstawowych czynników mających wpływ na wyniki badań. Równie ważnym jest sterylizacja przyrządów i naczyń wykorzystywanych do badań laboratoryjnych, czyli sprzętu laboratoryjnego. Do wyjaławiania pomieszczenia i przyrządów laboratoryjnych stosuje się odpowiednie urządzenia, które również dostępne są w naszej ofercie. A należą do nich:

   1. Lampy bakteriobójcze. Lampy tego typu doskonale dezynfekcją zarówno powietrze, jak i również wszystkie powierzchnie płaskie znajdujące się w laboratorium. Lampy bakteriobójcze skutecznie usuwają wirusy, grzyby i bakterie. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo zarówno lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania, które można używać jedynie pod nieobecność ludzi i zwierząt w sterylizowanym pomieszczeniu, jak i również lampy przepływowe, które można stosować w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie i zwierzęta. Przy wyborze lampy bakteriobójczej należy kierować się głównie wielkością pomieszczenia.
   2. Myjka ultradźwiękowa. Technologia ultradźwiękowa wykorzystuje zjawisko przemieszczania się fal ultradźwiękowych w preparacie przewodzącym. Efekt czyszczenia uzyskuje się dzięki przenoszeniu się fal dźwiękowych przez wodę, do której dodaje się specjalny środek czyszczący. Zastosowanie specjalnych środków czyszczących sprawia, że w wodzie rośnie natężenie dźwięku. To z kolei powoduje powstawanie ujemnego ciśnienia, które rozdziela płyn na mikro pęcherzyki. Fale dźwiękowe zaczynają drgać, a te wibracje wywołują silny prąd cieczy. To prowadzi zaś do implozji powstałych mikro pęcherzyków, co sprawia, że cząstki brudu i tłuszczu odrywają się od powierzchni przedmiotów. W naszym sklepie posiadamy naprawdę spory wybór tych urządzeń firmy Sonica.
   3. Autoklawy. To typ ogrzewanego zbiornika, który jest hermetycznie zamknięty. W zamkniętym urządzeniu w trakcie jego podgrzewania wzrasta ciśnienie, które jest wynikiem parowania wody. Autoklawy to jedne z najstarszych, ale i skutecznych sposobów sterylizacji instrumentów medycznych, chirurgicznych, laryngologicznych itp.
   4. Sterylizatory to urządzenia, za pomocą których poddaje się wyjałowieniu przyrządy laboratoryjne. Sterylizacja jest procesem technologicznym, którego zadaniem jest zniszczenie wszystkich form mikroorganizmów. Istnieje wiele metod sterylizacji. Wśród dostępnych w naszym sklepie urządzeń znajdą Państwo takie, które działają z wykorzystaniem suchego i gorącego powietrza. W naszej ofercie mamy również sterylizatory z naturalnym lub wymuszonym obiegiem powietrza. Urządzenia te różnią się także wielkością komory od 17 litrów do 424 litrów.
   5. Destylatory to typ urządzeń, które służą do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej związków soli i gazów. Dzieje się to przez odparowanie wody, a następnie jej skroplenie. Wodę poddaje się destylacji w celu pozbycia się z niej związków mineralnych i innych substancji. Woda poddana destylacji nie zawiera już metali ciężkich, ani bakterii, ani chloru i innych związków chemicznych. W procesie destylacji wykorzystuje się specjalne urządzenia zwane destylatorami. W naszym sklepie znajdą Państwo także ten typ urządzeń.

   WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

   Wyposażenie, czyli wszystkie meble w laboratorium również zaliczane są do sprzętu laboratoryjnego. Dzieje się tak, ponieważ wyposażenie tych pomieszczeń jest bardzo specyficzne. Niejednokrotnie elementy wyposażenia posiadają specjalne rozwiązania, muszą dodatkowo posiadać odpowiednią wytrzymałość i muszą być wykonane z konkretnych materiałów. Do mebli laboratoryjnych zaliczyć można: stoły laboratoryjne, blaty ceramiczne, szafki pod blat i nadstawki z panelem elektrycznym. Każdy ten element pozwala na stworzenie odpowiedniego stanowiska laboratoryjnego.

   Wśród elementów wyposażenia w naszym sklepie znajdą Państwo:

   1. Dygestoria. To forma wyciągu, który budową przypomina dużą szafę. W ich wnętrzu znajduje się wentylator, którego zadaniem jest wydmuchiwanie z nich powietrza poza teren pomieszczeń. Zadaniem dygestorium jest zapobieganie wydostawaniu się trujących substancji na obszar laboratorium. Do dygestorium przyłącza się wodę, gaz prąd i kanalizację. Z przodu znajduje się szyba, którą można dowolnie regulować. Wszystko po to, aby mieć możliwość włożenia do jej wnętrza rąk, przy jednoczesnym zakryciu twarzy. Pod jej blatem roboczym często znajduje się szafka, w której przetrzymuje się substancje używane w dygestorium.
   2. Szafa termostatyczna umożliwia przechowywanie próbek w temperaturze niezależnej od temperatury otoczenia. Zakres temperatur pracy waha się od 3 do 70 ° C. Dostępne w naszym sklepie szafy termostatyczne posiadają różne pojemności komory użytkowej od 55 litrów do 324 litrów. Dostępny w naszej ofercie ten typ wyposażenia charakteryzuje się wymuszonym obiegiem powietrza.
   3. Taborety. W naszej ofercie znajdą Państwo różnego typu taborety. Wśród dostępnych modeli znajdują się taborety obrotowe i taborety na kółkach, które umożliwiają swobodne poruszanie się pomiędzy stanowiskami laboratoryjnymi. Dostępne są również taborety z oparciami, dla zwiększenia Państwa wygody. Nie brakuje także modeli z wygodnym podnóżkiem. Każdy z tych siedzisk ma możliwość dopasowania odpowiedniej wysokości do wzrostu osoby użytkującej.
   4. Eksykatory szafkowe. To rodzaj gabloty o aluminiowej konstrukcji i przezroczystych ściankach wykonanych z akrylu odpornego na większość związków chemicznych. Ten rodzaj wyposażenia laboratorium służy do magazynowania próbek, które ze względu na swoją wrażliwość na wilgoć, muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Dzięki eksykatorom istnieje także możliwość przechowywania próbek pod próżnią. Urządzenia te posiadają wbudowany higrometr i termometr, co umożliwia monitorowanie wilgotności powietrza w ich wnętrzu. Temperatura przechowywania próbek waha się w przedziale od -20 ° C do 70 ° C

   Podstawowe badania laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego dostępnego w naszym sklepie

   Każdy lekarz rodzinny zaleca swoim pacjentom okresowe przeprowadzanie podstawowych badań laboratoryjnych w celach profilaktycznych. Badania takie powinno wykonywać się raz w roku. Oczywiście istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na zniekształcenie wyników tych badań, dlatego każdy powinien dobrze się do nich przygotować. W przypadku badania krwi ważne jest, aby badanie odbywało się rano na czczo. Najlepiej, jeżeli dzień wcześniej unikało się używek typu alkohol. Podobnie sytuacja wygląda z badaniem moczu. W tym wypadku również stosuje się zasadę, aby mocz był pobierany rano, po całonocnym odpoczynku, bo wtedy stężenie zawartych w nich substancji jest najbardziej wiarygodne.

   Do profilaktycznych badań laboratoryjnych zaliczamy:

   BADANIE KRWI:
   1. Morfologia krwi. To podstawowe przesiewowe badanie diagnostyczne krwi. Polega na badaniu jej jakości i składu. Pozwala ono na ocenę ilościową i jakościowa elementów morfotycznych krwi, czyli tych komórek, które zalicza się do głównych jej składników, a należą do nich: erytrocyty, czyli krwinki czerwone, leukocyty, czyli krwinki białe oraz trombocyty, czyli płytki krwi. Określa się również ich ilość w stosunku do objętości krwi pełnej. W morfologii krwi oznacza się także poziom hemoglobiny zawartej w krwinkach czerwonych. Erytrocyty tzw. krwinki czerwone wytwarzane są w szpiku kostnym, a po osiągnięciu dojrzałości uwalniane są do krążenia. Ich zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do tkanek i narządów w organizmie. Leukocyty tzw. krwinki białe stanowią dużą grupę komórek krwi, które różnią się od siebie wielkością, budową, ziarnistością wewnątrzkomórkową i rolą, jaką mają do spełnienia. Trombocyty, czyli płytki krwi to niewielkie elementy, które również powstają w szpiku kostnym. Są one odpowiedzialne za prawidłowe krzepnięcie krwi i gojenie się ran.
   2. Oznaczanie poziomu elektrolitów. To również ważne badanie laboratoryjne, którego zadaniem jest oznaczenie poziomu pierwiastków we krwi tj. sód, potas, wapń, magnez, żelazo, fosfor itp. w naszym organizmie. Badanie to polecane jest pacjentom z nadciśnieniem i osobom odwodnionym, ponieważ wynik tego badania pozwala zbadać gospodarkę wodno-elektrolitowa.
   3. Wskaźnik zapalny OB. Pomiar tego wskaźnika polega na zbadaniu szybkości opadania czerwonych krwinek. Badanie OB pozwala na zdiagnozowanie stanów zapalnych w organizmie.
   4. Poziom glukozy we krwi. Ten typ badania krwi pozwala na monitorowanie wysokości glukozy we krwi w przypadkach chorób cukrzycowych.
   5. lipidowa. Określa poziom cholesterolu we krwi. Nie tylko określa poziom cholesterolu całkowitego, ale również HDL i LDL oraz tri-glicerydów. Przy analizie tego parametru należy wziąć pod uwagę poziom wszystkich frakcji.
   6. Parametry pracy wątroby. To dzięki tym parametrom i ich odchyleniu od przyjętej normy, można zdiagnozować wszystkie nieprawidłowości w pracy tego organu, a należą do nich np. zaburzenie gospodarki tłuszczowej, cukrzycę czy wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.
   7. Parametry pracy nerek. Pozwalają ustalić prawidłowe działanie tego narządu.
   8. Hormony tarczycy. Na początku diagnostyki określa się poziom hormonu TSH. Dopiero znaczne odchylenie tego wskaźnika od przyjętych norm jest podstawą do wykonania diagnostyki poszerzonej z oznaczeniem FT3 i FT4.
   BADANIE MOCZU

   Ogóle badanie moczu pozwala na wstępne zdiagnozowanie chorób nerek i dróg moczowych oraz na określeniu patologii wewnątrzustrojowych przemian metabolicznych, które mają wpływ na skład moczu. W badaniu tym ocenia się również jego parametry fizyczne tj. barwę moczu, jego przejrzystość, ciężar właściwy, czy pH. Analizie podlega także skład jakościowy, która ma wskazać na ewentualną obecność: leukocytów, erytrocytów, bilirubinów, glukozy, ketonów czy białek i azotynów. Nieprawidłowe wyniki badań moczu wskazują na stany zapalne nerek, zakażenia bakteriologiczne dróg moczowych, stany zapalne i infekcje dróg moczowych, skazę krwiotoczną lub kamicę nerwową. Przy pomocy tych badań można także określić zaburzania metaboliczne i fizjologiczne organizmu w przebiegu cukrzycy, chorobach wątroby, niedokrwistości hemolitycznej oraz zaburzenia gospodarki lipidowej.

   TESTY ALERGICZNE Z KRWI

   Alergia jest reakcją organizmu na czynniki zwane alergenami. Alergeny wywołują dolegliwości ze strony układu pokarmowego, układu oddychania lub reakcje skórne. Alergię można wstępnie zdiagnozować na podsuwanie testów: skórnego, naskórkowego płatkowego, prowokacyjnego oraz na podstawie testu z krwi. Test z krwi wykonujecie się w laboratorium. Próbę pobiera się z żyły łokciowej, a krew badana jest pod kątem stężenia przeciwciał IgE dla konkretnych alergenów. W przypadku alergii wynik stężenia jest podwyższony.

 

 

 

     

jak zamawiać

adverti wiarygodność

troska o klienta

 
   

 
 

NAGRODY I CERTYFIKATY

 

Gepard Biznesu

Mocna Firma Godna Zaufania

Efektywna Firma

Ponad 17 lat na rynku

Gepard Biznesu 2015

Mocna Firma Godna Zaufania 2015

Efektywna Firma 2015

Ponad 17 lat Razem

 
 

Informacja zawarta na stronie www nie jest ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego i kodeksu cywilnego. Przedstawione zdjęcia są poglądowe i mogą zawierać opcje dostępne za dodatkową dopłatą. Szczegółowy cennik dostępny na zapytanie ofertowe.
Copyright © 2022 Adverti.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel serwisu: Adverti Sp. z o.o. Sp.K. al 1 Maja 87, 90-755 Łódź