Zaktualizuj ustawienia Cookies
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Strona przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów (osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi).
Jeśli nie należysz do tej grupy lub nieakceptujesz plików cookie, opuść stronę i zamknij przeglądarkę klikając -> NIE AKCEPTUJE.

Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    AKCEPTUJE
AKCEPTUJE
Logo Adverti

 
 Twój koszyk0
SPRZĘT MEDYCZNY
SPRZĘT REHABILITACYJNY
SPRZĘT RATOWNICZY
SPRZĘT LABORATORYJNY
MEBLE
 

Profesjonalne Dejonizatory

 
 
       
       
Dejonizator BASIC 5
Dejonizator BASIC 5
(id: DMRLTR-HDB-030)
 
3957.66 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Dejonizator BASIC 10
Dejonizator BASIC 10
(id: DMRLTR-HDB-029)
 
4872.72 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Dejonizator BASIC 15
Dejonizator BASIC 15
(id: DMRLTR-HDB-031)
 
5433.19 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Dejonizator BASIC 25
Dejonizator BASIC 25
(id: DMRLTR-HDB-032)
 
6565.59 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Dejonizator RL2-150
Dejonizator RL2-150
(id: DSTLRK-LBL-001)
 
9347.43 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Dejonizator DJ10
Dejonizator DJ10
(id: DJNZTR-PLN-006)
 
10065.52 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Dejonizator DJ10 plus (z pompą)
Dejonizator DJ10 plus (z pompą)
(id: DJNZTR-PLN-007)
 
11597.36 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Dejonizator DL2-100
Dejonizator DL2-100
(id: DSTLRK-LBL-002)
 
11718.26 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Dejonizator DJ10 PRO (z pompą, lampą i filtrem mikrobiologicznym)
Dejonizator DJ10 PRO (z pompą, lampą i filtrem mikrobiologicznym)
(id: DJNZTR-PLN-009)
 
13142.18 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Dejonizator DL3-100
Dejonizator DL3-100
(id: DSTLRK-LBL-003)
 
15205.51 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           
 
 
       
       
Dejonizator DL3-400
Dejonizator DL3-400
(id: DSTLRK-LBL-004)
 
19852.57 zł
SZCZEGÓŁY DO KOSZYKA
           

Co to są dejonizatory?

Profesjonalne dejonizatory to nowoczesne i w pełni zautomatyzowane urządzenia służące do uzdatniania wody. W wyniku dejonizacji otrzymuje się wodę o najwyższych parametrach i o wysokim poziomie czystości zarówno chemicznej, jak i bakteriologicznej. Zaletą dejonizatorów jest to, że proces oczyszczania odbywa się wprost z ujęcia wody wodociągowej. Woda poddana procesowi dejonizacji może być wykorzystywana do większości zastosowań laboratoryjnych, w farmacji, w przemyśle i medycynie.

W jaki sposób działa dejonizator?

Dejonizatory służą do produkcji wody ultraczystej, czyli wody dejonizowanej, która nie posiada w swoim składzie obcych jonów. Działanie tego typu urządzeń opiera się różnych metodach i wykorzystuje różne sposoby oczyszczania wody, do których zaliczamy:

 1. Proces odwróconej osmozy. Proces osmozy polega na przechodzeniu przez półprzepuszczalną membranę cząstek wody z roztworu o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej, do innego roztworu, którego stężenie jest wyższe. Osmoza w naturalny sposób prowadzi do wyrównywania się stężeń obu roztworów. Natomiast proces odwróconej osmozy wykorzystywany przeważnie w filtrach do wody, polega na przedostawaniu się przez półprzepuszczalną błonę tylko cząstek czystej wody. W tym przypadku proces ten jest odwrotny, ponieważ przepływ cząstek odbywa się z roztworu o większym stężeniu, którym jest zanieczyszczona woda, do roztworu o mniejszym stężeniu, czyli do wody czystej.
 2. Podwójna wymiana jonowa. Jest to proces fizykochemiczny, w którym jony roztworu elektrolitu są wymieniane na jony tego samego znaku, które stanowią część składową nierozpuszczalnych substancji. Wymianę jonowa najczęściej stosuje sie do zmiękczania wody, do odsalania wody morskiej lub do jej oczyszczania.
 3. Filtracja sedymentacyjna. Słowo sedymentacja z języka łacińskiego oznacza proces gromadzenia się osadów. Filtracja sedymentacyjna polega na mechanicznym oczyszczaniu wody ze znajdujących się w niej zawiesin. Jest to pierwszy etap uzdatniania wody.
 4. Adsorpcja. Adsorpcja odbywa się na powierzchni, w przeciwieństwie do absorpcji, która jest procesem wynikania do wnętrza fazy. Jest to proces, który polega na wiązaniu cząstek, atomów lub jonów na powierzchni faz fizycznych lub na ich granicy. Proces ten może mieć charakter fizyczny lub chemiczny. Zazwyczaj proces adsorpcji dotyczy wiązania substancji ciekłej na powierzchni substancji stałej.
 5. Mikrofiltracja. Polega na filtracji zawiesin przy użyciu porowatych membran. Pory muszą być odpowiedniej wielkości ok. 0,2-10 µm, by nie przepuszczały koloidów, zawiesin ani bakterii.
 6. Ultrafiltracja. Ten proces filtracji odbywa się przy użyciu sit molekularnych, membran lub innych porowatych materiałów, których wielkość porów zbliżona jest do wielkości pojedynczych cząsteczek. Pozwala ona na oddzieleniu roztworów rzeczywistych i mieszanin gazów na poszczególne związki chemiczne, jony i pierwiastki.

Do czego służy dejonizator wody?

Woda wykorzystywana w laboratorium analitycznym musi posiadać odpowiedni stopień czystości, aby jej jakość nie wpływała na wyniki badań. To dlatego dla wody laboratoryjnej opracowano odpowiednie parametry jej jakości, które zostały zawarte w odpowiednich dokumentach. Norma, która obowiązuje w Polsce w zakresie jakości wody w laboratorium analitycznym to: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, FP oraz CLSI. Natomiast do jakości wody w laboratorium farmakologicznym i kosmetycznych swoje odniesienie ma Farmakopea Polska VIII.

Dejonizatory służą do tego, aby z ujęcia wody wodociągowej uzyskiwać wodę o najwyższej jakości, która spełnia wymagania określone w Normach. Dejonizatory pozwalają więc na zaopatrzenie laboratorium w ultraczystą wodę.

Urządzenia te mogą być wykorzystywane zarówno w laboratoriach analitycznych, jak i również w gabinetach medycznych np. w gabinetach stomatologicznych czy kosmetycznych. Mogą być również wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu typu: przemysł elektroniczny, przemysł spożywczy, chemiczny czy farmaceutyczny.

Jakie klasy czystości zostały określone dla wody laboratoryjnej?

Woda to jeden z najczęściej wykorzystywanych odczynników w praktyce laboratoryjnej. Od jakości zastosowanych w badaniu odczynników chemicznych zależy natomiast prawidłowość każdego oznaczenia, którego dokonuje się w laboratorium. To dlatego jakość wody jest niezwykle istotna.

Woda używana do oznaczeń w laboratorium analitycznym w Polsce musi spełniać wymagania odnośnie do jej jakości zgodnymi z Normą PN EN ISO 3696:1999 oraz Farmakopeą.

Norma PN EN ISO 3696:1999 jasno określa 3 stopnie czystości wody laboratoryjnej:

 1. III stopień czystości wody laboratoryjnej. Woda o tym stopniu czystości wykorzystana jest do zwykłych prac laboratoryjnych, do których należą głównie: mycie i płukanie szkła laboratoryjnego, zasilanie zmywarek, autoklawów i łaźni wodnych. Wodę o 3 klasie czystość wykorzystuje się także do przygotowywania roztworów odczynników. Jej maksymalna przewodność elektryczna właściwa w 25°C wynosi 5µS/cm, a poziom pH jest neutralny i waha się od 5.0 do 7.5. Aby otrzymać wodę tej klasy, należy poddać ją odpowiednim procesom uzdatniania, do których należy: pojedyncza destylacja, dejonizacja lub proces odwróconej osmozy.
 2. II stopień czystość wody laboratoryjnej. Do tej klasy zalicza się wodę, która zawiera bardzo niską zawartość zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych i koloidalnych. Woda o II stopniu czystości nadaje się do zastosowań analitycznych, które wymagają dużej czułości, w tym do absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) i do oznaczania składników występujących w śladowych ilościach. Jej maksymalna przewodność elektryczna właściwa w 25°C wynosi 1µS/cm. Aby otrzymać wodę posiadającą II klasę czystość, należy poddać ją odpowiednim procesom uzdatniania, do których należy: wielokrotna destylacja, destylacja poprzedzona wcześniejszą dejonizacją lub odwróconą osmozą.
 3. I stopień czystość wody. To woda o najwyższej jakości. Wodę tę otrzymuje się z wody o II klasie czystości, którą poddaje się dalszym procesom uzdatniania, tj. odwrócona osmoza lub dodatkowej dejonizacji. Następnie woda zostaje przesączona przez filtr membranowy, w którym wielkość porów to 0,2 µm. Wodę można także poddać dodatkowej dwukrotnej destylacji w aparaturze kwarcowej. W ten sposób uzyskuje się wodę ultraczystą, która pozbawiona jest zanieczyszczeń rozpuszczonych lub koloidalnych, jonowych i organicznych. Woda I klasy czystości spełnia wszystkie wymagania analityczne, a szczególnie wymagania analiz HPLC, GC, hodowli komórek ssaczych i biologii molekularnej. Jej maksymalna przewodność elektryczna właściwa w 25°C wynosi 0,1µS/cm.
Co to jest woda dejonizowana i gdzie się ją wykorzystuje?

Woda dejonizowana to taka woda, z której zostały usunięte obce jony mineralne, takie jak sód, wapń, żelazo, miedź, chlorki i siarczany. Wymiana jonowa jest procesem, który wykorzystuje zdolność do odwracalnej zmiany jednych jonów na inne jony. Proces ten polega na wymianie zanieczyszczeń kationowych na jony wodorowe, a zanieczyszczeń anionowych na jony hydroksylowe (wodorotlenowe). Proces ten opiera się przede wszystkim na chemicznych właściwościach cząstek wody. Usuwanie obcych jonów odbywa się na dwa sposoby: albo na drodze wielokrotnej destylacji, albo poprzez zastosowanie dejonizatorów.

Warto dodać, że czysta woda, którą otrzymuje się dzięki użyciu dejonizatorów, cechuje się o wiele wyższymi parametrami, niż czysta woda uzyskana z destylatora.

Woda dejonizowana wykorzystana jest w:

 1. laboratoriach analitycznych
 2. w farmacji do produkcji leków,
 3. w kosmetologii do produkcji kosmetyków,
 4. w przemyśle, szczególnie w przemyśle szklanym: do produkcji bombek choinkowych, kryształowych luster i innych szklanych produktów,
 5. w akwarystyce,
 6. w gospodarstwie domowym: do żelazek parowych lub nawilżaczy powietrza,
 7. do czyszczenia, np. w bezdotykowych myjniach samochodowych oraz do czyszczenia fasad budynków. Mycie wodą dejonizowaną jest skuteczne, ponieważ jest to woda miękka, która nie posiada soli mineralnych. Taka woda ma także korzystną przewodność, dzięki czemu łatwo zmywa brud i nie pozostawia żadnych zacieków ani smug.

Czy dejonizator wody i destylator wody jest tym samym?

W powszechnym użyciu zdarza się, że pojęcie dejonizacji i destylacji stosuje się wymiennie, traktując te słowa jako synonimy. Dla laików rzeczywiście oba określenia oznaczać będą wodę, którą poddano procesom uzdatniania. Jednak metody, które wykorzystuje się do oczyszczania wody z zanieczyszczeń, są zupełnie inne, dlatego patrząc z tego punktu widzenia, nie można uznać dejonizacji i destylacji za takie same pojęcia.

 1. Destylator laboratoryjny. W procesie uzdatniania wody metodą destylacji ogrzewa się ją do fazy lotnej, czyli do pary. W ten sposób w tym konkretnym procesie następuje oddzielenie wody od zanieczyszczeń nielotnych. Warto nadmienić, że destylatory wody usuwają nie tylko naładowane jony, ale również skutecznie filtrują drobnoustroje, nielotne związki organiczne, chemikalia i większość minerałów.
 2. Dejonizator wody. Zadaniem tego typu urządzenia jest usunięcie z wody jonów mineralnych tj. żelazo, miedz, chlorki, siarczany, sód czy wapń. Usuwanie tych jonów odbywa się na zasadzie wymiany ich na jony wodorowe i wodorotlenowe. W ten sposób uzyskuje się wodę bardzo czystą, która nadaje się do analiz laboratoryjnych. Proces oczyszczania wykorzystuje metody tj.: odwrócona osmoza, podwójna wymiana jonowa, filtracja sedymentacyjna, adsorpcja, mikrofiltracja, ultrafiltracja lub utlenianie fotochemiczne. Dejonizator mają także tę zaletę, że koszt jego eksploatacji jest dość niski. Warto także wspomnieć, że woda oczyszczona w dejonizatorze ma lepsze parametry niż woda z uzdatniana przy pomocy destylatora.

Dejonizator laboratoryjny jak używać?

Woda używana w laboratorium musi posiadać odpowiednią klasę czystości chemicznej. Zdarza się jednak, że woda destylowana mimo wszystko posiada śladowe ilości zanieczyszczeń amoniakiem, miedzią, ołowiem, cynkiem lub żelazem. Przyczyną tego stanu może być uzdatnianie wody przy użyciu metalowych aparatów destylacyjnych, które mogą zawierać niewielkie ilości zanieczyszczeń metalicznych. Dlatego lepsze parametry uzdatniania wody uzyskuje się przy użyciu dejonizatorów.

Woda dejonizowana to woda, z której zostały usunięte obce jony mineralne, takie jak sód, wapń, żelazo, miedź, chlorki i siarczany, dzięki wymianie na inne jony. Najważniejszą częścią dejonizatorów jest złoże jonitu, na którym są absorbowane zamieszczenia wody. Wymiennikami jonowymi jest granulat, którego jony mogą być naładowane dodatnio (kationy) lub ujemnie (aniony). Kationity na powierzchni posiadają grupy o właściwościach kwasowych, a anionity o właściwościach zasadowych. Oczyszczanie wody opiera się na usuwaniu z niej niepożądanych jonów poprzez wymianę ich na inne, czyli na jony wodorowe i wodorotlenowe.

Dejonizacja wody pozwala na uzyskanie wody bardzo czystej, czyli takiej, która pozbawiona jest wszelkich składników mineralnych, które występujących w wodzie w normalnych warunkach.

Nowoczesne dejonizatory są łatwe w użyciu, ponieważ można samodzielnie je serwisować. Posiadają bowiem wymienne moduły, które można w łatwy sposób wymienić. Dejonizatory są również bardzo praktyczne, ponieważ można bezpośrednio podłączyć je do innych urządzeń laboratoryjnych typu: autoklawy, zmywarki czy komory klimatyczne. Nowoczesne urządzenia tego typu są również wygodne w użyciu. Dejonizatory posiadają bowiem mikroprocesorowe systemy kontrolno-pomiarowe, które na bieżąco monitorują parametry wody. Uzdatniona tą metodą woda spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI. Warto dodać, że od rodzaju urządzenia zależeć będzie jakość wody. W jednych modelach jakość wody będzie odpowiadać II stopniu czystości, a w droższych modelach i stopniu czystości.

Dejonizator cena

W naszym sklepie Adverti znajdą Państwo dejonizatory w dogodnym przedziale cenowym już od ponad 3000 do 4000 złotych oraz w przedziale od około 10.000 do 13.000 złotych.

Najtańsze modele tych urządzeń służą do produkcji wody zdemineralizowanej wprost z ujęcia wody wodociągowej. Dejonizatory tego typu spełniają wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości. To idealne źródło zasilania w wodę urządzeń laboratoryjnych typu: zmywarki, analizatory, autoklawy, szafy klimatyczne, łaźnie wodne czy demineralizatory doczyszczające. Woda ta nadaje się także do celów ogólnolaboratoryjnych tj. analizy instrumentalne lub do przygotowywania pożywek i roztworów buforowych.

Wśród modeli powyżej 10.000 złotych znajdą Państwo dejonizatory służące do otrzymywania wody wysoko oczyszczonej spełniającej wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wody I i II stopnia oraz FP X. Dodatkowo dejonizatory tej klasy wyposażone są w wyświetlacze tekstowe, które informują o nieprawidłowości w działaniu urządzenia np. o niskim ciśnieniu wody zasilającej czy zużyciu filtrów wstępnych. Nieprawidłowości te sygnalizowane są poprzez wyświetlenie odpowiednich komunikatów. Natomiast najdroższe modele dejonizatorów, czyli urządzenia powyżej 13.000zł wyposażone są dodatkowo w pompę wody, lampę UV i filtr mikrobiologiczny.

Ranking Dejonizatorów

Poniżej prezentujemy ranking dostępnych dejonizatorów. Na początku przedstawiamy najprostsze modele dostępne w naszej ofercie a w dalszej kolejności najbardziej zaawansowane. Są to produkty dostarczane do wielu placówek laboratoryjnych w Polsce które z pewnością będą Państwo doceniać:

 1. Dejonizator BASIC 5
 2. Dejonizator BASIC 10
 3. Dejonizator BASIC 15
 4. Dejonizator BASIC 25
 5. Dejonizator RL2-150
 6. Dejonizator DJ10
 7. Dejonizator DJ10 plus (z pompą)
 8. Dejonizator DL2-100
 9. Dejonizator DJ10 PRO (z pompą, lampą i filtrem mikrobiologicznym)
 10. Dejonizator DL3-100
 11. Dejonizator DL3-400
Wskazany ranking jest jedynie spisem produktów z naszej oferty bez wskazania ich kolejności. Kolejność prezentacji jest przypadkowa i nie ma istotnego znaczenia.

Dejonizatory - Najlepsze ceny Adverti

 

 

 

     

jak zamawiać

adverti wiarygodność

troska o klienta

 
   

 
 

NAGRODY I CERTYFIKATY

 

Gepard Biznesu

Mocna Firma Godna Zaufania

Efektywna Firma

Ponad 17 lat na rynku

Gepard Biznesu 2015

Mocna Firma Godna Zaufania 2015

Efektywna Firma 2015

Ponad 17 lat Razem

 
 

Informacja zawarta na stronie www nie jest ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego i kodeksu cywilnego. Przedstawione zdjęcia są poglądowe i mogą zawierać opcje dostępne za dodatkową dopłatą. Szczegółowy cennik dostępny na zapytanie ofertowe.
Copyright © 2022 Adverti.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel serwisu: Adverti Sp. z o.o. Sp.K. al 1 Maja 87, 90-755 Łódź