NFZ
  PCPR
  PFRON


REALIZUJEMY DOFINANSOWANIA PFRON

PFRON

Dofinansowanie do zakupu w sprzęt rehabilitacyjny ze środków finansowych PFRON udzielane jest za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Przepisy nie określają katalogu sprzętu, który może być objęty dofinansowaniem.

Ocena o zasadności wniosku, ocena spełnienia warunków formalnych oraz podjęcie decyzji o udzieleniu dofinansowania należy do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kontakt z oddziałami PFRON :
- Dolnośląski - (71) 34 67 440
- Kujawsko - Pomorski - (56) 68 14 400
- Lubelski - (81) 46 67 600
- Lubuski - (68) 42 27 800
- Łódzki - (42) 20 50 100
- Małopolski - (12) 31 21 400
- Mazowiecki - (22) 31 18 312, 31 18 313
- Opolski - (77) 88 72 000
- Podkarpacki - (17) 28 39 300
- Podlaski - (85) 73 38 700
- Pomorski - (58) 350 05 00
- śląski - (32) 49 32 100
- świętokrzyski - (41) 23 09 700
- Warmińsko - Mazurski - (89) 72 29 000
- Wielkopolski - (61) 66 64 600
- Zachodniopomorski - (91) 35 09 700 

 

 

     
 
   

 
 

NAGRODY I CERTYFIKATY

 

Gepard Biznesu 2015

Mocna Firma Godna Zaufania 2015

Efektywna Firma 2015

Ponad 15 lat Razem

 
 

Informacja zawarta na stronie www nie jest ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego i kodeksu cywilnego. Przedstawione zdjęcia są poglądowe i mogą zawierać opcje dostępne za dodatkową dopłatą. Szczegółowy cennik dostępny na zapytanie ofertowe.
Copyright © 2016 Adverti.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel serwisu: Adverti Sp. z o.o. Sp.K. al 1 Maja 87, 90-755 Łódź