Autoklaw
  Blok Grzewczy
  Chłodziarka Farmaceutyczna
  Chłodziarka Laboratoryjna
  Cieplarka Laboratoryjna
  Dejonizator
  Demineralizator
  Destylator
  Eksykator
  Fotometr
  Grubościomierz
  Homogenizator
  Higrometr
  Inkubator Laboratoryjny
  Jonometr
  Kołyska Laboratoryjna
  Komora Badań Cieplnych
  Komora Klimatyczna
  Komora Laminarna
  Konduktometr
  Lampa Bakteriobójcza
  Łaźnia Laboratoryjna
  Licznik Kolonii Bakterii
  Luksomierz
  Mętnościomierz
  Mieszadło Laboratoryjne
  Mieszadło Magnetyczne bez Grzania
  Mieszadło Magnetyczne z Grzaniem
  Mieszadło Mechaniczne
  Mikroskop
  Mineralizator Laboratoryjny
  Młynek Laboratoryjny
  Myjka Ultradźwiękowa
  Parawan
  Pipeta Automatyczna
  Pompa Próżniowa
  PH-metr
  Piec muflowy
  Płaszcz Grzewczy
  Płyta Grzewcza
  Przyrząd Wielofunkcyjny
  Sterylizator
  Suszarka Laboratoryjna
  Szafa Termostatyczna
  Taboret
  Termometr Laboratoryjny
  Termoreaktor
  Tlenomierz
  Waga Analityczna
  Waga Laboratoryjna
  Waga Precyzyjna
  Waga Techniczna
  Wagosuszarka
  Wilgotnościomierz
  Wirówka Laboratoryjna
  Wiskozymetr
  Wyparka
  Wytrząsarka Laboratoryjna
  Zamrażarka Laboratoryjna
  IKA Sprzęt Laboratoryjny

 
WODOSZCZELNY WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD TERENOWO - LABORATORYJNY CX-401
 


 
cena:
2582.39 zł
2718.30 zł
 
Promocja ważna do wyczerpania zapasów magazynowych
 
Sprzedawca: Adverti
ID produktu: PRZFUN-ETR-019
Bezpośredni link do produktu:
 
Skontaktuj się telefonicznie: 42 633 81 62
Podziel się ze znajomymi:       
 
  OPIS:        
     
  -Bardzo dokładny przyrząd terenowo - laboratoryjny.
-Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, rezystancję, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.
-Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury.
-Kalibracja w 1 do 5 punktów, w funkcji tlenu w 2 punktach.
-W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
-W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.
-Automatyczne uwzględnianie wpływu zasolenia na pomiar tlenu w mg/l.
-Pamięć do 4 000 wyników.
-Wyjście USB.
-Niewielka masa i wymiary.
-Wodoszczelna obudowa.
-Przyrząd spełnia wymogi GLP.
-Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów


CX-401 mierzy dokładnie pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, rezystancję, stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
Można wybrać model umożliwiający wykorzystanie pojedynczych elektrod lub współpracujący z głowicą wieloparametrową GXZ-3tk wyposażoną w elektrody służące do terenowego pomiaru trzech funkcji np. pH, przewodności i zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz temperatury lub model Modele różnią się gniazdamiCechy charakterystyczne:

-W przyrządzie o zminimalizowanych wymiarach zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 401.
-Funkcja ?HOLD? umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
-Sygnalizacja pomiaru ustalonego - ?READY? (napis + dźwięk).
-Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
-Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
-Przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
-Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.
-Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
-Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
-Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.


W funkcji pomiaru pH

-W zależności od dobrania odpowiedniej elektrody pH możliwy jest pomiar wody redestylowanej, czystych wód, ścieków, past itp.
-Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
-Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
-W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.
-Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
-Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
-Automatyczna ocena stanu elektrody.
-Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera - buffer i slope.
-Wejścia pH i przewodności izolowane od siebie, co eliminuje wpływ jednego pomiaru na drugi.


W funkcji pomiaru napięcia i potencjału redox
-Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
-Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego ? Vref.
-Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową.


W funkcji pomiaru przewodności

-Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych.
-Pomiar rezystancji badanej cieczy.
-Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl.
-Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
-Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
-6 podzakresów przełączanych automatycznie.
-Szeroki zakres współczynnika ? wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.
-Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 ?S/cm do 1 mS/cm.
-Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
-Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika ? w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
-Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.
-Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
-Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika).
-W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe doczyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.


W funkcji pomiaru stężenia tlenu

-Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu zawartego w wodzie w % lub mg/l.
-Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w mg/l.
-Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
-Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu w wodzie umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.
-W przypadku pomiaru tlenu celowy zakupu galwanicznego czujnika COG-1 - dokładnego, trwałego i prostego w obsłudze.


Inne cechy

-Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
-Funkcja zegara z kalendarzem.
-Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
-Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
-Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
-Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB.
-Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB.
-Przyrząd spełnia wymogi GLP.
-Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.


UWAGA! Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2B-121.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary (mm): L = 149, W = 62, H = 22
Waga (g): 260
Zakres ciśn.atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność +/-2 hPa
zasilanie:akumulatory 2xAA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
rezystancja:zakres: 0,500 ?cm ÷ 200 M?cm, dokładność ?2% wartości mierzonej

Funkcja pH:
- zakres:-2.000÷16.000pH
- dokładność (+/-1 cyfra):+/-0.002 pH*
- kompensacja temp.:-5 ÷ 110oC
- impedancja wejść.10 do potęgi 12 [Om]

Funkcja mV:
- zakres:+/-1999.9 mV
- dokładność (+/-1 cyfra):+/-0.1 mV*

Funkcja przewodność/zasolenie:
- zakres:
*0÷1999.9 mS/cm
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
- dokładność(+/-1 cyfra):
do 19.99 mS/cm +/-0,1 %*
od 20 mS/cm: +/-0,25 %*
zasolenie +/-2 %
- kompensacja temp.:-5 ÷ 70 °C

Funkcja O2 mg/l:
- zakres: 0 ÷ 60.00mg/l
- dokładność (+/-1 cyfra)(+/-1 cyfra:0.01 mg/l*
- kompensacja temperatury:0 ÷ 40°C


Funkcja O2 % :
- zakres: 0 ÷ 600%
- dokładność (+/-1 cyfra):+/-0,1% *
- kompensacja temperatury:0 ÷ 40°C


Funkcja temperatury :
- zakres: -50.0 ÷ 199.9°C
- dokładność (+/-1 cyfra): +/-0.1 °C *** Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ?1 %. Przy różnicy ?5 °C od tej temperatury dokładność ? 3 %, przy różnicy ?10 °C dokładność ?5 %.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem z rezystorem Pt-1000B ?0,8 °C a z rezystorem Pt-1000A ?0,35 °C.
 
     
     
   
   
   
     
  ZAPYTAJ O PRODUKT:        
     
  Twoje Pytanie*:
Imię*:

Adres e-mail*:

Telefon:

Jestem pełnoletni, zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin (kliknij aby zobaczyć) oraz Politykę Prywatności (kliknij aby zobaczyć) w sklepie firmy ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu prowadzenia komunikacji drogą elektroniczną. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych ado@adverti.pl

 
  * Pola wymagane
 
 
   
     
     
  INNI KLIENCI OGLĄDALI:        
 
 
 
PROMOCJA
     
       
Tlenomierz laboratoryjny CO-505
(id: TLNMRZ-ETR-017)
 
2,699.24 zł
2,841.30 zł
 
 
PROMOCJA
     
       
Wodoszczelny tlenomierz CO-401
(id: TLNMRZ-ETR-016)
 
2,337.00 zł
2,460.00 zł
 
 
PROMOCJA
     
       
WODOSZCZELNY WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD TERENOWO - LABORATORYJNY CX-401
(id: PRZFUN-ETR-019)
 
2,582.39 zł
2,718.30 zł
           
 
 
PROMOCJA
     
       
Profesjonalny tlenomierz do akwakultury i hodowli ryb z sondą 4m, HI 9147-04
(id: TLNMRZ-HNA-021)
 
2,727.48 zł
2,901.57 zł
 
 
PROMOCJA
     
       
Tlenomierz laboratoryjny CO-502
(id: TLNMRZ-ETR-018)
 
2,727.65 zł
2,841.30 zł
 
 
PROMOCJA
     
       
Wodoszczelny tlenomierz CO-411
(id: TLNMRZ-ETR-015)
 
1,822.86 zł
1,918.80 zł
           
  

 

 

     
 
   

 
 

NAGRODY I CERTYFIKATY

 

Gepard Biznesu 2015

Mocna Firma Godna Zaufania 2015

Efektywna Firma 2015

Ponad 15 lat Razem

 
 

Informacja zawarta na stronie www nie jest ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego i kodeksu cywilnego. Przedstawione zdjęcia są poglądowe i mogą zawierać opcje dostępne za dodatkową dopłatą. Szczegółowy cennik dostępny na zapytanie ofertowe.
Copyright © 2016 Adverti.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel serwisu: Adverti Sp. z o.o. Sp.K. al 1 Maja 87, 90-755 Łódź

WODOSZCZELNY WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD TERENOWO - LABORATORYJNY CX-401, tlenomierz, tlenomierze, testery, tester, pomiar tlenu, tlenomierz laboratoryjny , tlenomierze laboratoryjny, pomiar pH,pomiar mV, przewodno, pH-metr zasolenie,pomiar temperatury,konduktometr, konduktometry, pH-metry